Hospinews, la lettre d'information d'Hospichild
Mars 2009 - www.hospichild.be - NL

AGENDA

05/03/2009
Journée sur la drépanocytose
"Les syndromes drépanocytaires : de la recherche au patient". Cette journée de conférence est organisée par le Réseau des hémoglobinopathies dont l'asbl Action Drépanocytose et se tiendra au CHU Brugmann.

07/03/09
Colloque HU: Les soins à domicile, un secteur en mutation... Que mettre en place pour la pédiatrie ?
De nombreux professionnels de la pédiatrie, des mondes politique, associatif et académique seront réunis pour échanger de bonnes expériences mais aussi pour définir les bonnes pratiques. Il est encore possible de s'inscrire au colloque !

25 au 27/03/2009
8ème Congrès National du GRASSPHO
Soins oncologiques de support au Centre de congrès Vinci à Tours en France

25 au 27/03/2009
4è Congrès International "Clinique de Concertation"
La sélection, la transformation et la circulation des informations utiles. Cette rencontre regroupe des professionnels de l'aide, du soin, de l'éducation et du contrôle et propose de nouvelles pistes de réflexion et de nouveaux repères méthodologiques pour le travail en réseau.

28/03/2009
6ème Printemps Balint - Formation à la relation Soignant-Soigné
Ce séminaire s'adresse à tous les professionnels de la santé. Ce sera l'occasion d'explorer des situations où il faut gérer ses émotions face à la douleur, la mort, le burn-out, l'impuissance, le recours au spécialiste et aux soins paramédicaux.

 

INITIATIVES

Le Poste médical de garde de médecine générale Athéna renforce ses horaires
Les missions d'Athéna consistent à éviter aux patients des contacts non justifiés avec les services de garde hospitaliers, mais également de mieux les informer sur le rôle primordial d'un médecin généraliste de référence. Désormais le poste Athéna accueille les patients en matinée pendant la semaine et plus tôt le week end.

Intervention de l'INAMI en matière d'alimentation par voie orale chez certains enfants
Les hôpitaux pourront désormais bénéficier d'un financement temporaire de l'INAMI pour l'établissement, par une équipe multidisciplinaire maison, d'un plan thérapeutique destinés à rétablir chez certains enfants une alimentation normale par voie orale.

La zoothérapie ?
Un petit tour d'horizon pour appréhender cette jeune thérapie, particulièrement adaptée aux enfants, en collaboration avec Guylaine Normandeau de l'Institut de Zoothérapie de Québec.

Formation Kamishibaï, théâtre d'images ou drame de papier...
Comment raconter une histoire avec peu de moyens -un petit décor transportable - captiver l'attention et solliciter l'imagination ?

Formations d'Entraide et Amitié 2009
Volontariat d'Entraide et Amitié asbl est une association de volontaires, ouverte à tous et reconnue depuis 1982 comme Service de Jeunesse par la Communauté française. A côté des activités de volontariat, l'asbl organise des formations tout au long de l'année, dans les domaines de l'écoute, de l'accompagnement, etc.

www.recherchesante.fr
Un très gros moteur de recherche, très bien conçu pour trouver l'information dans les domaines de la santé et du social sur internet.

www.accescity.be
L'intégration dans le milieu scolaire général de l'enfant atteint d'un handicap ou d'une maladie grave: dans quelle école inscrire son enfant ? Si cette interrogation préoccupe tous les parents à l'approche de la rentrée scolaire, elle est particulièrement épineuse lorsqu'il s'agit d'un enfant handicapé ou gravement malade.

 

FOCUS

«Je veux le faire tout seul»
Projet de prise en charge de l’enfant IMC en Afrique suivant la Pédagogie Conductive – Entretien avec le Docteur Solange Béatrice Kouo Epa, Pédiatre, fonctionnaire en charge du développement des politiques de santé à l’OMS et aussi maman d’une petite fille handicapée.


contact | infos | evanbesien@hospichild.be | un projet du CDCS asbl
Vous désirez vous abonner (ou désabonner) à notre nouvelle lettre d'information mensuelle? Cliquez ici 
Hospinews
Maart 2009 - www.hospichild.be - FR

AGENDA

3&4/03/2009
Kunstenfestival Doen!
Naar jaarlijkse traditie organiseert de Vereniging personen met een handicap een kunstige tweedaagse voor en door personen met een beperking. Workshops, muziek, toneel, stadswandelingen, tentoonstellingen… alles wat vaagweg ruikt naar kunst en cultuur kan u terugvinden in het uitgebreide programma.

04/03/09
Gezondheid in een digitale wereld
Het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek wijdt zijn zevende tweejaarlijkse conferentie aan het thema "Mijn gezondheid in een digitale wereld". Er bestaat heden ten dage een groeiende tendens om gezondheidsgegevens te digitaliseren. De vraag stelt zich dan ook hoe deze gegevens kunnen of mogen worden aangewend. Ook de rol van het Internet in de verspreiding van medische informatie komt aan bod.

04/03/09
Infosessies voor zwangere tieners
Voor tieners die meer willen weten over zwangerschap, bevallen en leven met een baby. Voor tieners die graag in contact willen komen met andere zwangere tieners.
Tussen februari en 24 april 2009 worden verschillende infosessies georganiseerd in het Expertisecentrum Kraamzorg in Gent rond o.a. zwangerschap, bevalling, voeding, administratieve aspecten, seksualiteit, enz.

17 en 31/03/09
Training voor ouders van een drukke kleuter
De training is bedoeld om ouders met een druk kind een steuntje in de rug te bieden bij de dagelijkse opvoeding. Er zijn vijf bijeenkomsten gepland, waarin volgende thema's aan bod komen: oorzaken van druk gedrag, hoe leren kinderen gedrag, grenzen stellen en structureren, bevorderen van gewenst gedrag, hanteren van lastig gedrag.
In de training zal gerichte informatie worden gegeven. Praktische oefeningen en thuisopdrachten vormen een belangrijk deel van het programma. Daarnaast is er veel gelegenheid om met elkaar ervaringen uit te wisselen over de dagelijkse opvoedingsperikelen met een drukke kleuter.

25/03/09
Infosessies voor zwangere tieners
Voor tieners die meer willen weten over zwangerschap, bevallen en leven met een baby. Voor tieners die graag in contact willen komen met andere zwangere tieners.
Tussen februari en 24 april 2009 worden verschillende infosessies georganiseerd in het Expertisecentrum Kraamzorg in Gent rond o.a. zwangerschap, bevalling, voeding, administratieve aspecten, seksualiteit, enz.

 

INITIATIEVEN

Wijzigingen m.b.t. kinderopvang
De Vlaamse regering heeft twee wijzigingen doorgevoerd die belangrijk zijn voor ouders die opvang zoeken voor hun baby of peuter: sommige zelfstandige opvangvoorzieningen hanteren nu een prijs volgens gezinsinkomen, en bij deze en erkende opvang gelden nu ook voorrangsregels.

Handige Hans helpt kleuters bij het wassen van hun handen
Kleuters wassen hun handen te weinig. Als ze hun handjes wassen, is het vaak op de verkeerde manier. Maar nu is er Handige Hans die hen hierbij kan helpen. Zowel thuis als op school. Op de website vinden ouders en leerkrachten informatie, tips en bruikbaar materiaal.

Vaccinatie hepatitis A
Het verdient aanbeveling alle kinderen (1 tot 12 jaar) die naar gebieden reizen waar hepatitis A nog vaak voorkomt, te vaccineren; en dat vaccin terug te betalen. Een algemene vaccinatie van volwassenen en zuigelingen is niet kosteneffectief. Dat besluit het KCE uit een studie naar het nut en de kosteneffectiviteit van een algemene en een doelgroepgerichte vaccinatie tegen hepatitis A.

Athéna wachtdienst verandert openingsuren
De openingsuren van Athéna wachtdienst zijn veranderd sinds 5 januari.
De wachtdienst is open op weekdagen van 9 tot 13 u. en van 18 tot 23 u.
In het weekend en op feestdagen is de wachtdienst open van 9 tot 23 u.

Fotoboek Aujourd'hui c'est demain
In 2010 zal naar schatting 1 op 250 volwassenen een of andere vorm van kanker hebben overleefd in zijn kinder- of jeugdjaren. In Aujourd’hui c’est demain schetsen fotograaf Gaël Turine en arts Eric Sariban 25 portretten van mensen die dé ziekte van onze tijd aan den lijve hebben ondervonden. Het boek en toekomstige tentoonstellingen zijn een knipoog naar de genezen kinderen die volwassen werden en de hedendaagse samenleving verrijken door die ervaring.

Brochure over doofheid en slechthorendheid bij baby's
De brochure is in de eerste plaats bedoeld voor ouders van dove of slechthorende baby’s (tot twee jaar) die pas te horen hebben gekregen dat hun kind een gehoorverlies heeft. Ook grootouders, kindbegeleidsters en andere therapeuten zullen er interessante tips in vinden.

Vacatures bij Familiehulp
Familiehulp is een thuiszorgdienst met een waaier aan diensten. Het werft op regelmatige basis nieuwe werknemers aan. Het is een autonome vzw en is actief in alle gemeenten van Vlaanderen en het Brussels Gewest. Familiehulp leidt ook zelf mensen op zodat zij in de thuiszorgsector aan de slag kunnen gaan.

 

FOCUS

"Ik wil het alleen doen"
Project voor de opvang van een kind met hersenverlamming in Afrika volgens de methode van de Conductieve Opvoeding – Gesprek met dokter Solange Béatrice Kouo Epa, Kinderarts, verantwoordelijke ambtenaar voor de ontwikkeling van de gezondheidspolitiek bij de WGO en moeder van een meisje met een handicap.


contact | infos | evanbesien@hospichild.be | een project van CMDC vzw

Wilt U zich inschrijven (of uitschrijven) op deze maandelijkse newsletter? Klik dan hier