Hospinews
Maart 2010 - www.hospichild.be - FR

AGENDA

09/03/2010
Boek: 'Het kleine sterven'
Het Koesterproject werd onlangs opgericht in het UZ te Gent, een thuisbegeleidingsproject voor kinderen en jongeren met kanker. Over deze intensieve periode van werken met ernstig zieke kinderen schreef Lut Celie samen met Annemie Struyf het boek ‘Het kleine sterven’ (uitgegeven bij Van Halewijck). Deze lezing zal op 9 maart 2010, in de zaal Extra Time te Hoboken plaatsvinden.

19-20/03/2010
Congres: Kindergeneeskunde
Het 38e Jaarlijkse Congres van de Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde zal op 19 en 20 maart 2010 plaatsvinden. Het kinderziekenhuis van het Universitair Ziekenhuis Brussel is hiervan de organisator. Het gekozen thema is: « Het kind in de samenleving: bedreiging en bescherming ». Hoe beleeft het kind de bedreigingen van de huidige wereld op lichamelijk, sociaal, medisch of psychologisch vlak.

23/03/2010
Symposium 'Levensmoed: de groet aan ons overleden kind.'
Op de 27ste landdag (OVOK) zal er een symposium plaatsvinden met als thema"Levensmoed: de groet aan ons overleden kind". Het woord 'levensmoed' krijgt na de dood van het kind een diepere betekenis. Het symposium zal op 20 maart 2010 plaatsvinden in het cultureel centrum te Dilft.

27/04/2010
TRIAMED 2010 - Kinderen met een nierziekte
Op zondag 27 april, zal de 8e editie van de TRIAMED in Durbuy plaatsvinden. Deze niet-concurrerende sportproef voor kind en familie, wordt elk jaar, in de Belgische Ardennen ten voordele van ADEMAR vzw (de Vrienden van de Zieke Kinderen met een nierziekte) georganiseerd. Er zijn verschillende activiteiten voor deelnemers tussen de 7 en 77 jaar oud en die in een goede gezondheid verkeren mogelijk. Voor kinderen met een nierziekte is het gratis!


INITIATIEVEN

Eerste hulp bij ongevallen.
Een ongeluk is snel gebeurd, zeker bij kinderen. Ze zijn nieuwsgierig, enthousiast, kennen geen risico's en zien geen gevaren. Bovendien zijn ze motorisch nog niet in staat om een ongeluk te voorkomen. Als je kind plotseling ernstig ziek is of een ongeluk had, moet je prioriteiten stellen. Het Rode Kruis biedt regelmatig EHBO-cursussen aan voor leken. Je kan kiezen uit korte en uitbegreide cursussen (in amper 3 uur leer je de basisbeginselen van mond-op-mond beademing en hartmassage).

Vzw 'n Witte Roos
Deze vzw'n Witte Roos te Genk helpt kinderen hun verlies te verwerken. Lagere schoolkinderen die een verlies of een ernstige ziekte in hun naaste omgeving moeten verwerken, weten vaak geen weg met hun gevoelens. Een team van drie professionele begeleiders start belangeloos met het aanbieden van creatieve ondersteuning. De vzw biedt deze kinderen maandelijks een namiddagje met creatieve activiteiten, massage en beweging waarin ze hun emoties kwijt kunnen (dit is volledig kosteloos).

Kind ziek ? Luister naar de ouders !
Als een dokter nagaat of een kind ziek is, moet hij beter luisteren naar wat de ouders over het kind vertellen. Hij moet meer vertrouwen op het instinct van de ouders, die beter weten hoe hun kind op een ziekte reageert, zo blijkt uit een studie van universiteit van Oxford. Deze studie is terug te vinden in het gezaghebbende medische tijdschrift The Lancet.

Studie: Kinderoverlijdens
Nog steeds krijgen te weinig chronisch zieke kinderen de kans om rustig thuis te sterven. Dat blijkt uit een studie van de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent. Het is de eerste keer dat een internationale vergelijking wordt gemaakt. Uit de studie blijkt dat Belgische en Nederlandse kinderen die overlijden aan een chronische ziekte vaker in hun thuisomgeving sterven dan lotgenootjes uit heel wat andere West-Europese landen. Toch geven de grote verschillen aan dat er nog heel wat gedaan kan worden om kinderen vaker de kans te bieden rustig thuis te sterven.

Informatie voor Patiënten in ziekenhuizen
Voor beter geïnformeerde patiënten in de ziekenhuizen. Met deze oproep wil de Koning Boudewijnstichting steun bieden aan projecten die patiënten kwaliteitsvol, helder en toegankelijk informeren. Het is de bedoeling om de voorlichtings-en overlegprocessen met de patiënten in Belgische zorginstellingen te verbeteren. Het gaat om projecten die verder gaan dan de wettelijke en reglementaire verplichtingen van de instelling of de zorgverlener, aldus nieuwe of lopende initiatieven.

'Expo: Mijn zachtste huid'
In de inkomhal van de UZ Gasthuisberg loopt momenteel de fototentoonstelling "Mijn zachtste huid,over leven met brandwonden" van Lieve Blancquaert. De uitvergrote portretten tonen tien mensen met brandwonden. Ze komen uit het gelijknamige boek dat de fotografe maakte op vraag van de Belgische Brandwonden Stichting en dat in september uitkwam. De expo er rond maakt nu een toer door Vlaanderen. De tentoonstelling schetst een beeld omtrent het aantal patiënten met brandwonden en over de oorzaken hiervan.

Medische projecten ULB/VUB
Het Fonds Jeanne en Alice Van de Voorde wil medisch onderzoek aan de VUB en/of de ULB steun bieden. Het onderzoek moet betrekking hebben op kinderen in de schoolgaande leeftijd (tussen de 2,5 en 18 jaar oud) en moet een rechtstreekse (curatieve of preventieve) invloed hebben op hun gezondheid. Het kan gaan om medisch-sociaal of medisch onderzoek.


HOSPI-CLICK

Uitkering voor zelfstandige werknemers
Uitkering voor de zelfstandige werknemer die tijdelijk zijn activiteit onderbreekt om palliatieve zorgen aan zijn zieke kind of partner te geven. Sinds 1 januari 2010, kunnen zelfstandige werknemers die hun activiteit tijdelijk willen onderbreken, palliatieve zorgen aan hun zieke kind of partner geven en genieten van een uitkering die door de Sociale Verzekeringskas wordt uitbetaald.


FOCUS

Alle aspecten rond het beroep transferverpleegster
Sonja DEVELTER, Transferverpleegkundige in de continue en pediatrische zorg en Vicepresident van de vzw Eclairci. Het Pediatrisch Interface Team organiseert de terugkeer en opvolging van de thuiszorg voor elk ernstig ziek kind van 0 tot 18 jaar waarbij een volledige en specifieke overname vereist is. Het waarborgt de samenhang tussen elke structuur met betrekking tot de thuiszorg. Het draagt zorg voor de zieke kinderen en hun naasten. Deze dienst is volledig gratis en elke dag van het jaar 24 op 24 uur beschikbaar.

 

contact | infos | cminet@hospichild.be | een project van CMDC vzw

Wilt u zich uitschrijven op de maandelijkse nieuwsbrief ? Klik dan hier.

Hospinews, la lettre d'information d'Hospichild
Mars 2010 - www.hospichild.be - NL

AGENDA

10/03/2010
Baptême de Léo le lysosome
Léo le lysosome est le nouveau symbole des maladies lysosomales. Léo a pour parrain, le Professeur Christian de Duve, Prix Nobel de médecine 1974 pour la découverte du lysosome et de son fonctionnement.

18&25/03/2010
Formation à l'écoute de base
Répondre aux besoins des volontaires, découvrir comment être à l'écoute de l'autre et apprendre à reformuler, théorisation des règles d'une bonne écoute, etc.

19&20/03/2010
38ème Congrès annuel de la Société Belge de Pédiatrie
Le thème choisi cette année est l'enfant au sein de la société : risques et protections. Comment l'enfant vit ces différents risques sur les plans physique, social, médical et psychologique ? Quelle est la place de l'enfant obèse, asthmatique et handicapé, quels sont les moyens pour lesguérir, les soigner et les soulager ?

25/03/2010
La réadaptation au-delà de la rééducation fonctionnelle...
Un projet de vie à tout âge ! Journée d'étude dans le cadre de la spécialisation en réadaptation. Matinée d'intervenants experts en réadaptation et après-midi de réflexion en petits groupes autour de différents thèmes.

25/04/2010
TRIAMED 2010 - Belgian Kid's Kidney Day
Le TRIAMED symbolise, cette année, la Journée Belge du Rein de l'Enfant. Tous les centres de néphrologie pédiatrique (Gent, Antwerpen, Leuven, Liège, Bruxelles-Brussel) se sont engagés à participer ! Les bénéfices de cette journée sportive et conviviale seront répartis entre l'asbl ADEMAR et le Registre Nationale Belge des Malades Rénaux Chroniques.

08/05/2010
Bien évaluer pour mieux intervenir dans le domaine de la déficience intellectuelle
L'évaluation d'un enfant présentant une déficience intellectuelle n'est pas un processus simple. Cette journée sera l'occasion d'approfondir les différents outils d'évaluation disponibles aux niveaux cognitif, langagier, comportemental ainsi que l'impact d'une intervention précoce auprès de ces enfants.

21/05/2010
La psychomotricité...Une inconnue en santé mentale ?
Journée de colloque organisée par l'asbl Aire Libre, Centre d'Aide Éducative et Thérapeutique. Le tour du sujet sera effectué par des spécialistes à l'approche différente et complémentaire, avec notamment Jean-Marie Gauthier, pédopsychiatre, docteur en psychologie (ULg), Anne Gatecel, psychomotricienne, psychologue, enseignante à Paris VI, Marc Thiry, kinésithérapeute, psychomotricien, etc.

18/09/2010
The Belgian Kids' Fund - Tournoi de golf
Le 18 septembre prochain, le Ravenstein ouvre ses portes à tout bon golfeur qui veut jouer pour la bonne cause, au profit de la santé des enfants hospitalisés à l'Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola et de la recherche pédiatrique.


INITIATIVES

Inventaire des groupes d'entraide et de soutien 2010
Afin d'améliorer l'aide aux personnes et aux familles confrontées à une situation ou à un changement de vie difficile à vivre tel qu'une maladie, un handicap, le deuil, la solitude... La Mutualité Socialiste soutient et organise la promotion des groupes d'entraide en Communauté française auprès des professionnels de la santé et du grand public.

Information des patients en milieu hospitalier
La fondation Roi Baudouin a lancé un appel à projets, début 2008, pour renforcer les politiques d'information vers les patients et les processus de dialogue au sein des établissements de soins. Des 106 dossiers introduits, 15 projets ont été sélectionnés.

Ateliers de cuisine "Une vie plus saine et donc plus longue"
Pour rester en bonne santé, il faut manger mieux, bouger plus... L'alimentation joue un rôle particulier, que l'on soit en bonne santé ou malade. Cependant, cuisiner pour soi même ou un proche malade n'est pas toujours facile. Ces ateliers gratuits vous permettront d'acquérir facilement un certain "savoir faire".

Appel à projets Fonds Jeanne et Alice Van de Voorde
Cet appel à projet vise un projet de recherche médicale à l'ULB et/ou à la VUB, concernant les enfants en âge scolaire (entre 2,5 et 18 ans), ayant un impact direct, curatif ou préventif, sur leur santé. La thématique peut être médico-sociale ou médicale.


HOSPI-CLIC

Allocation à l'indépendant pour donner des soins palliatifs
Depuis le le 1er janvier 2010, les travailleurs indépendants qui souhaitent cesser temporairement leur activité pour donner des soins palliatifs à un enfant ou à son partenaire peuvent bénéficier d'une allocation versée par a caisse d'assurances sociales.


ANNONCE

Hôpi-Clown engage un coordinateur et une animatrice sous contrats APE
Hôpi-Clown asbl est active en Région wallonne et à Bruxelles. Pour renforcer sa structure et sa présence dans les hôpitaux, l'asbl recrute deux profils : un/e animateur/trice, un/e coordinateur/trice sous contrat APE.


FOCUS

Tour d'horizon du métier d'infirmière de liaison
Rencontre avec Sonja Develter, infirmière de liaison aux Cliniques Universitaires Saint-Luc, membre de l'asbl Eclaircie. Lorsque l'enfant est soigné à la maison, convalescent, parfois en fin de vie aussi. L'infirmière de liaison joue un rôle essentiel auprès de l'enfant et de sa famille, ainsi que pour les équipes soignantes.


contact | infos | evanbesien@hospichild.be | un projet du CDCS asbl
Vous désirez vous désabonner de notre lettre d'information mensuelle? Cliquez ici