Hospinews
mei 2010 - www.hospichild.be - FR

AGENDA

03/05/2010
Handbikeweek
To Walk Again nodigt u graag uit op hun jaarlijkse fiets- en handbikeweek in Deinze in De Ceder. Als volledig aangepast verblijfscentrum is De Ceder de ideale uitvalsbasis om dagelijks mooie tochten te ondernemen. Er wordt steeds in groep gefietst, afhankelijk van je fietsniveau. Je hebt de keuze uit drie mooie, uitgestippelde routes (30, 60 en 90km/dag). 's Avonds voorziet To Walk Again ontspannende en gezellige activiteiten.

10/05/2010
World Lupus Day 2010 : sensibilisatieactie auto-immuunziekte Lupus
In het kader van World Lupus Day brengt de CIB-Liga de aandoening Lupus onder de aandacht. Rond 10.30 uur starten onze medewerkers met het uitdelen van folders op de Grote Markt en in de buurtstraten Bruul, Botermarkt, Onze-Lieve-Vrouwestraat, IJzerenleen. Wil je ons komen helpen? Iedereen is welkom, ook niet-lupuspatiënten!

12/05/2010
BLOED GEVEN? Kom jij ook ..
Op dinsdag 12 mei kan je opnieuw het beste van jezelf geven: je bloed. Het Rode Kruis slaat die dag van 11u tot 15u de tenten op in zaal Stoa op campus Etterbeek. Zowel studenten als personeelsleden zijn welkom om bloed te geven. Vergeet niet je identiteitskaart mee te brengen.

13/05/2010
De 1000 kilometer van kom op tegen Kanker
De 1000 kilometer van kNieuwe voorjaarsactie van 'Kom op tegen Kanker' voor kankeronderzoek. De 1000 km van 'Kom op tegen Kanker' moet een jaarlijkse traditie worden, net zoals het 'Plantjesweekend' in het najaar. Omdat op de strijd tegen kanker ook geen maat staat. De zoektocht naar betere en minder zware behandelingen tegen kanker is immers nog lang niet volbracht. De opbrengst van deze actie is bedoeld voor patiëntgericht kankeronderzoekom op tegen Kanker

14/05/2010
Mucohappening
Ter gelegenheid van de Seadays wordt opnieuw een speciale dag georganiseerd voor mucopatientjes. De bvba Sportteam, in samenwerking met onder meer KVO en de stad Oostende, verleent maar al te graag zijn medewerking en zoekt vrijwilligers om dit evenement mee te begeleiden. De organisatie gaat dit jaar door op vrijdag in het recreatiedomein Duin en Zee (Fortstraat 128 - Oostende).

19/05/2010
Infoavond "Chronisch ziek in 2010: uitdagingen voor het kind (week van de opvoeding)
Het opvoeden van een chronisch ziek kind stelt de ouders en hun kinderen voor een aantal extra uitdagingen! Het vinden van een evenwicht tussen verwennen want 'ze zijn zo vaak ziek' en toch verwachtingen blijven stellen, is geen eenvoudige opgave. Tijdens deze info-avond worden een aantal aspecten betreffende het opvoeden besproken.

21/10/2010
Tweede ontmoeting met het Hospichild netwerk 'Drijfveer en ervaring van de zorgverlener'
Reflectiedag rond de belevenis en de ontwikkeling van de zorgverlener: rijkdom, afwisseling en beperkingen van het beroep. De zorgverlener wordt dagelijks op de proef gesteld. Hierbij speelt een groot aantal persoonlijke, institutionele, demografische en maatschappelijke factoren een rol. Op het programma staan conferenties,workshops, audiovisuele en artistieke animaties…en lekkernijen.

INITIATIEVEN

Kindje ziek? Kinderarts brengt raad op dvd
Ouders krijgen eerste hulp bij zieke kinderen op hun tv-scherm. Wat doet u wanneer een kind hoge koorts ontwikkelt? Is het meteen nodig een dokter in te schakelen? De dvd 'Kindje Ziek?' van de Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde (VVK) geeft antwoord op tal van vragen.

Vondst leukemie-gen biedt nieuwe perspectieven behandeling
Doctor Pieter Van Vlierberghe, onderzoeker van de UGent, heeft een gen ontdekt dat een cruciale rol speelt bij het ontstaan van leukemie en perspectieven biedt voor nieuwe behandelingen. De resultaten van het onderzoek werden zondag in het medische tijdschrift Nature Genetics gepubliceerd.

Levensreddende handelingen bij kinderen
De cursus “levensreddende handelingen” is gericht naar organisaties die regelmatig met kinderen omgaan zoals: kinderdagverblijven, onthaalmoeders, basisscholen, evenementorganisatie, verenigingen en sportclubs. Aan het einde van de cursus ontvangt u het certificaat “Levensreddende handelingen”, conform de voorschriften van Kind & Gezin.

Opleidingen betreffende verlies-en rouwproblematiek
Het Centrum Christelijk Vormingswerk in het Bisdom Antwerpen beschikt over diverse korte en lange opleidingsprogramma's in verband met verlies- en rouwproblematiek. In het kader van het vormingsaanbod rouw voor begeleiders van jongeren, organiseert Jeugddienst Antwerpen regelmatig vormingsavonden die zich richten naar begeleiders van jongeren, leerkrachten, hulpverleners en geïntereseerden.

FOCUS

Nationaal Project 'Hevige pijn van het Kind.'
De drie fases van het project dat drie jaar geleden opgestart werd, loopt in april 2010 af. De wetenschappelijke teams en de coördinatrices van het project dienen een verslag in bij het Riziv en de overheid. Hospichild ontmoette Josette Fontaine franstalig referentverpleegkundige en coördinatrice van dit nuttige en ambitieuze project. Deze verbetering op het gebied van pijn bij kinderen moet bestendigd worden in de deelnemende instellingen en verder uitbreiden naar de andere ziekenhuizen in België.

contact | infos | cminet@hospichild.be | een project van CMDC-CDCS vzw

Wilt u zich uitschrijven op de maandelijkse nieuwsbrief ? Klik dan hier.

Hospinews, la lettre d'information d'Hospichild
mai 2010 - www.hospichild.be - NL

AGENDA

05/05/2010
Cycle de conférences du Réseau Canal Santé
Georgette Hendrijckx, responsable de l'accompagnement infirmier à l'HUDERF nous présentera une conférence intitulée : "comment consentir à penser sa souffrance quand on est soignant ? "Un point de vue infirmier".

06/05/2010
Des premiers pleurs aux premiers mots : le langage et les tout-petits
Rencontre-débat organisé dans le cadre de Bruxelles 0-3, Quinzaine de la petite enfance. Les parents et les professionnels de la petite enfance se mettent à l'écoute du bébé. Que dit-il ? Que comprend-t-il ? Il y a une part de mystère dans la relation qui s'installe avec lui.

08/05/2010
Dites-Le de Bouche à Oreille !
L'asbl des Clowns Relationnels ® Francophones vous invite à sa première soirée musicale et festive.

20 & 21/05/2010
8ème Colloque du Réseau Mère Enfant de la Francophonie
Le colloque est organisé, cette année, par les hôpitaux publics bruxellois et liégeois et le thème retenu est l'enfant différent, depuis son diagnostic jusqu'à sa réinsertion sociale.

20/05/2010
Douleur chronique - douleur aiguë : quelles nouveautés ?
Journée d'algologie organisée par l'Association belge des praticiens de l'art infirmier ACN asbl et la Belgian Pain Society.

31/05/2010
Journée d'étude des Pédagogues Hospitaliers
Comme chaque année l'APH nous convie à sa journée de réflexion et d'échanges, au cours de laquelle on apprend toujours beaucoup de choses. La thématique retenue : les enfants à haut potentiel - les troubles de l'attention, la dysphasie.

21/10/2010
2e rencontre du Réseau Hospichild : "Vécu et Ressources du Soignant"
Journée de réflexion et de mise en perspective personnelle et institutionnelle du vécu des soignants, ses richesses, variétés et limites". Les soignants sont soumis à rude épreuve au quotidien. Nombre de facteurs entrent en jeu, d'ordre personnel, institutionnel, démographique, sociétal, etc. Conférences, débats, projection, reportage, ateliers et... gourmandise au programme de la journée

23/10/2010
Journée d'information Spina Bifida Belge francophone
La journée sera consacrée aux vessies neurologiques et aux séquelles uro-génitales liées aux atteintes médullaires et celles particulièrement liées au spina bifida

INITIATIVES

15 avis sur le dépistage néonatal de la surdité
Cette nouvelle publication de l'APEDAF propose des avis de responsables de l'organisation du dépistage précoce en Communauté française, de psychologues et psychiatres, de professionnels d'éthique belges et étrangers mais aussi de représentants de la communauté des sourds et de parents d'enfants sourds.

Kit de communication patients/soignants
Le Kit de communication est un outil développé par l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris en collaboration avec des professionnels dans le but d'améliorer la prise en charge des personnes ayant des difficultés d'expression et/ou de compréhension.

FOCUS

Projet National Douleur Aiguë de l'Enfant
Le projet démarré voici trois ans voit ses trois phases se terminer en ce mois d'avril et un rapport sera remis par les équipes scientifiques et coordinatrices du projet, à l'Inami et au gouvernement. Hospichild a interviewé Josette Fontaine, infirmière coordinatrice francophone de cet ambitieux et utile projet. Ces améliorations en matière de douleur pédiatrique doivent maintenant être pérennisées dans les institutions participantes et diffusées à l'ensemble des hôpitaux belges.

contact | infos | evanbesien@hospichild.be | un projet du CDCS-CMDC asbl
Vous désirez vous désabonner de notre lettre d'information mensuelle? Cliquez ici