Hospinews
oktober 2010 - www.hospichild.be - FR

SYMPOSIUM DRIJFVEER EN ERVARING VAN DE ZORGVERLENER

21/10/2010
HERINNERING: Tweede ontmoeting met het netwerk Hospichild: Drijfveer en Ervaring van de Zorgverlener
Reflectiedag rond de belevenis en de ontwikkeling van de zorgverlener: rijkdom, afwisseling en beperkingen van het beroep: inschrijven mogelijk tot 15/10/2010.

AGENDA

09/10/2010
Ontmoetingsdag: verpleegkunde
Op 09/10/2010 zal een 5de ontmoetingsdag Verpleegkunde in het UZ van Brussel met als thema 'Werken op een verpleegafdeling geneeskunde en heelkunde' plaatsvinden.

16/10/2010
Ontmoetingsdag: epilepsie
Contactgroep Uranus organiseert in samenwerking met de Vlaamse Liga tegen Epilepsie W-VL een gratis ontmoetingsdag voor mensen met epilepsie en hun omgeving op zaterdag 16 oktober 2010 in Kortrijk. In een ongedwongen sfeer kunt u er ervaringen uitwisselen met andere mensen met epilepsie en hun omgeving.

20/10/2010
Infoavond: handicap
De infoavond ‘Beschermingsmaatregelen voor personen met een handicap’ van KVG Vlaams-Brabant en Gezin en Handicap met Dhr. Dirk de Herdt (jurist) als spreker, zal op 20 oktober 2010 in Zellik plaatsvinden. In ons land werden er maatregelen getroffen om personen met een verstandelijke handicap te ‘beschermen'. Zo kennen wij al lang de wet op de ‘verlengde minderjarigheid' en sinds enkele jaren de wet op ‘de voorlopige bewindvoering'. Op deze en vele andere vragen zal tijdens de info-avond een antwoord geboden worden.

28/10/2010
Infosessie: diabetes
Het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Brussel organiseert samen met enkele Brusselse, lokale en regionale dienstencentra gratis infosessies omtrent diabetes. Deze infosessies hebben tot doel diabeten, hun omgeving en andere geïnteresseerden te voorzien van een basisinformatie over diabetes. Hierbij zal een huisarts, een diabeteseducator en een diëtist of een podoloog elk gedurend een half uur hun rol in de diabeteszorg uit te doeken doen.

INITIATIEVEN

Mucoscreening baby's
Steun voor systematische muco-screening voor baby's. Een systematisch test op mucoviscidose of taaislijmziekte voor alle pasgeboren, vindt steun bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), mits enkele voorwaarden.Zo zijn de toestemming van vooraf geïnformeerde ouders, de kwaliteitsbewaking van de screeningtesten, het selectief uitvoeren van genetische testen en garanties op kwaliteitsvolle opvolging achteraf een must.

Kanker is een familiekwestie
Het ‘Doosje vol troost', is uitgewerkt door verpleegkundige Rozane Corten en psycholoog Erik Verliefde, beiden verbonden aan het betrokken ziekenhuis. In het ‘Doosje vol troost' zit een dvd waarop kinderen een rondgang door het ziekenhuis kunnen volgen en informatie krijgen over elke vorm van kankerbehandeling. Er zit ook een cd-rom in, met daarop spelletjes die uitnodigen tot praten over gevoelens. En tot slot bevat heteen waaier aan knutselspullen.

Respijthuis Villa Rozerood
In De Panne is het eerste 'respijthuis' in Vlaanderen geopend. Kinderen die ernstig ziek zijn, kunnen er met hun familie onbekommerd op vakantie gaan. Elk gewest van België heeft recht op een respijthuis. In Vlaanderen is dat Villa Rozerood in De Panne. Respijthuizen bieden een oplossing voor dat prangende probleem. 'Gezinnen die dag in dag uit zorg dragen voor een zwaar ziek kind, geven wij hier de kans om eventjes te verpozen in een gepaste omgeving.

VUB Knuffelrobot
De Vrije Universiteit Brussel trekt naar de wereldexpo in Sjanghai. De groene knuffelrobot Probo moet er de harten van de Chinezen veroveren.‘Via twintig motoren kan Probo verschillende emoties tonen', vertelt professor Bram Vanderborght van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). De robot werd in de eerste plaats ontworpen om het leed van langdurig gehospitaliseerde kinderen te verzachten, maar wordt voort ontwikkeld om ook therapeutisch te worden ingezet bij andere doelgroepen, zoals demente bejaarden of autistische kinderen.

Nieuw tehuis Sint-Gerardus
Diepenbeek geeft dienstencentrum Sint-Gerardus de grond voor een tehuis voor mensen met een motorische beperking. De raad van toezicht van Sint-Gerardus heeft daarom beslist om zelf een nieuw initiatief te nemen en een nieuw tehuis te bouwen voor een twintigtal personen met een motorische handicap.

Lancering van het project Parking Plus
Op 10 september 2010, hebben de ministers Benoît Cerexhe en Jean-Luc Vanraes, het project Parking Plus in Gemeentehuis van Etterbeek ingehuldigd, dit in het bijzijn van burgemeester Vincent De Wolf die de laatste vijf jaar al deels het project rond tijdelijke parkeerplaatsen voor zorgverleners die thuiszorg bieden inwijdde, met de hulp van inwoners uit zijn gemeente.

FOCUS

Stefanie De Loof, hoofdverpleegkundige van de pediatrische dienst van de Europa ziekenhuizen - Sint Elisabeth ziekenhuis.
Stefanie de Loof werkt al sedert heel wat jaren als hoofdverpleegkundige in het Sint Elisabeth ziekenhuis. Als hoofdverpleegkundige leidt zij haar team verpleegkundigen, dat betekent dat zij moet zorgen voor een kwaliteit van zorg op de afdeling.

contact | infos | cminet@hospichild.be | een project van CMDC-CDCS vzw

Wilt u zich uitschrijven op de maandelijkse nieuwsbrief ? Klik dan hier.

Hospinews, la lettre d'information d'Hospichild
octobre 2010 - www.hospichild.be - NL

SYMPOSIUM VECU ET RESSOURCES DU SOIGNANT

21/10/2010
RAPPEL : 2ème Rencontre du Réseau Hospichild : Vécu et Ressources du Soignant
Journée de réflexion personnelle et institutionnelle du vécu du soignant : ses richesses, variétés et limites: clôture des inscriptions au 15/10/2010.

AGENDA

30/09 & 01/10/2010
Cours de pédo-audiométrie aux C.U. Saint-Luc - Bruxelles
Audiométries subjectives et objectives chez l'enfant âgé de moins de 5 ans. Ces cours sont coordonnés par le professeur Naïma Deggouj, médecin ORL des Cliniques Universitaires Saint-Luc en collaboration avec le Centre d'Audiophonologie.

2 & 3/10/2010
Ailleurs, spectacle équestre au profit de l'Apedaf asbl - Louvain-La-Neuve
Spectacle équestre de Tempo d'éole et Mario Marini, avec la participation du groupe de danse orientale Yasaman, à la ferme équestre de Louvain-La-Neuve.

5 - 10/10/2010
Bouquinerie 2010 - Bruxelles
80 000 livres en bon état, triés, classés par ordre alphabétique, par catégories et vendus à petits prix au profit des actions de solidarité de la Croix-Rouge de Belgique.

08/10/2010
Vaincre les Maladies Lysosomales Belgique - Bruxelles
Cette association soutenue par le Professeur Christian de Duve, Prix Nobel de médecine pour sa découverte du lysosome, vous convie à une manifestation en faveur des maladies orphelines. Avis aux sportifs : ils peuvent marquer leur soutien aux maladies orphelines en enfourchant la petite reine !

10/10/2010
Spectacles de contes au profit de l'asbl La Vague - Bruxelles
La Vague vise à une intégration maximale pour 60 enfants et adultes présentant un handicap. Cette association a besoin de votre aide pour mener à bien sa mission et vous convie à un spectacle de conte au Bouche à Oreille.

13/10/2010
Cycle Être parent autrement - Liège
La troisième conférence de ce cycle est donnée par Bruno Humbeeck, psychopédagogue, chercheur à l'Université de Mons-Hainaut et écrivain : "aider à grandir par l'humour et l'estime de soi: un défi de parent".

14/10/2010
Mon enfant a une épilepsie... - Bruxelles
Conférence organisée par la Ligue Francophone Belge contre l'Epilepsie, donnée par le Docteur P. Van Bogaert.

15/10/2010
Symposium Projet National Douleur Aiguë de l'Enfant - Bruxelles
Le Projet National Douleur Aiguë de l'Enfant a été mené sur trois années, le temps des conclusions est arrivé, avec en point d'orge, ce symposium où d'éminents experts ayant participé au projet viendront apporter les résultats de leurs travaux.

15 & 16/10/2010
Congrès Vivre son deuil - Bruxelles
Cette année, le congrès de la Fédération Européenne Vivre son deuil est organisé par la Fédération Belge Vivre son Deuil. Il y sera question de l'accompagnement des personnes endeuillées par la pratique de groupe: dynamique de groupe, différence entre groupes spécifiques et groupes généralistes, pertinence des groupes ouverts ou fermés, utilités des groupes, rôle des animateurs et leur formation.

13/11/2010
Le roi Lear - Troupe l'art d'être(s) différent(s) - Bruxelles
Le roi Lear de William Shakespeare, adapté pour la troupe l'Art d'être(s) différent(s) et mis en scène par Jacqueline Beghin. La troupe a choisi cette superbe tragédie pour y tracer son propre chemin : adoucir la souffrance de Lear et également faire entendre la voix de représentants du peuple de ce pays divisé.


INITIATIVES

École à l'Hôpital et à Domicile ; nouvelle équipe de direction
Après 10 années d'enthousiasme et de passion passées à la tête de l'association, Nicole Verougstraete a cédé le flambeau à Brigitte Beauthier, ainsi qu'à Madeleine Degand et Brigitte Delahaye qui assument les fonctions de vice-présidentes.

Lancement du projet Parking Plus
Le 10 septembre, les Ministres Benoît Cerexhe et Jean-Luc Vanraes, ont inauguré le projet Parking Plus, à la Maison communale d'Etterbeek en compagnie du bourgmestre Vincent De Wolf qui avait pour sa part déjà initié un projet de parking temporaire pour les soignants à domicile, avec l'aide des citoyens de sa commune, au cours des cinq années précédentes.

Le Château Cousin accueille les familles touchées par la maladie de leur enfant
Le Château Cousin est une maison d’accueil, de détente, de repos et ressourcement pour des familles éprouvées par la maladie d’un enfant souffrant d’une pathologie lourde ou chronique ; ces familles pourront y effectuer un séjour de courte durée, sans encadrement médical.

FOCUS

Stefanie De Loof travaille depuis une dizaine d'années en tant qu'infirmière en chef à l'hôpital Sainte Elisabeth. Elle dirige une équipe d'infirmières et veille à la qualité des soins dans le service.
Stefanie De Loof travaille depuis une dizaine d'années en tant qu'infirmière en chef à l'hôpital Sainte Elisabeth. Elle dirige une équipe d'infirmières et veille à la qualité des soins dans le service.

contact | infos | evanbesien@hospichild.be | un projet du CDCS-CMDC asbl
Vous désirez vous désabonner de notre lettre d'information mensuelle? Cliquez ici