Hospinews

februari 2011 - www.hospichild.be - FR

AGENDA

15/03/2011
Onze samenleving wordt gekenmerkt door een toenemende etnische en culturele diversiteit. Ook in allochtone gezinnen worden kinderen met een handicap geboren. We stellen vast dat in de gezondheidszorg en de sector voor personen met een handicap allerlei vragen leven over het 'omgaan' met allochtonen met een handicap en hun gezin. Maar ook allochtone gezinnen met een kind met een handicap en mensen uit hun omgeving zitten met heel wat vragen.

19/03/2011
Mucorun
Enkele studenten van de HUBrussel met het hart op de juiste plaats organiseren op 19 maart 2011 in het provinciaal domein in Kessel-lo de Mucorun. Jong en oud kan er terecht om te lopen ten voordele van de strijd tegen mucoviscidose.

INITIATIEVEN

Tweetaligheid artsen en verpleegkundigen !
De N-VA dient een wetsvoorstel in dat artsen en andere beoefenaars van een gezondheidsberoep verplicht om de taal te kennen van het gebied waar ze werken. Het voorstel zou er voor moeten zorgen dat artsen en verpleegkundigen in Brussel tweetalig zijn. Het voorstel van N-VA-Kamerlid Ben Weyts bepaalt dat artsen, tandartsen, verpleegkundigen, kinesisten, apotheken en vroedvrouwen "de offici=EBle taal of talen" moeten kennen "van de plaats waar ze hun geneeskundige activiteiten uitoefenen".

Alternatieve geneeswijzen gevaarlijk voor kind
Alternatieve behandelingen of niet-conventionele geneeswijzen kunnen gevaar opleveren voor kwetsbare groepen, zoals kinderen.

Mijn zoon experimenteert met drank en drugs
Kinder- en jeugdpsychiater Peter Adriaenssens beantwoordt vragen over opvoedingMijn zoon (14) experimenteert met drugs en alcohol. De eerste keer heeft hij het mij verteld, nu ben ik het toevallig te weten gekomen. Hij gebruikt bij vrienden en op school. Hij verzwijgt dingen en liegt, wat hij vroeger nooit deed. Bovendien gaan ook zijn schoolresultaten achteruit. Ik leg hem uit dat hij hier te jong voor is en dat het gevaarlijk is, maar hij beweert dat hij weet wat hij doet. Boze zoon en einde gesprek. Ik ben bang dat dit slecht afloopt.

Parking + strekt zich uit tot Vlaanderen.
De Brusselse ministers voor Gezondheid, Jean-Luc VANRAES en Benoît CEREXHE, zijn verheugd dat de Vlaamse minister voor Gezondheid Vandeurzen het Brussels project Parking+ looft en vindt dat het ook in Vlaanderen zou moeten ontwikkeld worden. Hij deed dit in een toespraak op de Conferentie Eerstelijnszorg in Vlaanderen.

Diabetes type 1 is mogelijk te genezen
Wetenschappers hebben ontdekt dat diabetes type 1 waarschijnlijk kan worden genezen. Uit experimenten met muizen blijkt dat het uitschakelen van een hormoon ervoor zorgt dat de insulinespuit aan de wilgen kan worden gehangen. “We zijn allemaal grootgebracht met de gedachte dat zonder insuline geen leven mogelijk is, maar dat klopt niet,” stelt onderzoeker Roger Unger.

Nierfunctieverlies door antibiotica !
Kinderen die niet levensbedreigend ziek zijn maar wel een antibioticum krijgen, blijken hierdoor vaak acute nierschade op te lopen. Daardoor moeten zij langer in het ziekenhuis blijven dan zonder nierproblemen nodig was geweest.

Bestrijding kinderarmoede & sociale uitsluiting
2010: het Europees Jaar van de Bestrijding van de Armoede en Sociale UitsluitingHet is voor de Gezinsbond een gelegenheid om specifiek te werken rond gezinnenmet kinderen die met een armoederisico leven. De cijfers voor kinderen die in armoedeleven zijn ronduit alarmerend. De levenskwaliteit van de kinderen die opgroeien in dezegezinnen moet verbeteren.

Eerstelijnszorg:'Maak recht wat krom is'
Yvo Nuyens gaf de slotlezing op de eerstelijnsgezondheidsconferentie in Antwerpen op 11 december afgelopen jaar. Die werd door bijna achthonderd gezondheidswerkers bijgewoond. De nadruk lag op het stimuleren van meer en betere samenwerking in de eerstelijnsgezondheidszorg. Met andere woorden: alle zorg die direct toegankelijk is voor de pati=EBnt, zoals die onder meer door mantelzorgers, huisartsen, maatschappelijk werk en thuiszorg wordt geleverd.

De inhuldiging van het Huis voor Respijtzorg!
Na twee jaar van werkzaamheden gefinancierd door het Brussels Gewest werd het volledige nieuwe Huis voor Respijtzorg op donderdag 26 januari ingehuldigd in aanwezigheid van de Brusselse ministers van Gezondheid, Beno=EEt Cerexhe en Jean-Luc Vanraes. Gelegen te Evere, verwelkomt het Huis voor Respijtzorg voor korte periodes kinderen met ernstige, vaak ongeneeslijke progressieve ziekten en van wie de naasten het nodig hebben om even uit te blazen.

 

 

FOCUS

Ontmoeting met Laurent Mathieu, kunstleraar in de Robert Dubois School van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola
Een ontmoeting met Laurent Mathieu, één van de drijvende krachten achter het project in het UKZKF, enkele maanden na het maken van de tekeningen. Hij stemde toe om samen te werken met Hospichild aan het project B Kindertekeningen B naar aanleiding van het symposium Drijfveer en ervaring van de zorgverlener dat plaatsvond in oktober 2010.

contact | infos | cminet@hospichild.beCatherine Minet | een project van CMDC-CDCS vzw

Wilt u zich uitschrijven op de maandelijkse nieuwsbrief ? Klik dan hier.

Hospinews, la lettre d'information d'Hospichild

février 2011 - www.hospichild.be - NL

AGENDA

18 & 19/03/2011
Je rêve d'un autre monde - Bruxelles
Ce congrès organisé par les Maisons Médicales rassemblera largement les secteurs sociaux et de la santé. C'est autour des questions d'actualité que les débats seront ouverts. Les métiers en premier contact avec la population ? Les missions d'un centre de première ligne ? Les modes de financement et leur impact ?

22/03/2011
Maladie grave : place du psy dans le champ médical - Mozet (Namur)
La Commission des Psychologues en Soins Palliatifs vous convie à sa septième journée d'étude. Cette rencontre sera l'occasion pour les psychologues impliqués dans les soins palliatifs en milieu hospitalier, en maison de repos et de soin, au domicile et au sein des plate-formes de pouvoir échanger des informations et de mener une réflexion théorique.

25 & 26/03/2011
Premier Congrès Pédiatrique Arémis/Cité Sérine
"L'enfance entre douceur et douleur". Il sera question de la prise en charge de la douleur de l'enfant au cours de deux journées riches en rencontres et en échanges d'expériences professionnelles avec des orateurs provenant de Belgique, de France et du Canada, tous ayant une expérience dans la prise en charge de la douleur et de l'accompagnement de l'enfant et de ses proches.

 

INITIATIVES

Ateliers du symposium Vécu et Ressources du Soignant
Vous étiez 200 à participer au Symposium Vécu et Ressources du Soignant organisé par Hospichild en octobre dernier. En avant-première des Actes qui paraîtront en septembre prochain, nous vous proposons les conclusions des travaux en ateliers, tirées le jour même par Michel Kesteman.

Destination grandir
"J'apprends des stratégies qui m'aident à faire de plus en plus tout seul à la maison et en classe": sessions animées par "l'Équipe de Soutien à l'Intégration" pour les enfants de 3 à 5 ans, présentant une infirmité motrice d'origine cérébrale.

Faible implication des ados dans leur asthme
Malgré l’arrivée de nouvelles thérapies efficaces, de nombreux jeunes asthmatiques contrôlent difficilement leurs symptômes et ont de ce fait une qualité de vie moindre. Pour cerner le problème, des chercheurs de l’Université de Southampton ont mené une étude basée sur des interviews impliquant 22 adolescents présentant un asthme grave non contrôlé.

Urgences pédiatriques
Les éditions De Boeck/Estem proposent une seconde édition des B Urgences pédiatriques B, ouvrage devenu une référence incontournable pour les intervenants du secteur.

Étude sur les traces de métaux lourds chez les enfants
Une enquête de biomonitoring sur les enfants a été réalisée par l’Institut Hainaut Vigilance Sanitaire et financée par la Province du Hainaut et par le Fonds Houtman. Elle révèle la présence de 2 métaux lourds dans les urines et les cheveux de 14,3% d'enfants dans les 4 communes du Hainaut où a été réalisée l'enquête.

Ensemble, à petits pas : ateliers pour la fratrie des enfants malades
Rappelons cette initiative très importante pour les frères et soeurs des enfants malades et hospitalisés à l'Huderf.

Directive européenne sur les soins transfrontaliers
Le Parlement européen a approuvé le principe de la directive sur les soins de santé transfrontaliers, applicable fin 2013. Il était déjà possible de traverser la frontière pour effectuer une IRM ou se faire opérer du coeur mais en devant assumer la plupart du coût financier.

4 pédiatres à temps plein par hôpital
À partir de janvier 2012, les hôpitaux devront disposer de 4 pédiatres à temps plein. Norme difficile à atteindre lorsqu'il y a pénurie de pédiatres.

 

FOCUS

Des dessins d'enfants pour raconter ce que vivent les soignants
Rencontre avec Laurent Mathieu, professeur d'art à l'École Robert Dubois de l'Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola. Laurent Mathieu a été l'un des artisans qui a permis au projet "À l'autre bout de la lorgnette: comment je vois le soignant lorsque c'est difficile pour lui ? " de pouvoir se réaliser.

contact | infos | evanbesien@hospichild.beEmmanuelle Vanbesien | un projet du CDCS-CMDC asbl

Vous désirez vous désabonner de notre lettre d'information mensuelle? Cliquez ici