Hospinews
April 2013 - www.hospichild.be - FR

AGENDA

16/04/2013
Bijscholing over het federale e-Healthplatform - Kortrijk
Deze bijscholing wordt georganiseerd in functie van de toenemende technologie (ICT) in de zorg om onder andere de informatie-uitwisseling te optimaliseren.
Dit platform wordt door de Federale Overheid en het kabinet van Minister Vandeurzen heel sterk gepromoot.

20/04/2013
Voorjaarssymposium VVK - Aalst
De thema’s van het voorjaarssymposium van de Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde zijn in de voormiddag ‘Urgenties in de pediatrie’ en in de namiddag ‘Aalst Allergy Study en Dermatologie’.

22/04/2013
Seminarie herstel na kanker, effectevaluatie van de oncologische revalidatie - Brussel
Voorstellen van studies over onderzoeksresultaten of onderzoeksmethoden, relevant voor verpleegkundigen en vroedvrouwen binnen UZ Brussel of ism UZ Brussel. Na de uiteenzetting wordt door een panel met experten en ervaringsdeskundigen gedebatteerd over toepasbaarheid binnen het ziekenhuis.

23/04/2013
Sociale interacties bij mensen met autisme - Gent
Een persoon met autisme heeft vaak problemen met communicatie, sociale contacten, soepel denken en handelen. Deze avonds focust op de moeilijkheden die mensen met autisme ervaren bij het leggen en onderhouden van contacten. De diversiteit aan noden en mogelijkheden wordt in kaart gebracht, evenals.

25 - 27/04/2013
REVA - Informatiebeurs voor mensen met een beperking - Gent
Een vraag over dienstverlening? Op zoek naar het juiste hulpmiddel? Op REVA vindt u zeker de juiste oplossing! Daar zorgen de 150 exposanten of een deelname aan één van de studiedagen of workshops voor.

26/04/2013
Symposium "Welkom in de Medische Wereld" - Jette
De Medische Wereld ontwikkelde zich de afgelopen decennia in een sneltreinvaart. Hierbij was er niet alleen een sterke vooruitgang in wetenschappelijke kennis en technologie, maar is men tot het inzicht gekomen dat er heden ook nood is aan voldoende ondersteuning van andere gespecialiseerde domeinen uit de maatschappij.


INITIATIEVEN

Vlinder: een fris jeugdboek over een meisje met adhd
Vlinder is een meisje. Ze gaat naar school, naar opa en oma, viert haar verjaardag en Kerstmis net als alle kinderen. Toch is Vlinder een beetje anders dan de kinderen uit haar klas. Vlinder is snel afgeleid door haar ADHD. Ze kan zich niet goed concentreren, is soms verschrikkelijk druk en begrijpt de wereld om zich niet altijd. Dat geeft niets. Want Vlinder is ook creatief, slim, vrolijk en spontaan en daardoor gebeurt er altijd wel wat.

CM bekroont ziekenhuiswebsites
Vijf ziekenhuizen kregen van CM een onderscheiding voor hun patiëntvriendelijke websites. CM hoopt hiermee andere ziekenhuizen te inspireren, want de helft scoort ondermaats.

Boek: Toch is het een goede keus geweest
Voor dit boek werden zeven ouderparen, van wie het kind met een ernstige meervoudige beperking net het huis is uit gegaan, uitgebreid geïnterviewd over dit proces van thuis naar uit huis.

Nieuw aanbod groepsbegeleiding voor ouders met een kind met autisme
Het Raster is een begeleidingsdienst rondom autisme. De ervaring leert dat groepsbegeleiding heel wat kan bieden aan ouders. Ouders vinden begrip en erkenning bij elkaar, ze leren van elkaar en stimuleren elkaar door samen te zoeken naar een leidraad voor het omgaan met hun kind met autisme.


FOCUS

De avonturen van Jephté die naar België kwam voor een openhartoperatie
Jephté, een jongen van 8 jaar met een hartafwijking, is op 22 februari uit Congo naar België gekomen voor een behandeling in de Cliniques Universitaires Saint-Luc.
Hij wordt opgenomen in een gastgezin dat zorgt voor een kwaliteitsvolle ondersteuning tijdens de operatie en de herstelperiode.

contact | infos | evanbesien@hospichild.be | een project van CMDC-CDCS vzw

Wilt u zich uitschrijven op de maandelijkse nieuwsbrief ? Klik dan hier

Hospinews, la lettre d'information d'Hospichild
Avril 2013 - www.hospichild.be - NL

AGENDA

25, 26 & 27/04/2013
Salon REVA - Gand
Le salon REVA regroupe des fabricants, des revendeurs d’aides techniques et des institutions de soins pour répondre à vos questions en matière d’aide technique pour les personnes à mobilité réduite, les accompagnants, les bénévoles.

04/05/2013
Brocante d’Ensemble avec les Personnes Extraordinaires” - Marcinelle
En mai, la 6e édition d’Ensemble avec les Personnes Extraordinaires, événement sportif, ludique et familial sensibilisant au handicap, proposera également une grande brocante.

07/05/2013
Groupe de parole pour parents d’enfants souffrant d’épilepsie - Bruxelles
Vous êtes concerné par l’épilepsie d’un enfant et vous avez envie de pouvoir échanger autour de cette thématique avec d’autres parents et des professionnels ? Rejoignez le groupe de parole organisé par la Ligue francophone belge contre l’Épilepsie.

8, 9 & 10/05/2013
7e Congrès de l’AEPEA - Bruxelles
Corps à corps : souffrances du corps et travail psychique chez le bébé, l’enfant, l’adolescent, la famille et les soignants, co-organisé avec la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale. Entre corps biologique et corps psychique, des experts européens proposent de confronter le corps polymorphe du bébé, de l’enfant et de l’adolescent à la diversité des pratiques de soins, allant de la préoccupation maternelle à la chirurgie invasive, en passant par la psychothéraphie psychanalytique et par les interventions institutionnelles.

4, 5 & 6/09/2013
Prise en charge neuropsychologique et psychoéducative du TDA/H - Namur
Formation professionnelle pour psychologues, logopèdes, neuropsychologues, assistants en psychologie. Le TDA/H touche 5% des enfants en âge scolaire. Les enfants qui en sont atteints présentent des troubles d’attention/concentration souvent accompagnés d’hyperactivité et d’impulsivité à des degrés divers qui provoquent des difficultés d’adaptation tant pour le jeune que pour son entourage.

INITIATIVES

Trop de méthylmercure dans le corps des bébés européens
C'est le résultat inquiétant d'une vaste étude menée quelques jours avant l'adoption d'une convention internationale qui constitue une avancée contre ce métal très toxique.

Pourquoi ne faut-il plus dire “sourd-muet” ?
Brochure éditée par l’APEDAF: 5 bonnes raisons pour ne plus utiliser “sourd-muet”. Avez-vous déjà entendu au détour d’une conversation la dénomination “sourd-muet(te)” au sujet d’une personne sourde?
Ce terme ne correspond cependant plus à la réalité vécue par les personnes sourdes.

Souffrance et Douleur autour de Paul Ricoeur
Dans un texte bref et essentiel prononcé et publié en 1992, Paul Ricoeur interrogeait l’expérience de la souffrance au coeur de l’existence humaine.
Il en dépliait les horizons dans le rapport à soi et à l’autre, depuis la douleur corporelle jusqu’à la souffrance morale. Sous la direction de Claire Marin et de Nathalie Zaccaï Reyners.

ANNONCES

Les sciences de manière ludique pour les enfants hospitalisés
Pour aider la Scientothèque à monter son projet qui consiste à proposer des ateliers de sciences aux enfants hospitalisés, l’équipe est à la recherche d’un(e) bénévole.

L’asbl TDA/H recrute des animateurs rémunérés
Pour un stage se déroulant en internat du 29 juin au 5 juillet 2013, l’asbl TDA/H recrute des animateurs rémunérés.

FOCUS

L’aventure de Jephté - opéré pour une malformation cardiaque aux CU Saint-Luc.
Arrivé du Congo, le 22 février, pour se faire soigner en Belgique, aux Cliniques Universitaires Saint-Luc, Jephté est un garçon de 8 ans qui souffre d'une malformation cardiaque.
Une famille d'accueil le prend en charge à son arrivée en Belgique et permet un accompagnement de qualité tout au long de son parcours opératoire et convalescent.

contact | infos | evanbesien@hospichild.be | un projet du CDCS-CMDC asbl
Vous désirez vous désabonner de notre lettre d'information mensuelle? Cliquez ici