Hospinews
November 2013 - www.hospichild.be - FR

AGENDA

08/11/2013
Symposium binge drinking bij minderjarigen: een onschuldig probleem? - Brussel
Steeds vaker laten jongeren zich in met het drinken van grote hoeveelheden alcohol in een korte tijdspanne. Dit fenomeen is ook gekend onder zijn Engelse benaming binge drinking. Meer dan eens eindigt deze uitspatting op een spoedafdeling wegens (de gevolgen van) alcoholintoxicatie. Is dit nog onschuldig?

09/11/2013
Praatgroep voor ouders van een kind met een handicap (tot +/- 12 jaar) - Hasselt
Hebt u als ouder van een kind met een handicap de behoefte om uw verhaal, ervaringen en bezorgdheden met andere ouders te delen? Vindt u dat u veel van andere ouders kunt leren? Hebt u zin om bij te praten met de mensen die u al kent van de vorige praatgroep? Dan ontvangen we u met ‘open armen’ op onze praatgroep!

09/11/2013
Nieuwe media en de zorgsector - Gent
Als hulpverlener en ondersteuner zijn we een groot stuk van onze tijd bezig met de ondersteuning van onze cliënten via gesprekken en rechtstreeks contact. Toch zien we een trend waarbij de nieuwe media een grotere rol beginnen spelen binnen de welzijnssector. En ook onze cliënten maken meer en meer gebruik van deze nieuwe media.

12/11/2013
Grenzen stellen tijdens je werk als hulpverlener - hoe doe je dat? - Ganshoren
Als een cliënt moeite heeft met grenzen stellen dan kan deze terecht bij een hulpverlener die hem hierbij zal helpen. Samen wordt dan besproken welke grenzen de cliënt wil en kan stellen. Echter niet alleen cliënten kunnen het moeilijk krijgen met het trekken van grenzen ook als hulpverleners ervaren velen dit.

13 - 15/11/2013
23ste jaarcongres van de ECOG - Liverpool
ECOG (European Childhood Obesity Group) houdt zijn 23ste jaarlijks congres in Liverpool, Engeland. De organisatoren verwachten zowat 200 experts in obesitas bij kinderen en wetenschappers uit heel Europa.

14/11/2013
Kennisplatform ‘Cocreatie: Kennis kruisen over armoede’ - Gent
Het Vlaams Armoedesteunpunt (VLAS) organiseert op 14 november 2013 het kennisplatform ‘Cocreatie: Kennis kruisen over armoede’. De bedoeling van deze dag is nagaan op welke manier we onze kennis over armoede in België anno 2013 kunnen verbeteren door verschillende expertises te bundelen.

16/11/2013
7de ADHD-Dag ‘Achter het etiket – leven met een label’ - Berchem
Achter het ADHD-etiket schuilen tienduizenden Vlamingen die met een ontwikkelingsstoornis moeten leven. Toch heeft de politiek hier te weinig oren naar. Daarom zwengelt centrum ZitStil op de 7de ADHD-dag het debat aan. Zodat we straks met concrete aanbevelingen voor de geestelijke gezondheidszorg naar Brussel kunnen trekken.

21/11/2013
Uitwisselingstafels 'Interculturele communicatie in de hulpverlening' - Brussel
De Brusselse populatie jongeren en gezinnen van niet-Europese origine groeit sterk aan. Ook in de (jeugd)hulpverlening zien we dat deze groep sterk vertegenwoordigd is. Soms maken taal- en cultuurverschillen het moeilijk voor hulpverleners en cliënten om elkaar te begrijpen.

21/11/2013
Congres 5 jaar Rondpunt - aandacht voor verkeersslachtoffers - Brussel
Naar aanleiding van het 5-jarig bestaan organiseert Rondpunt op 21 november 2013 een congres rond 5 jaar opvang van verkeersslachtoffers. Wat werd er in die periode gerealiseerd? Wat zijn de kleine en grote successen? Waar liggen de uitdagingen voor de toekomst?

INITIATIEVEN

Online doventolken in ziekenhuizen
Doven of slechthorenden kunnen meestal niet rekenen op een professionele tolk als ze naar het ziekenhuis moeten. Daarom heeft de FOD Volksgezondheid een tolkensysteem via videoconferentie ontwikkeld.

Communit-e: een betere dienstverlening voor personen met een handicap
Binnenkort kunnen personen met een handicap ook via hun ziekenfonds aanvragen indienen voor een tegemoetkoming, parkeerkaart of andere maatregel. Tot nu toe konden ze hiervoor enkel bij hun gemeente, sociaal huis of OCMW terecht. Hierdoor stijgt het aantal loketten waar de persoon met een handicap terecht kan aanzienlijk.

Taalopleiding Frans op maat van VAPH
Als begeleider, medewerker of hulpverlener, werkzaam in een voorziening voor personen met een handicap kreeg u een basisopleiding Frans mee in het onderwijs. Geconfronteerd met Franstalige of anderstalige cliënten of context merkt u al snel dat deze kennis niet volstaat. Op dergelijke momenten ervaart u hoeveel vakjargon we dagelijks gebruiken.

Nieuwe welzijnsbarometer: de cijfers
De Welzijnsbarometer 2013 belicht voor het negende opeenvolgende jaar armoede in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Aan de hand van verschillende indicatoren worden de armoede en sociale uitsluiting in Brussel in kaart gebracht. Verschillende thema's komen daarbij aan bod: demografie, inkomen, huisvesting, gezondheid enzovoort.

Scala & The Kolacny Brothers - concert tvv. De Mucovereniging
Dit concert is de afsluiter van de jaarlijkse mucoweek, waarbij de Mucovereniging in heel België een week lang de aandacht wil vestigen op de strijd tegen mucoviscidose.

Opheffing meldingsplicht bof (dikoor) vanaf 1 november
Minister Jo Vandeurzen heeft beslist om de meldingsplicht voor bof op te heffen vanaf 1 november 2013. De reden hiervoor is dat deze meldingsplicht, die ingesteld werd op 16 juni 2012, zijn doel bereikte.

Nieuwe website: Onderwijs in Brussel
Op maandag 7 oktober 2013 lanceerde de VGC een nieuwe website over en voor onderwijs en vorming in Brussel.

“Touché! een betere dienstverlening aanbieden aan personen met een handicap”
Op 3 oktober 2013 bracht de DG Personen met een handicap 250 personen met een handicap, ambtenaren en professionelen uit de sector samen tijdens het evenement Touché! te Brussel. Het doel “een betere dienstverlening aanbieden aan personen met een handicap” veroorzaakte meteen een band tussen de aanwezigen.

FOCUS

Vzw Aquarelle asbl: onthaal van en zorgverstrekking aan toekomstige moeders uit de kansengroepen
Vzw Aquarelle is als een toevluchtsoord voor moeders zonder papieren, uit migrantenmiddens en uit de kansengroepen. Sinds veertien jaar werkt de vereniging binnen de muren van het UMC Sint-Pieter Ziekenhuis. Vandaag ondergaan de lokalen een opknapbeurt om de zowat 300 moeders, die gedurende het jaar gebruik maken van de diensten, nog beter te onthalen. Een hecht en bijzonder ervaren team verzekert zo goed als mogelijk een prenatale opvolging – zowel medisch als sociaal.

contact | infos | evanbesien@hospichild.be | een project van CMDC-CDCS vzw

Wilt u zich uitschrijven op de maandelijkse nieuwsbrief ? Klik dan hier

Hospinews, la lettre d'information d'Hospichild
Novembre 2013 - www.hospichild.be - NL

AGENDA

07/11/2013
Quand Mieux-être rime avec soins Infirmiers - Tubize
Les soins infirmiers esthétiques et de bien-être associés à une démarche thérapeutique, répondent-ils à un besoin d’accompagnement de la personne soignée?

08/11/2013
37e journée de l’AIGP Les urgences dans tous leurs états - Bruxelles
Comme chaque année, l’association des infirmiers gradués pédiatriques organise une journée de formation thématique. Cette année, des experts issus des hôpitaux bruxellois et wallons viendront exposer différents aspects de la prise en charge des enfants qui arrivent aux urgences.

12/11/2013
Suicides et familles - Bruxelles
La famille est, en principe, l'espace de ressources privilégié, le lieu de prévention primaire. Les orateurs partiront d'études récentes et de leur pratique pour aborder le suicide au travers des concepts d'appartenance, d'ancrage, de filiation et de transmission au sein des familles.

18/11/2013
2013 Année Européenne des Citoyens - Liège
Dans le contexte thématique de cette année 2013, l’asbl X Fragile explore avec différents experts les possibilités pour les jeunes handicapés de développer leur potentiel et construire leur projet de vie.

05/12/2013
Congrès Pertes, ruptures & abandons - Paris
Ce congrès s’adresse aux professionnels de la relation d’aide: éducateurs spécialisés, travailleurs sociaux, psychologues, médecins, infirmiers, thérapeutes qui accompagnent des enfants et des adolescents en souffrance ou en difficulté.

12/12/2013
kinésithérapie pédiatrique : Pathologies et sport chez l’enfant - Louvain-La-Neuve
Conférence organisée par l’Association des kinésithérapeutes anciens de Louvain, Kinépédia et la Faculté des Sciences de la Motricité de l’ULC. Scoliose et sport ? Diabète et activité physique ? Activité physique chez l’enfant asthmatique ? Modération : Dr. Olga Chatzis, pédiatre aux C.U. Saint-Luc.

08, 09 & 10/05/2014
7e Congrès de l’AEPEA - Bruxelles
Corps à corps : souffrances du corps et travail psychique chez le bébé, l’enfant, l’adolescent, la famille et les soignants, co-organisé avec la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale. Entre corps biologique et corps psychique, des experts européens proposent de confronter le corps polymorphe du bébé, de l’enfant et de l’adolescent à la diversité des pratiques de soins, allant de la préoccupation maternelle à la chirurgie invasive, en passant par la psychothéraphie psychanalytique et par les interventions institutionnelles.

INITIATIVES

Formation interdisciplinaire en travail en réseau personnalisé autour des naissances difficiles
Cette formation s’adresse aux professionnels du champs périnatal, des secteurs hospitalier, privé, public, médico-psycho-social.

La prévention de la polyarthrite chez l’enfant et le jeune adulte
Ce nouveau projet de recherche médicale s’inscrit dans le cadre de Cap 48. Un point important de cette initiative est l'aspect prévention. En effet, ses promoteurs souhaitent à tout prix que la recherche puisse aider le patient à avoir un taux de rémission important.

Obstruction complète des voies respiratoires par un corps étranger chez les enfants
Les “fausses routes” tuent chaque année une quarantaine d’enfants en France. Cependant certains gestes peuvent sauver : claques dorsales, compressions thoraciques et abdominales et autres manoeuvres. Mais la prévention reste la première arme contre ces accidents.

Façonnons ensemble notre service : DG Personnes handicapées
Le 3 octobre dernier, la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral (SPF) Sécurité sociale a permis à 250 personnes handicapées, fonctionnaires et professionnels du secteur social de se rencontrer lors de l'événement “Touché!” à Bruxelles. Il s'agissait de réfléchir ensemble à la manière dont l'autorité fédérale peut améliorer sa prestation de services en faveur des personnes handicapées.

FOCUS

Aquarelle asbl: accueil et soins des futures mamans dans la précarité
L'asbl Aquarelle, c'est comme un havre de paix et de soins pour les mamans issues de l'immigration, sans papiers, vivant dans la précarité. Sise dans les murs du Centre Hospitalier Universitaire Saint-Pierre depuis 14 ans, l’association travaille aujourd'hui à la rénovation de ses locaux pour mieux accueillir les quelques 300 mamans qui bénéficient de ses services tout au long de l'année. Une équipe complice et très rodée offre un suivi prénatal tant médical que social dans la mesure des possibles.

contact | infos | evanbesien@hospichild.be | un projet du CDCS-CMDC asbl
Vous désirez vous désabonner de notre lettre d'information mensuelle? Cliquez ici