Hospinews
Mei 2014 - www.hospichild.be - FR

AGENDA

06 - 22/05 en 03/06/2014
‘Herstelgericht werken in de jeugdzorg’ - Heverlee
Leven in een leefgroep biedt veel kansen, jongeren leren van elkaar en kunnen elkaar ondersteunen. Het is echter geen sinecure om een positief leefklimaat te behouden. Daarom is er een groeiende aandacht voor een meer krachtgerichte benadering waarbij jongeren aangesproken worden om op een constructieve wijze deel te te nemen aan het groeps- en gemeenschapsleven.

08/05/2014
Vroegtijdige interventies en autisme - Gent
Vroegbegeleiding is vandaag de dag een populair onderwerp binnen autisme. De interesse is er, de nood ook, maar hoe vertaalt zich dit in de praktijk?

13/05/2014
Gespreksavond: ‘Kiezen voor een school’ - Aalst
Wanneer ouders geconfronteerd worden met de handicap van hun kind, roept dit vragen op omtrent diverse levensdomeinen. Eén van de belangrijkste keuzes waarvoor ouders staan is: ‘Welke school kies ik voor mijn kind?’

13/05/2014
Rechten van patiënten, familieleden en zorgverleners - Schaarbeek
Democratisering van de zorgverlening staat in veel Vlaamse zorgvoorzieningen op de agenda: Wat zijn de rechten van patiënten en gebruikers, waar dien je je als zorg- en hulpverlener aan te houden?

16/05/2014
Vorming: ‘Opvang van kinderen en jongeren na een schokkende gebeurtenis of plots overlijden’ - Brussel
Het team Slachtofferhulp van CAW Brussel organiseert op vrijdag 16 mei een vorming rond kinderen en jongeren die slachtoffer zijn van een misdrijf of plots overlijden.

21/05/2014
Samenwerken in de social profit - Brussel
Verso nodigt u graag uit op de officiële lancering van de website van HRwijs, het Verso-ondersteuningsaanbod rond medewerkersbeleid voor kleine socialprofitondernemingen.

22/05/2014
Colloquium ICT en Gezondheidszorg - Affligem
Het 18de Colloquium ICT & gezondheidszorg brengt een breed aanbod van ICT-oplossingen voor de gezondheidszorg samen. Het wordt weer een dag waarin het gebruik van technologie in de ondersteuning van zorg- en logistieke processen binnen algemene ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg en thuisverpleging centraal staat.

23/05/2014
Studiedag ‘Cultuurintensieve zorg’ - Schaarbeek
Ben je op zoek naar goede praktijken of tips rond interculturele competenties of cultuursensitieve zorg? Zoek je een manier om je hulpverlening toegankelijk te maken voor minder bereikbare groepen? Wil je weten welke ondersteuning er bestaat om de communicatie met je cliënt of patiënt te verbeteren? Kom inspiratie opdoen en ga aan de slag met nieuwe inzichten.

INITIATIEVEN

Blog over ADHD en zo
Vanaf begin april start Ria Van Den Heuvel, directeur van het kennis- en expertisecentrum ZitStil met een eigen blog.

Time4Society maakt ‘corporate engagement’ concreet en ‘convenient’
Time4Society (T4S) brengt bedrijven en maatschappelijk waardevolle projecten met elkaar in contact rond heel concrete en haalbare porties ‘corporate engagement’. Het Time4Society-team heeft maar één missie: het voor bedrijven gemakkelijk maken om tijd te geven aan sociaal, ecologisch of cultureel waardevolle projecten, die op hun beurt dankzij Time4Society tijdelijk helpende handen vinden uit het bedrijfsleven.

Zorg en Gezondheid herstructureert
De komende jaren krijgt het agentschap Zorg en Gezondheid er heel wat taken en personeel bij. De zesde staatshervorming geeft het meer bevoegdheden over ouderenzorg en brengt ook de erkenning van zorgberoepen naar Vlaanderen.

Site Hoge Gezondheidsraad krijgt HON-certificaat
De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft het HON-certificaat ontvangen voor zijn website. Enkel sites die medische informatie verstrekken op een begrijpelijke, relevante en vooral betrouwbare manier krijgen dit label.

Muco Run For Air
Een prachtkans om op een sportieve manier de strijd tegen Mucoviscidose aan te gaan met MUCO Run For Air 2014. Engageer je voor het goede doel en loop de 20 km van Brussel voor de Muco-vereniging (www.muco.be) en dit op zondag 18 mei 2014 om 10u.

contact | infos | evanbesien@hospichild.be | een project van CMDC-CDCS vzw

Wilt u zich uitschrijven op de maandelijkse nieuwsbrief ? Klik dan hier

Hospinews, la lettre d'information d'Hospichild
Mai 2014 - www.hospichild.be - NL

AGENDA

08/05/2014
Colloque “Focus sur l’Aidant Proche” - Bruxelles
Colloque sur la place des aidants proches en Belgique. Qui est l’aidant proche ? Que fait-il/elle ? Les soutiens publics lui sont-ils suffisants ? Quelles sont les conséquences du contexte Bruxellois ? Etc.

08, 09 & 10/05/2014
7e Congrès de l’AEPEA - Bruxelles
Corps à corps : souffrances du corps et travail psychique chez le bébé, l’enfant, l’adolescent, lafamille et les soignants, co-organisé avec la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale. Entre corps biologique et corps psychique, des experts européens proposent de confronter le corps polymorphe du bébé, de l’enfant et de l’adolescent à la diversité des pratiques de soins, allant de la préoccupation maternelle à la chirurgie invasive, en passant par la psychothérapie psychanalytique et par les interventions institutionnelles.

14/05/2014
2ème AGORA RDB Santé - Salon de documentation - Bruxelles
Des outils pédagogiques : pour quoi faire ? L’objectif de cette journée est de faire connaître le Réseau Bruxellois des centres de Documentation en Promotion de la Santé (RDBSabté) aux professionnels et de leur proposer ses multiples ressources.

INITIATIVES

Ni sourds, ni entendants, qui sont les malentendants ?
Au travers de cette brochure de sensibilisation, l’APEDAF propose un éclairage, le plus large possible, sur la question de la malentendance.

Film L’artiste dans les milieux de soins, une cartographie
Produit par Culture & Démocratie et Luna Blue Film, réalisé par Isabelle Rey, ce film montre les artistes intervenant en milieux de soins et leur travail peu connu du grand public. Isabelle Rey, du bout de sa caméra, suit avec beaucoup de sensibilité et d’à propos, ces artistes dans les dédales des services pédiatriques ou gériatriques, animant des ateliers, etc. Quel rapport l’artiste entretient-il avec ce milieu hospitalier ? Quelle collaboration existe entre l’artiste et le soignant, quels sont les effets et la durabilité de ces pratiques… À voir sur Youtube, ici !

Rêve de papillon
L’équipe du Service “Rêve de papillon” se rend au chevet des enfants (0 à 18 ans) atteints d’une maladie grave/chronique, en soins palliatifs ou en situation de handicap et leur apporte un soutien psycho-social ainsi qu’à leurs proches.

Initiation à la Recherche sur les Systèmes de Santé
L’École de Santé Publique de l’ULB propose un Certificat Universitaire d’initiation à la Recherche sur les Systèmes de Santé (CU-IRSS). Le programme est accessible aux professionnels actifs dans le secteur de la santé, ayant une solide expérience de terrain, et des compétences en Recherches sur les Systèmes de Santé (RSS).

Offre de bébévolat en juin, septembre et octobre
Time4Society joue le rôle d’intermédiaire entre des bénévoles du monde de l’entreprise qui veulent donner du temps à la société et des organisations associatives qui ont besoin d’un coup de main pratique l’espace d’un jour.

L’AWIPH lance “Wikiwiph”
Un nouveau site web pour les personnes en situation de handicap mais aussi conçu pour les familles, les professionnels, les employeurs, les étudiants concernés par le handicap.

Formations à l’écoute et à l’accueil du CEFEC
Le Cefec, Centre de formation à l’écoute vous annonce les dates de la prochaine session de formation à l’écoute et à l’accueil : “Écouter et parler… Les 2 faces d’une même pièce”.

contact | infos | evanbesien@hospichild.be | un projet du CDCS-CMDC asbl
Vous désirez vous désabonner de notre lettre d'information mensuelle? Cliquez ici