Hospinews
Oktober 2014 - www.hospichild.be - FR

AGENDA

07/10/2014
Ondersteuning bieden aan personen met een verstandelijke beperking bij rouw en verwerking - Destelbergen
Iedereen wordt vroeg of laat geconfronteerd met rouwen over de dood van een geliefd persoon. Personen met een verstandelijke beperking maken hier geen uitzondering op: ook zij moeten op een dag mensen loslaten. Op hun manier beleven zij net hetzelfde verwerkingsproces in verschillende fasen.

11/10/2014
Magenta... workshops voor jonge ouders van kinderen met een beperking - Diepenbeek
Zorg opnemen betekent veel meer dan alleen zorgtaken uitvoeren. Tijdens deze MAGENTA workshops krijgt u concrete en praktische informatie die u een ruggensteun bieden in uw eigen gezinssituatie.

16/10/2014
Studiedag ‘Kinder- en jeugdpsychiatrie in beweging’ - Kortrijk
Studiedag naar aanleiding van het 40-jarig bestaan van De Korbeel, de kinder- en jeugdpsychiatrische afdeling van het PZ H. Familie te Kortrijk.

18/10/2014
Informatiedag: ‘Wat na ons? - Leuven
Wat na ons?’ is een informatiedag over de toekomst, speciaal voor ouders van een zoon of dochter met een psychische kwetsbaarheid. Tijdens deze studiedag gaat financiële planning, over de generaties heen, hand in hand met de realisatie van een zo goed mogelijk leven en mogelijkheden van ‘wonen met zorg’ voor het kind met een psychische kwetsbaarheid.

25/10/2014
Symposium n.a.v. het 50-jarig bestaan van het Oost-Vlaamse meerlingenregister - Gent
Het Oost-Vlaamse Meerlingenregister werd in juli 1964, binnen de schoot van de dienst Gynaecologie-Verloskunde van het UZ Gent, door Prof. Robert Derom en Prof. Michel Thiery opgericht en had als doel om systematisch alle meerlinggeboortes in Oost-Vlaanderen te registeren.

27/11/2014
Symposium 'Iedereen ADHD? Drukke mensen in een drukke samenleving' - Berchem
Op 27 november 2014 organiseert centrum ZitStil haar tweejaarlijkse symposium, met als titel ‘Iedereen ADHD? Drukke mensen in een drukke samenleving’. Het symposium focust én op het individu én op de context/samenleving waarin die zich bevindt. Vermaatschappelijking van zorg staat centraal.

29/04/2015
4de Studie- en ontmoetingsdag voor wie betrokken is bij het onderwijs aan langdurig en chronisch zieke kinderen - Leuven
Hoe ziek moet/mag je zijn... na het M-decreet? Het lijkt wel dat kinderen en jongeren vaker en ernstiger ziek zijn dan vroeger en dat ze meer en ingewikkeldere diagnoses krijgen. Is dat echt zo? Moet dat zo?

INITIATIEVEN

Het Brusselse Gezondheidsnetwerk
Het Brusselse Gezondheidsnetwerk is een netwerk voor het uitwisselen van informatie, dat alle Brusselse en Belgische ziekenhuizen met niet- ziekenhuisartsen verbindt en de mogelijkheid biedt bepaalde medische documenten van patienten in een repertorium op te nemen.

Bednet viert tiende verjaardag
Bednet, een vzw actief op vlak van synchroon internetonderwijs voor zieke kinderen, bestaat 10 jaar. Sinds de opstart hebben meer dan 1.000 langdurig zieke kinderen uit 600 ver­schil­lende Vlaamse scholen van Bednet gebruik gemaakt. Dit schooljaar start de vzw met een nieuw platform waardoor in de toekomst nog meer kinderen op een zelfredzame manier met hun klas verbonden worden.

Wisselend team vergroot kans op zieke kinderen
Kinderen komen op het kinderdagverblijf meer in aanraking met bacteriën dan wanneer ze thuis zijn. Dat is natuurlijk logisch, want een kind ontmoet op het kinderdagverblijf veel kinderen en pedagogisch medewerkers. Als teams niet teveel wisselen en ouders hun kind bij ziekte altijd thuishouden, voorkomt dat veel buikgriep en diarree bij kinderen. Dit ontdekten onderzoekers van het RIVM en het NIVEL.

De ideale boekentas
Schoolkinderen sjouwen dagelijks veel gewicht mee. Een overvolle boekentas staat bekend als belastend voor de kinderrug. Hoe vermindert u deze dagelijkse belasting?

Éénlijn: e-health echt leren gebruiken
Éénlijn.be geeft zorgverstrekkers in de eerste lijn ICT-ondersteuning. Bij Eenlijn.be kunt u nu als huisarts of apotheker leren werken met e-health in uw eigen EMD-pakket of andere software.

Ruimtestation-geïnspireerde robots gaan helpen zieke kinderen te genezen
De bedrijven die de robotarmen hebben ontwikkeld waarmee de astronauten het International Space Station (ISS) boiuwden, werken nu aan een nieuw onderzoek. Met 'KidsArm' kunnen chirurgen snel en zeer precies bewegen in het lichaam bij een operatie. Op deze manier kunnen de dokters in het lichaam kijken, zeer specifieke incisies maken en wondjes hechten.

FOCUS

Esperity.com : een wereldwijd sociaal netwerk voor kankerpatiënten
Dit initiatief werd pas een jaar geleden gelanceerd, maar kent nu al een overweldigend succes. Naast het Europese netwerk is het vooral populair bij patiënten uit Latijns Amerika. Twee Belgen stonden aan de wieg van het project: dr. Erard le Beau de Hemricourt en bio-ingenieur Mitchell Silva. Het opzet: patiënten onderling laten communiceren, waarbij de taalbarrière gesloopt wordt door een instant vertaler. In de woorden van dr. E. de Hemricourt: “Dat vergroot de kansen om zijn ‘medische tweelingbroer of –zus’ te vinden. “

contact | infos | evanbesien@hospichild.be | een project van CMDC-CDCS vzw

Wilt u zich uitschrijven op de maandelijkse nieuwsbrief ? Klik dan hier

Hospinews, la lettre d'information d'Hospichild
Octobre 2014 - www.hospichild.be - NL

AGENDA

02/10/2014
Congrès du réseau francophone de soins palliatifs pédiatriques - Saint Malo
Depuis le 1er congrès francophone en 2001 à Montréal, les soins palliatifs pédiatriques se sont considérablement développés. Ce 6ème congrès francophone, le premier en France, se propose, à travers une rencontre interdisciplinaire croisant ateliers thématiques, conférences plénières et tables rondes, d'explorer quatre thèmes.

02 - 04/10/2014
Élève en longue maladie : quel enseignement - La grande Motte
Congrès de la FEMDG (Fédération pour l’Enseignement des Malades à Domicile et à l’Hôpital) organise son 8e congrès sur le thème suivant : comment aider l’élève malade atteint d’une maladie chronique, qu’elle soit d’ordre physiologique ou psychique ?

10/10/2014
Symposium Les vaccinations : prévenir et guérir - Bruxelles
Symposium de l’Académie royale de Médecine de Belgique.
Développement et utilisation de vaccins en Belgique, dans les pays en voie de développement, principes biologiques, vaccination de l’enfant, vaccins thérapeutique contre le cancer, complications de la vaccination, réticences à la vaccination, etc.

11/10/2014
La vie ? C’est trop mortel ! Quand la maladie grave chamboule nos ados ! - Mons
Cette conférence est organisée par Reliance asbl et la Plate-forme de Concertation en Soins Palliatifs du Hainaut Oriental à l’occasion de la Journée Mondiale des Soins Palliatifs 2014.

16/10/2014
Douleur provoquée par les soins - Paris
9e journée organisée par le CNRD pour approfondir les thèmes suivants : douleurs provoquées, bonnes pratiques et pathologies chroniques, douleurs provoquées en secteur libéral, évaluation des pratiques professionnelles : un atout pour changer, que font les équipes ?

INITIATIVES

Atelier d’initiation à la Langue des Signes de l’APEDAF
Cette année encore, vu le succès rencontré les années précédentes, l’APEDAF monte son atelier d’initiation à la Langue des Signes.

Indicateurs de santé périnatale (1998-2011) et Notes de l’Observatoire
L’Observatoire de la Santé et du Social a publié début juillet des indicateurs concernant la périnatalité, remis à jours jusqu’en 2011. Par ailleurs, l’Observatoire propose une nouvelle collection “Notes de l’Observatoire” qui offrira plus rapidement certaines données, mises au point ou réflexions pour activer le débat !

Formations à l’écoute de l’asbl Volont’R
Cette formation a pour but de répondre aux besoins des volontaires, de découvrir comment être à l’écoute de l’autre et d’apprendre à reformuler. Elle développe la théorisation des règles d’une bonne écoute. Elle donne les clefs pour comprendre quand concrètement les volontaires sont écoutés/à l’écoute.

Le Réseau Santé Bruxellois… ?
Le Réseau Santé Bruxellois est un projet développé par l’asbl Abrumet. C’est un réseau de partage d’informations qui relie tous les hôpitaux bruxellois et belges avec les médecins extra hospitaliers et permet de répertorier certains documents médicaux des patients. Ce site est proposé en 4 langues : FR/DE/NL/EN.

Nouvel AR concernant les pédopsychiatres
Un nouvel AR introduit des changements importants en psychiatrie infanto-juvénile en permettant, à l’aide de nouveaux codes INAMI, d’effectuer certaines prestations aux médecins non-accrédités. En outre, de nouveaux codes ont été ajoutés pour la psychiatrie de liaison lors de la prise en charge d’enfants ou d’adolescents ou pour la concertation multidisciplinaire dans le cadre d’une observation en service K.

Rapport de la Conférence belge EUROPLAN
La Journée des Maladies rares a eu lieu le 28 février dernier. Le rapport de la Conférence belge qui a eu lieu à cette occasion est maintenant disponible.

FOCUS

Esperity.com : un réseau social mondial pour les patients atteints de cancer
Lancée voici un an, cette initiative connaît un essor fulgurant et au-delà du réseau européen, elle séduit particulièrement les patients sud-américains. À l’origine de ce beau projet, deux belges. Le Dr. Erard le Beau de Hemricourt et Mitchell Silva, bio-ingénieur. L’idée est de faire communiquer les patients entre eux, en dépassant les barrières linguistiques grâce à un traducteur instantané.

contact | infos | evanbesien@hospichild.be | un projet du CDCS-CMDC asbl
Vous désirez vous désabonner de notre lettre d'information mensuelle? Cliquez ici