Hospinews
Februari 2015 - www.hospichild.be - FR

AGENDA

Vanaf 03/02/2015
Cursus Ontwikkeling Stimuleren - Dendermonde
Kinderen opvoeden is moeilijk. Kinderen met een handicap of een beperking opvoeden, is vaak nog moeilijker! Deze cursus is er voor ouders, opvoeders, begeleiders… van kinderen met een handicap of een beperking.

05/02/2015
Voor een betere preventie van vrouwelijke genitale verminking in België - Brussel
Voorstelling van de eerste toolkit voor professionals.GAMS-België (Groep voor de uitbanning van vrouwelijke genitale verminking) en de vzw INTACT, met de steun van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, nodigen je graag uit voor de conferentie ‘Voor een betere preventie van vrouwelijke genitale verminking in België’.

11/02/2015
Infoavond: Zorg/ondersteuning van personen met een handicap in de toekomst - Aalst
Tijden veranderen. De kijk op personen met een handicap is de laatste jaren ook danig veranderd. Dit betekent dat mensen met een handicap en hun ouders andere wensen hebben op het gebied van zorg, ondersteuning, assistentie enz. ‘Kwaliteit van bestaan’ vormt hierbij het uitganspunt.

12/02/2015
Leren leren bij leerlingen met een autismespectrumstoornis - Gent
Leren leren, het klinkt eenvoudig, maar het is voor heel wat kinderen en jongeren met autisme niet zo vanzelfsprekend. Logisch ook als je eens bekijkt wat er allemaal komt bij kijken.

13/02/2015
Dertiende Valentijn Vaccinatiesymposium - Antwerpen
Het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties (CEV) organiseert het 13de Valentijn Vaccinatiesymposium ‘Moeder waarom vaccineren wij?

25/02/2015
Infoavond: Hoe communiceer je over je kind met een handicap? - Sint-Niklaas
Als ouder ken je je kind met een handicap het beste. In het dagelijkse leven komt het in contact met heel wat anderen (therapeuten, begeleiders, medici, vrijwilligers, kennissen... die je kind minder goed kennen. Helder en duidelijk overbrengen aan professionelen en al wie met je kind omgaat wie je kind is en wat jullie belangrijk vinden is niet altijd eenvoudig.

INITIATIEVEN

Plaats van medicatie in een hedendaagse behandeling van adhd
De richtlijnen rond de behandeling van ADHD wijzen op het belang van een aanpak die gebaseerd is op drie pijlers. Over de inhoud van deze richtlijnen bestaat wereldwijd een wetenschappelijke consensus. De pijlers van aanpak zijn psycho-educatie, gedragstherapie en medicatie.

Publicatie van het Kinderziekenhuis Koningin Fabiola
Publicatie: Aandacht voor de psychologische ondersteuning van het kind, zijn familie en zijn verzorgers tijdens een opname op de pediatrische intensieve zorgeneenheid.

Kom op tegen Kanker, Gezinsbond, Bond Beter Leefmilieu en Allergienet roepen op om massaal NEE te zeggen tegen hormoonverstorende stoffen
Hormoonverstorende chemische stoffen (EDC’s) zijn stoffen die de werking van natuurlijke hormonen en het hormonaal evenwicht in ons lichaam kunnen ontregelen. Uit recent onderzoek blijkt dat elke Europese burger EDC’s in zijn lichaam heeft. Veel producten die we dagelijks gebruiken, bevatten dergelijke stoffen: voedselverpakkingen met plasticfolie en blik, verzorgingsproducten zoals deodorants en cosmetica, luchtverversers, elektronische producten (zoals laptops) en schoonmaak- en ontsmettingsproducten.

Boek: ‘Hé, ik ben helemaal oké’
Uit heel wat onderzoek blijkt dat een gebrek aan zelfwaardering een belangrijke risicofactor is voor geestelijke gezondheidsproblemen bij jongeren. Om het zelfvertrouwen bij kinderen te stimuleren, ontwikkelden de Onafhankelijke Ziekenfondsen en het expertisecentrum Eetexpert daarom het gloednieuwe spelboek ‘Hé, ik ben helemaal oké!’. Met deze gids leren kinderen zichzelf op een toffe manier beter kennen!

DURF2020: Schrijf je in voor de DURFdagen!
DURF2020 organiseert de komende maanden DURFdagen voor zowel mensen met een handicap, hun familie, vrienden,... als voor professionelen. Samen met professionele begeleiders kan je daar jouw stem, jouw ideeën, verwachtingen en vragen laten horen. Die kunnen dan worden mee genomen naar het congres op 28 april 2015. Zo zet jij mee je stempel op je toekomst!

Boek: Deze keer gaat Lucas naar intensieve zorgen
Lucas gaat intensief is het vierde kleurrijke prentenboek op maat dat AZ Sint-Lucas in elkaar bokst. Na informatie over anesthesie, medische beeldvorming, en obesitas bij kinderen worden kinderen voorbereid op een bezoek op intensieve zorg.

FOCUS

Make-A-Wish Belgium South: vreugdebrenger voor zieke kinderen
De vereniging die nagenoeg volledig uit vrijwilligers bestaat, wil de hartenwens van zieke kinderen vervullen: brandweerman voor één dag zijn, dolfijnen zien, een hele dag een echte ‘celebrity’ zijn, zijn idool ontmoeten … Een gesprek met Florence Bille, de nieuwe voorzitter van de vereniging Make-A-Wish Belgium South.

contact | infos | evanbesien@hospichild.be | een project van CMDC-CDCS vzw

Wilt u zich uitschrijven op de maandelijkse nieuwsbrief ? Klik dan hier

Hospinews, la lettre d'information d'Hospichild
Février 2015 - www.hospichild.be - NL

AGENDA

05/02/2015
Pour une meilleure prévention de l’excision en Belgique - Bruxelles
Lancement du premier kit à destination des professionnels. Les mutilations génitales féminines sont une violence de genre et rien ni personne ne peut justifier le recours à une telle pratique. La Belgique est concernée avec plus de 13 000 femmes excisées vivant en Belgique et plus de 4000 filles à risque de l’être.

07/02/2015
Épilepsie : quelle crise pour la société ? Louvain-La-Neuve
Cette conférence est organisée à l’occasion de la Journée Internationale de l’Épilepsie. Ce séminaire fera la lumière sur les tenants et aboutissants de l’épilepsie dans la vie quotidienne, tant dans la sphère privée que publique.

27/02/2015
Journée d’étude GIP - Urgences vitales - Parents et professionnels bousculés - Bruxelles
Les urgences vitales mettent l'organisation des équipes périnatales à l'épreuve.
Cette année, le GiP abordera ce thème sous la forme d'un atelier (comme en 2005 et 2007), impliquant sur scène les professionnels concernés par une situation critique et dans la salle, tous les participants invités à interagir.

19/03/2015
Infos pour futurs parents de jumeaux ou triplés - Bruxelles
Avant la naissance, réunion d’information sur la période néonatale et les premiers mois de vie, à l’intention des futurs parents et grands-parents.

09/05/2015
Nouveaux supports technologiques au service de la neuro-réhabilitation pédiatrique - Bruxelles
Ce cycle de formations est organisé conjointement avec la clinique de neurologie pédiatrique de l’hôpital Erasme, l'Association Belge de Kiné Pédiatrique (ABKP) et la Haute Ecole Libre de Bruxelles Ilya Prigogine (HELB). Ces séminaires s’adressent à l’ensemble des professionnels concernés par la neuropédiatrie.

INITIATIVES

Nouveaux outils 2015 Sparadrap.org
Disque horaire chirurgie ambulatoire, kit “tenue médicale” pour les enfants, guide sur la greffe de cellules souches à l’usage des adolescents et des jeunes adultes, à paraître: guide sur la migraine pour les adolescents, guides sur les soins palliatifs et sur le deuil périnatal, à destination des parents.

Formations de Repères asbl
Pas tout seul face à mes impasses, ma pratiques, mes questions professionnelles. 8 ateliers d’échanges de pratiques pour professionnels de divers secteurs. face à un public aux prises avec des difficultés de plus en plus complexes, certains travailleurs, aspirés par cette complexité dans leur contexte socio-professionnel, se sentent dans l’impasse et bien souvent isolés.

FratriHa : nouvelle association de soutien pour la fratrie des enfants déficients intellectuels
L’association a plusieurs objectifs dont la création d’un espace de parole et de soutien entre frères et soeurs de personnes déficientes intellectuelles, la création d’un réseau de contacts, d’activités communes. Elle ambitionne également de devenir une plateforme d’information.

Plateforme Annonce du Handicap
Chaque année en Belgique, environ 5000 enfants naissent avec un handicap, soit 3% des naissances.
PAH rassemble des professionnels qui ont créé des outils d’information et de réflexion pour améliorer l’accompagnement et les conditions de l’annonce.

“Cacher n’est pas protéger”
Comment parler de la maladie grave d’un enfant à ses frères et soeurs ? L’association Cancer & Psychologie, par l’intermédiaire de Charlotte Wilputte, intervient dans un article paru dans le journal de la Fondation contre le Cancer. Cet article a le mérite de donner un éclairage bien utile pour les familles concernées par ce problème, en sus de la maladie à gérer et de toutes les implications sur la famille.

Numéro spécial cahier Fonds Houtman pour leurs 25 ans
Dès sa création il y a 25 ans, le Fonds Houtman s'est imposé comme un fonds d'impulsion dans le champ de la recherche socio-familiale en Fédération Wallonie-Bruxelles, fonds d'impulsion qui rendait possible la mise en oeuvre - pendant des périodes généralement limitées à 2 ans - de recherches qui autrement n'auraient pas eu les moyens de démarrer.

Agenda des conférences - Ligue francophone belge contre l’Épilepsie asbl
La Ligue francophone belge contre l’Épilepsie organise ce cycle à son siège bruxellois, il sera question des conséquences de l’épilepsie et de son traitement sur la femme et la grossesse, et comment améliorer la qualité de vie des enfants atteints d’épilepsie. Des conférences sont aussi organisées à Charleroi, Namur et Liège.

FOCUS

Make-A-Wish Belgium South: de la joie pour les enfants malades
L'association, essentiellement composée de bénévoles, entend redonner le goût des rêves aux enfants malades: devenir pompier l'espace d'une journée, parcourir le monde à la découverte des douphins, vivre la vie d'une star, rencontrer son idole... Rencontre avec la nouvelle présidente de l'antenne Make-A-Wish South Belgium, Florence Bille.

contact | infos | evanbesien@hospichild.be | un projet du CDCS-CMDC asbl
Vous désirez vous désabonner de notre lettre d'information mensuelle? Cliquez ici