Hospinews
April 2015 - www.hospichild.be - FR

AGENDA

02/04/2015
Wereld Autisme Dag - Vlaamse provincies
Mensen met autisme zijn helemaal zichzelf, in elke situatie. Mensen met autisme faken niet. Integendeel: ze zijn puur en oprecht en kijken vaak dwars door de complexe wereld heen. Deze authenticiteit is dan ook geen beperking, maar kan net een grote meerwaarde in onze samenleving zijn.

13 - 14/04/2015
Logopedie voor kinderen en jongeren met autisme (normale begaafdheid)
Dat de specifieke beleving van iemand met autisme resulteert in een andere taalontwikkeling is een evidentie. Het autisme oefent zijn invloed uit op de communicatie, het leesproces, de betekenisgeving en het functionele gebruik van de taal.

23/04/2015
Permanente vorming als elkaar begrijpen een probleem wordt - Brussel
Oplossingen voor communicatieproblemen met en rond de zorgcliënt. Een cursus voor zorgmanagers, (hoofd)verpleegkundigen en zorgkundigen. Doelstelling: Inzichten in patiëntcommunicatie verwerven: patient advocacy, zorgoverleg en conflictbeheersing met de patiënt en zijn dierbaren. Werkwijze: Interactieve kennisoverdracht, werkgroepen en casussen, learning from peers.

25/04/2015
VVK Voorjaarsvergadering @ Zeepreventorium - De Haan
De Voorjaarsvergadering van de Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde vindt dit jaar plaats op zaterdag 25 april in het Zeepreventorium van De Haan.

25/04/2015
Congres Kinderen en Voeding - Antwerpen
Voor kinderen is een gezonde en gevarieerde voeding onmisbaar en belangrijk voor hun groei en ontwikkeling, maar ook om later als volwassenen gezond te zijn. Maar het blijkt vaak moeilijk om de juiste keuzes te maken. Een evenwichtige voeding bij kinderen kan in hun volwassenheid het ontstaan en verloop van chronische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, obesitas en diabetes, beïnvloeden.

29/04/2015
4de Studie- en ontmoetingsdag voor wie betrokken is bij het onderwijs aan langdurig en chronisch zieke kinderen - Leuven
Hoe ziek moet/mag je zijn... na het M-decreet? Het lijkt wel dat kinderen en jongeren vaker en ernstiger ziek zijn dan vroeger en dat ze meer en ingewikkeldere diagnoses krijgen. Is dat echt zo? Moet dat zo?

INITIATIEVEN

Kind met kanker: geloof, hoop, rouw en depressie
Ouders die tijdens de palliatieve fase blijven hopen op genezing van hun ongeneeslijk zieke kind hebben op de lange duur, nadat hun kind gestorven is, geen verhoogd risico op problematische rouw of depressieve klachten. Dat is een van de conclusies die Ivana van der Geest (Erasmus MC-Sophia) en collega’s trekken in Journal of Palliative Medicine op basis van een kleinschalige retrospectieve studie. ‘Hoop op herstel betekent wellicht niet per se dat ouders niet in staat zijn de situatie van hun kind te accepteren.

Betrek ouders bij beslissing levenseinde kind
Ouders van heel zieke kinderen zouden - veel meer dan nu gebeurt - betrokken moeten worden bij beslissingen aan het einde van het leven van hun kind. Daarvoor pleit orthopedagoog Mirjam de Vos (AMC), die promoveerde op dit onderwerp. “Ze kunnen veel meer aan dan artsen denken''.

Kom op tegen Kanker
Tijdens een persconferentie op 10 maart werd de campagne ‘Iedereen tegen kanker’ voorgesteld. Kom op tegen Kanker en de VRT slaan opnieuw de handen in mekaar in de strijd tegen kanker.

Belgisch plan voor Zeldzame Ziekten
Nieuwe publicatie van de Koning Boudewijnstichting: Belgisch plan voor Zeldzame Ziekten – Vragen en antwoorden. Dit document werd opgesteld op initiatief van het Fonds Zeldzame Ziekten en Weesgeneesmiddelen beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Het document geeft de situatie weer d.d. januari 2015.

Vaccins voor kinderen
De Vlaamse overheid heeft een schema opgesteld met vaccinaties voor kinderen om beschermd te zijn tegen bepaalde infectieziekten. In dit schema zie je op welke leeftijd de vaccinatie het beste gebeurt. De inentingen worden sterk aanbevolen, hoewel er slechts één wettelijk verplicht is: dat tegen kinderverlamming of polio.

Kinderen wijden vernieuwde kinderhospitalisatie-eenheden UZ Brussel in
Op zaterdag 22 maart werden de vernieuwde hospitalisatie-eenheden van het kinderziekenhuis van het UZ Brussel door meer dan 400 kinderen en familieleden feestelijk ingewijd. De vernieuwde hospitalisatie-eenheden zijn opgedeeld volgens leeftijd. Al is dit vooral een theoretische grens.

contact | infos | evanbesien@hospichild.be | een project van CMDC-CDCS vzw

Wilt u zich uitschrijven op de maandelijkse nieuwsbrief ? Klik dan hier

Hospinews, la lettre d'information d'Hospichild
Avril 2015 - www.hospichild.be - NL

AGENDA

02/04/2015
Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme
Cette journée vise à mieux informer le public sur les réalités de ce trouble du développement. L’autisme est un handicap qui touche 1 personne sur 150 dans le monde.

02/04/2015
2nd World Congress on Controversies in Pediatrics (CoPedia) - Budapest
Le but de CoPedia est de rechercher les meilleurs réponses et de tirer les conclusions actuelles aux débats en cours dans le domaine pédiatrique par le biais de la médecine fondée sur des preuves. CoPedia offre des programmes scientifiques au sujet des questions les plus brûlantes de l’actualité pédiatrique, et donnera l’occasion à chacun de s’exprimer et débattre en donnant le temps suffisant aux temps de questions-réponses.

21/04/2015
Colloque : Aidants proches : après la Loi, on fait quoi ? - Bruxelles
Parce que les aidants-proches ont besoin de plus que d’effets d’annonce, la Ligue des familles organise une grande rencontre pour améliorer l’offre de services et renforcer leurs droits. La Ligue des Fazmilles présentera les résultats d’une enquête sur le thème aidant-proche, monoparentalité et conciliation vie personnelle/vie professionnelle.

25/04/2015
Perdre un frère ou une soeur, un deuil qui remue - Bruxelles
Cette conférence organisée par Cancer & Psychologie aura lieu dans les locaux de la Fondation contre le Cancer.

25/04/2015
71e réunion GBPF Les yeux, le nez et les oreilles du tout petit - Mons
Dépistage et prise en charge des mal-voyants, anomalise crânio-faciales, infectiologie périnatale, dépistage et prise en charge de la surdité.

25/04/2015
Groupe d'Entraide des Syndromes d'Ehlers-Danlos - Velaine sur Sambre
Journée d'information annuelle organisée par le GESED au cours de laquelle plusieurs thématiques seront abordées autour des Syndromes d'Ehlers-Danlos.

19/05/2015
Art, Artistes et Périnatalité - Bruxelles
Cette conférence s’inscrit dans le cycle des Rencontres de Périnatalogie du Centre de Diagnostic Anténatal en collaboration avec différents départements du réseau hospitalier de l’ULB.

06 - 10/04/2015
Introduction au langage non verbal - Crillon-le-Brave (France)
et au décodage des émotions des enfants porteurs d’un handicap mental - En classe avec mon I-Pad. Cette formation est destinée aux parents comme aux professionnels. Cet événement est organisée en partenariat par Les Enfants de la Chance et Coeur à Corps et a lieu dans le Vaucluse (France).

INITIATIVES

4 ateliers des parents Handicap : vers une société inclusive ?
Cycle d’ateliers pour parents d’enfants en situation de handicap, à besoins spécifiques ou non.
Quatre ateliers d’avril à mail pour découvrir le thème de la fratrie, de l’éducation, la vie quotidienne, l’école.

Appel à projet en Province de Luxembourg
Le Service provincial Social et Santé de la Province de Luxembourg lance pour la seconde année consécutive un appel à projets d’une valeur totale de 20 000 euros.

L'animation dans les services pédiatriques aux C.U. Saint-Luc à Bruxelles
Dominique Verhaeren coordonne l'équipe d'animation pédiatrique de Saint-Luc. animatrices, 3 salles de jeux et une trentaine de bénévoles au service des enfants hospitalisés.

ANNONCES

Recherche d’un(e) associé(e) pour succession d’un cabinet de Neuropédiatrie et Neurophysiologie (Toulouse)
Le Dr. Urbain (Toulouse) recherche un(e) neuropédiatre ou neurophysiologiste pour reprendre son activité. Il peut accompagner le(a) repreneur(euse) durant 2 années en mi-temps, pour les activités liées à la partie sommeil.

contact | infos | evanbesien@hospichild.be | un projet du CDCS-CMDC asbl
Vous désirez vous désabonner de notre lettre d'information mensuelle? Cliquez ici