Hospinews
November 2015 - www.hospichild.be - FR

Hospichild is verhuisd !

Nieuw adres:
Verenigingstraat 15 te 1000 Brussel, 3de verdieping.


AGENDA

18/11/- 09/12/2015
Cursus: Timemanagement voor ouders van een kind met een handicap - Sint-Niklaas
Zorg opnemen betekent veel meer dan zorgtaken uitvoeren. Het betekent ook plannen, organiseren, informatie verzamelen, zorgverleners kiezen en hun bijdrage op elkaar afstemmen, prioriteiten stellen en time-management.

19 & 28/11 - 05/12/2015
Psycho-educatie voor jongeren van 14 tot 17 jaar met ADHD of ADD - Wilrijk
U hebt een zoon of dochter tussen de 14 en de 17 jaar met een diagnose ADHD of ADD? Dan is deze psycho-educatie misschien iets voor jullie. Door psycho-educatie leren jullie AD(H)D beter kennen. Wat houdt het eigenlijk in en vanwaar komt die stoornis? Wat kunt u er zelf aan doen? Waar kunt u in de toekomst op letten? De jongere krijgt dankzij de psycho-educatie meer vat op zijn eigen AD(H)D en leert die dan ook aanvaarden.

19/11/2015
Symposium perinatale begeleiding: ‘Het loopt anders, en nu?’ - Gent
Solidariteit voor het Gezin organiseert een 2de Symposium Perinatale Begeleiding in Gent. De opbrengst gaat integraal naar het onderzoek van Professor Amant naar de behandeling van kanker tijdens de zwangerschap.

19/11/2015
Begeleiding bij zwangerschapsafbreking na prenatale diagnose - Heverlee
Wanneer vrouwen of koppels te horen krijgen dat er iets mis is met hun kindje, staan ze vaak voor een bijna onmogelijke keuze: een kindje met een handicap opnemen in hun gezin of hun kindje in liefde laten gaan. Het begeleiden van ouders voor, tijdens en na de keuze, plaatst hulpverleners voor heel wat uitdagingen. Om hen te ondersteunen organiseert Fara deze vorming.

21/11/2015
Update: De ene hoest is de andere niet - Antwerpen
Bij de aanvang van het nieuwe griepseizoen komt deze update over ‘hoesten’ op een goed moment om het diagnostisch denken rond deze klacht op te frissen. Hij richt zich tot huisartsen, HAIO’s, pneumologen, NKO artsen, kinderartsen. Ook studenten geneeskunde kunnen zich inschrijven.

26 - 27/11/2015
Mind the midwife : 20 jaar vroedkunde in Vlaanderen - Gent
Op 26 en 27 november 2015 vieren alle bacheloropleidingen van Vlaanderen het 20-jarig bestaan van de autonome opleiding Vroedkunde tijdens het tweedaags congres 'Mind the Midwife'. Lesgevers van de hogescholen en hun buitenlandse partners verzorgen workshops gericht naar een breed publiek. Dit congres wordt ondergebracht onder de Internationale Leerstoel Francine Gooris en is een gemeenschappelijke organisatie van alle opleidingen in Vlaanderen.

30/11/2015
Zorg rond de pasgeborene: "De schok te boven : wat is het toekomstperspectief als je veel te vroeg geboren wordt? - Ede (Nl)
De consequenties van een extreem vroege geboorte zijn zeer groot en voor zowel ouders als kind een schokkende ervaring. Veel van deze kinderen hebben intensieve zorg voor lange tijd nodig. De behandeling van een extreem vroeg geboren kind op de grens van levensvatbaarheid geeft dan ook aanleiding tot complexe medische, sociale en ethische beslissingen.

30/11/2015
Studiedag: Ouderschap van mensen met (of vermoeden van) een verstandelijke beperking - Lennik
België ratificeerde het VN verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap. Het recht op relaties, ouderschap en gezinsleven maakt integraal deel uit van het verdrag.
Er bestaat echter nog heel wat onbehagen op het terrein als het gaat over ouderschap bij mensen met een (of vermoeden van) verstandelijke beperking. Als deze mensen aangeven dat ze een kinderwens hebben, gaan alle alarmbellen rinkelen.

INITIATIEVEN

Geboren worden als Brusselaar Perinatale gezondheids-indicatoren van de Brusselaars 2000-2012
Dit dossier geeft een overzicht van de medische en sociaaleconomische situatie van Brusselse nieuwegeborenen en hun moders in 2012. Het baseert zich offdzakelijk op de gegevens van de statistische formulieren voor geboorte en overlijden van de Brusselars, ingevuld door de broedvrouwen en de artsen in de kraamklinieken en door het personnel van de burgelijke stand in de gemeenten.

Anesthesie bij kinderen is veilig
Het risico dat kinderen overlijden ten gevolge van anesthesie is verwaarloosbaar klein. Dat concluderen onderzoekers van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) in Utrecht na onderzoek onder ruim 45.000 patiëntjes.

Snuiter wanddecoratie in ziekenhuis
Hier en daar nemen ziekenhuizen het initiatief om een kinderhoek in te richten, waar kinderen van kankerpatiënten kunnen komen spelen en gelegenheid krijgen om hun zorgen te uiten. Voor ziekenhuizen die op zoek zijn naar een leuke aankleding van die kinderhoek, werkte Talismanneke een voorstel uit om wanddecoraties aan te brengen geïnspireerd op het boek ‘Grote Boom is ziek’.

Zwanger? Denk aan kinkhoestvaccinatie
Zwangere vrouwen laten zich het beste vaccineren tegen kinkhoest. Op die manier beschermen ze zowel zichzelf als hun baby, zelfs al vóór de geboorte. Kinkhoest is immers geen onschuldige kinderziekte en treft steeds meer jonge baby’s, soms met fatale gevolgen.

AANKONDIGINGEN

Vacature ombudsmedewerker minderheden en diversiteit
Het Kinderrechtencommissariaat is al jaren, als onafhankelijke instelling, de pleitbezorger van kinderrechten in Vlaanderen. Die rol maken ze waar door vragen en klachten van kinderen en jongeren, ouders en professionals te behandelen. Tegelijk adviseren ze het Vlaams Parlement over alle thema’s die voor kinderen en jongeren van belang zijn. Voor de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat zijn ze op zoek naar een ombudsmedewerker minderheden en diversiteit.


contact | infos | evanbesien@hospichild.be | een project van CMDC-CDCS vzw

Wilt u zich uitschrijven op de maandelijkse nieuwsbrief ? Klik dan hier

Hospinews, la lettre d'information d'Hospichild
Novembre 2015 - www.hospichild.be - NL

Hospichild a déménagé !

Nouvelle adresse :
rue de l’Association, 15 à 1000 Bruxelles, 3e étage.

AGENDA

09 & 10/11/2015
Formation “le sommeil du tout petit” - Namur
Cette formation est dispensée par le service des formations continues FoRS paramédicale de la Haute École Namur-Liège Luxembourg à l’intention des sages-femmes et du personnel de la petite enfance.

11 - 15/11/2015
3ème édition du EXTRAORDINARY FILM FESTIVAL - Namur
Bisannuel, l’ « EXTRAORDINARY FILM FESTIVAL» propose des films exceptionnels sur le thème du handicap, bien loin des clichés usuels. Tous les genres sont abordés : court-métrage, long-métrage, fiction (comédie, drame, action), documentaire ou animation.

12 - 14/11/2015
11e Congrès francophone pédiatrique de pneumologie et d’allergologie - Paris
Ce congrès est organisé par l'Association d'Immuno-Allergologie Infantile, Service de Pneumologie et d'Allergologie Pédiatriques de l'Hôpital Necker-Enfants Malades.

13/11/2015
Colloque La santé de la maman du prématuré - Bruxelles
Colloque organisé par la Commission «Santé» du Conseil des Femmes Francophones de Belgique. Entre expériences des professionnels obstétriciens, témoignages de parents et recommandations des experts en santé publique belges, la parole sera aussi donnée à une initiative suédoise.

13/11/2015
La relation de soins à l’épreuve de l’erreur médicale - Namur
Colloque organisé à l’occasion des 20 ans de la maternité du CHR de Namur et des 5 ans du MIC.

30/11/2015
Science(s) infirmière(s): enjeux et défis d’une discipline en mouvement - Bruxelles
Première journée consacrée à la recherche en science(s) infirmière(s) en Belgique francophone, organisée par l’UCL, l’ULG et l’ULB.

INITIATIVES

Naître Bruxellois(e) - Indicateurs de santé périnatale des Bruxellois(es) 2000-2012
Ce dossier publié par l’Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles présente la situation médicale et socioéconomique des nouveau-nés bruxellois et de leur mère en 2012. Il se base principalement sur les données des bulletins statistiques de naissance et de décès des Bruxellois complétés par les sages femmes et médecins dans les maternités et par le personnel de l’État civil dans les communes.

Cycle "Espace-Papillon" de Cancer & Psychologie asbl
Les "Espace-Papillon" sont des ateliers destinés aux enfants ou adolescents touchés par un deuil, quelles que soient les circonstances du décès. Un espace de parole pour les parents est également prévu en parallèle à l’atelier des enfants.

Les "Octofun" Une méthode pédagogique taillée sur mesure pour l'enseignement de type 5 ?
Basée sur la théorie des intelligences d’Howard Gardner et imaginées par Françoise Roemers-Poumay pour illustrer nos intelligences multiples, les Octofun explorent tous les domaines de compétences des enfants sous forme de “boules d’énergie”. Aurélie De Zutter, institutrice est convaincue de leurs pertinences dans l’enseignement de type 5.

Pere Plex : Vulgariser les sciences pour les faire aimer aux plus jeunes
Pere Plex, c’est une chaîne Youtube qui diffuse des films faits maisons pour vulgariser des sujets scientifiques à destination des enfants. Olivier, l’auteur de cette chaîne est passé par la case “hospitalisation” à plusieurs reprises pendant plusieurs années dans son enfance. Cette expérience renforce son envie d’apporter une contribution à la distraction de l’enfant hospitalisé.

Formations GIP Cycle 216/2017
Formation interdisciplinaire au travail en réseau personnalisé autour des naissances difficiles, destinée aux professionnels du champ périnatal des secteurs hospitalier, privé, public, médico-psycho-social.

Le volontariat des personnes en situation de handicap, y avez-vous déjà pensé?
Push Asbl est un projet pilote s'inscrivant dans la ligné des nouveaux « Services de soutien aux activités d’utilité sociale », définis dans le Décret « Inclusion » de la Commission Communautaire Francophone, voté le 17 janvier 2014.

Le livre blanc des CPAS 2015
Le Droit aux soins de Santé pour tout individu vivant dans la Région de Bruxelles-Capitale. Accessibilité aux soins pour tout individu vivant dans la Région de Bruxelles-Capitale, une utopie ? Cette publication est l’initiative conjointe de la Commission CPAS de Bruxelles et de la Fédération Des Associations De Médecins Généralistes de Bruxelles dans sa mise à jour 2015.

contact | infos | evanbesien@hospichild.be | un projet du CDCS-CMDC asbl
Vous désirez vous désabonner de notre lettre d'information mensuelle? Cliquez ici