Initiatieven

Virtual Reality helpt zieke kinderen van hun angst af

Een prik krijgen of een pijnlijke behandeling ondergaan is vaak een moeilijk moment, zowel voor het zieke kind als voor de zorgverstrekker. Het Zeepreventorium in De Haan maakt sinds kort gebruik van een virtualreality-bril om de angst van patiëntjes weg te nemen en hun pijn te verminderen.

In het Zeepreventorium van De Haan verblijven kinderen met obesitas, brandwonden, mucoviscidose of ¬andere chronische ziekten. Vooraleer ze een prik krijgen (voor een inspuiting of infuus) zet men hen een VR-bril op. Die helpt zo goed om de angst weg te neemt en de pijn te verzachten, dat het ondertussen elke dag zowat vijfmaal gebeurt. Kinderen met chronisch pijn leren zichzelf dankzij de bril dan weer ontspannen.

Via de bril van Belgische makelij kan men diverse werelden oproepen: van meezwemmen met een walvis tot spelen met een roze eenhoorn. Het kind waant zich in een rustgevende omgeving en voelt daardoor minder angst en pijn. En dat is belangrijk, want elke pijnlijke ervaring kan resulteren in een hogere gevoeligheid.
Ondertussen lopen de eerste experimenten met een VR-bril bij volwassenen, zelfs als alternatief voor narcose bij zware ingrepen.

Generatie 2019, Generatie Rookvrij?

Wat als alle kinderen die in 2019 geboren worden niet zouden beginnen roken? Misschien een gek en onrealistisch idee, maar de organisaties achter ‘Generatie Rookvrij’ (Kom op tegen Kanker, Stichting tegen Kanker, Belgische Cardiologische Liga) willen erin geloven.

 

Om te slagen moeten om te beginnen alle plaatsen waar deze kinderen – van baby tot jongvolwassene – komen, rookvrij zijn. Het belang daarvan wordt vandaag nog steeds onvoldoende erkend. En we weten allemaal: zo de ouden zongen, zo piepen de jongen! Zelfs als het om roken gaat.

Er moet gehandeld worden. En wel nu.

Ja, maar hoe dan?

“Door samen zoveel mogelijk omgevingen rookvrij te maken, waken we over de gezondheid van ieder kind en elke adolescent,” zo staat het op de website van Generatie Rookvrij te lezen.

Het idee achter dit initiatief is om zoveel mogelijk plaatsen waar regelmatig kinderen en jongeren komen, aan te zetten om volledig rookvrij te worden. Denk aan ziekenhuizen, speelpleintjes, winkels, verenigingen… die het nieuwe label aannemen en daarmee de sigaret voorgoed bannen.

Meer en meer initiatieven

Sinds de lancering van Generatie Rookvrij enkele maanden geleden, aanvaardden reeds tal van de initiatieven uit heel België het label. Daar kan je slogans lezen als ‘Hier spelen we in een rookvrije ruimte’, ‘Hier ontdek ik een rookvrije wereld’ of ‘Hier leer ik in een rookvrije omgeving’…

Dit label kan twee verschillende gedaanten aannemen: ofwel loopt de actie om de omgeving rookvrij te maken, ofwel is het doel al bereikt.

Deel aan de ervaring

Is uw organisatie al rookvrij? Aarzel dan niet en vraag het label aan om iedereen op de hoogte te brengen.

Zet u pas de eerste stappen? Geen nood. U kunt een filmpje opsturen naar Generatie Rookvrij om uw initiatief toe te lichten en uw wil om de sigaret te bannen kracht bij te zetten.

Of misschien wilt u het initiatief alleen steunen?  Ook dan kunt u heel wat doen: de informatie delen via de social media of door affiches aan te vragen, een omgeving waar kinderen komen overtuigen om rookvrij te worden, of gewoon niet roken in de buurt van kinderen en jongeren.

→ Verder lezen : www.generatierookvrij.be

Boek over autisme biedt methodiek voor ouders en begeleiders

Dit boek (“Austisme centraal”) is geen wondermiddel dat alle moeilijkheden magisch uit de wereld zal helpen. Het is wel een duidelijk overzicht dat je doet inzien waar kansen liggen, telkens met oog en respect voor autistisch denken.

Wie leeft of werkt met mensen met autisme, komt elke dag wel stukjes tegen van de puzzel die autisme zo boeiend maakt. Sommige stukjes merken we op in onze samenwerking of begeleiding, andere in de manier waarop mensen met autisme in het leven staan. Vaak gaat het om dingen die mensen met autisme wel of niet doen. Om dingen die ze zeggen of ons op een andere manier duidelijk proberen te maken.

Andere kijk

De Autisme Centraal Methodiek helpt je anders kijken naar het gedrag van mensen met autisme én naar je eigen begeleiding. Aan de hand van zes kernbegrippen – die je gemakkelijk kan onthouden als je de eerste zes letters van het alfabet kent – helpt de methodiek je om een autismevriendelijke school-, leefgroep-, thuis- of werkomgeving te creëren. Dit boek is geen wondermiddel dat alle moeilijkheden magisch uit de wereld zal helpen. Het is wel een duidelijk overzicht dat je doet inzien waar kansen liggen, telkens met oog en respect voor autistisch denken.

Monitoring

De methodiek maakt gebruik van handige controlepanelen die je helpen jouw aanpak en visie te monitoren. De 52 knopjes en schuivers doen je nadenken: hoe kan ik de wereld begrijpelijk maken voor iemand met autisme? De panelen bieden je op die manier niet alleen een blik op wat wel en niet goed werkt, maar ook inspiratie om mensen met autisme te ondersteunen zodat ze zelf de controle nemen op de mogelijkheden en valkuilen die ze elke dag ervaren.

 

Auteur: VANROY Kobe
Uitgever: Acco
144 blz, 741 gram
Jaar: 2018
€ 39,50

De Belgische pediaters willen baby’s een gezicht geven

De Belgische pediaters blijven zich (via de Belgische Beroepsvereniging van Kinderartsen) verzetten tegen de financieringswet ‘forfait laagvariabele zorg voor moeder en baby’ van minister van volksgezondheid Maggie De Block. Samen met de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten beslisten ze om tweemaal beroep aan te tekenen, bij de Grondwettelijke Raad tegen de wet van 19/07/2018 omwille van de discriminatie van de pasgeborene en bij de Raad van State tegen het KB dat van toepassing is vanaf 02/12/2018.

Ondanks haar strijd, haar protest en haar petitie kon de Belgische Beroepsvereniging van Kinderartsen met haar uiteenlopende vertegenwoordigers uit de pediatrische wereld (Belgische Academie voor Pediatrie, Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Belgische beroepsverening van Kinderarsten, Groupement Belge des Pédiatres de Langue Française en raad van de universitaire pediatrische diensthoofden) niet verhinderen dat de financieringswet ‘forfait laagvariabele zorg voor moeder en baby’ er kwam.

Campagne ‘Geef ons een gezicht’

Ter herinnering: op 13 december 2018 lanceerde de Belgische Beroepsvereniging van Kinderartsen een petitie en een campagne ‘Geef ons een gezicht’. Het opzet? Het recht van de pasgeborene verdedigen om beschouwd te worden als volwaardig individu, en niet als louter een aanhangsel van de moeder. Daarvoor verzetten de kinderartsen zich tegen het in voege treden van de nieuwe wet van Maggie De Block.

Nieuwe wet in voege

Op 1 januari 2019 trad de nieuwe manier om ziekenhuizen te financieren in werking. Daarbij vallen sterk gelijkende ingrepen, waaronder bevallingen die als normaal worden beschouwd, voortaan onder de zogenaamde ‘laagvariabele zorg’. Dat betekent dat er geen rekening wordt gehouden met de gezondheid van de pasgeborene en de baby dus niet wordt gezien als individu of patiënt met eigen rechten. Voor de Belgische kinderartsen staat dit gelijk aan discriminatie.

De strijd gaat door

Hun verzuchtingen werden niet gehoord en dus hebben ze geen andere keuze dan naar de rechtbank te stappen. Samen met de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten tekenen ze beroep aan tegen deze wet omwille van de discriminatie van de pasgeborene.

U kunt de petitie nog steeds tekenen.

 

 

 

UKZKF : “Identificatie van uw kind: een kwestie van veiligheid!”

[Gepost op de Blog van UKZKF]

In het kinderziekenhuis vragen de teams regelmatig om de deelname van ouders en kinderen om de identiteit van de kinderen en hun geboortedatum te herhalen. Niet omdat we de naam van de kinderen vergeten: we onthouden het heel goed! Maar vóór elke behandeling controleren we systematisch zijn identiteit, het is een kwestie van veiligheid.

De identificatiearmband is de mini-identiteitskaart voor gehospitaliseerde kinderen, overaal in het ziekenhuis. Altijd bij de hand, wij kunnen een tweede keer controleren of de juiste behandeling, verzorging, onderzoek … aan de juiste patiënt wordt toegediend.

Idem tijdens uw registratie voor een raadpleging: door de identiteit en geboortedatum van uw kind te verklaren, kunnen wij het juiste elektronische dossier en de nodige documenten met zijn identificatielabels afprinten. Elementen die in elke fase van de zorg worden gecontroleerd.

Kinderen mogen ook zeker mee doen! Hun naam zingen, spellen, tekenen… kan ook leuk worden!