Initiatieven

De wachtkamer in het ziekenhuis is cool!

De kinderafdeling van AZ Sint-Dimpna in Geel werd ingericht met uitdrukkelijk oog voor de jonge patiëntjes. De saaie ziekenhuismuren maakten plaats voor tal van leuke spelletjes die op ooghoogte aan de muur bevestigd zijn: telramen, kleurrijke knopjes, puzzels…

Geen verveelde en rusteloze kinderen meer in de wachtkamer van de kinderafdeling, maar ook op andere plaatsen waar ze soms moeten wachten op de dokter, zoals op pediatrie, heelkunde, ORL, in de pediatrische box op spoed en op RX. Terwijl de kids zich amuseren weerklinkt er muziek van Kapitein Winokio over dokters, pilletjes en de hartslag.

De muurspelletjes kwamen er met de financiële steun van Okra en een donatie van 1.500 euro van Tractor Kerstrun.

→ Meer info : hier

Sociale robot voor het eerst ingezet als zorgondersteuning bij diabetespatiëntjes

Sociale robots zijn geen nieuwigheid in de zorgsector, maar voorlopig bleef hun rol beperkt tot het wegwijs maken van patiënten en bezoekers in een ziekenhuis. Sinds kort zet het UZ Brussel nu ook een sociale robot in als zorgondersteuning voor patiënten met een chronische aandoening.

Dat gebeurde om te beginnen bij kinderen met diabetes type 1. Na de diagnose moeten die massa’s informatie verwerken en zich tal van apparaatjes eigen maken. De sociale robot van het imec.icon project ROBO-CURE draagt bij tot een meer gepersonaliseerde aanpak van die begeleiding. Hij maakt daarvoor gebruik van technologieën zoals robot machinelearning en Internet-of-Things (IoT).

→ Meer info : hier

Pediaters verdeeld over veganistisch dieet voor kinderen

Naar schatting drie procent van de kinderen in ons land eet veganistisch (geen vlees, geen vis, geen eieren of kaas). Pediaters waarschuwen nu voor de mogelijke impact van zo’n dieet op de gezondheid.

De Franstalige tegenhanger van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde raadt veganistisch eten stellig af voor kinderen, jongeren, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Pediaters stellen vast dat kinderen in ziekenhuizen worden opgenomen met gebreksverschijnselen door het volgen van een dieet zonder dierlijke producten. Voor de zorgprofessionals is het niet altijd eenvoudig om de ouders, voor wie veganisme een overtuigde levenskeuze uitmaakt, te overtuigen.

Ondervoeding en tekorten

Volgens de ‘Académie royale de médecine de Belgique’ leidt een veganistisch dieet tot ondervoeding en tekorten aan bepaalde voedingsstoffen. Het gaat onder meer om calcium, vitamines D & B12 en diverse sporenelementen, die bij een normaal dieet via dierlijke producten worden aangevoerd. De gevolgen (ondervoeding, groeiachterstand, psychomotorische achterstand, bloedarmoede) kunnen onomkeerbaar zijn. Ouders die hun kinderen toch aan een veganistisch dieet willen houden, krijgen daarom de raad een beroep te doen op medische begeleiding.

Genuanceerde mening

Kind & Gezin is dezelfde mening toegedaan. Een goed uitgebalanceerd vegetarisch eetpatroon kan in alle noodzakelijke voedingsstoffen voorzien, maar bij veganisme ligt dat volgens de organisatie moeilijker. Professor kindergeneeskunde Myriam Van Winckel (UZ Gent) wijst op het belang van voedingssupplementen, vooral vitamine B12, maar vertelt dat ze in haar 30 jaar praktijkervaring slechts 1 geval van ondervoeding ontmoette.

Naar een aangepast zorgtraject voor chronisch zieke kinderen?

Een aangepast zorgtraject met de focus op de begeleiding van de gezinnen, zou de ouders meer ademruimte geven. Wanneer zij de minder verpleegtechnische aspecten zelf leren uitvoeren, kan de zorgprofessional op termijn een meer controlerende rol vervullen.

Om kinderzorgtrajecten in ons land uit te bouwen, is een investering nodig. Maar die wint zichzelf dubbel terug: in gewonnen levenskwaliteit voor chronisch zieke kinderen en hun ouders en in minder uitgaven voor dure residentiële gezondheidszorg. Daarom pleit Freya Saeys (Open VLD) ervoor om in de volgende legislatuur werk te maken van kinderzorgtrajecten in samenwerking met het werkveld en het onderwijs.

Behoefteonderzoek

KinderThuisZorg voerde in 2017 een behoefteonderzoek uit bij 154 gezinnen met acuut en chronisch zieke kinderen. Daaruit bleek dat die situatie een grote impact heeft, niet alleen op medisch maar ook op financieel, sociaal en huiselijk vlak. Het vergt veel energie van ouders, waardoor ze nauwelijks tijd hebben hun batterijen terug op te laden.

Ook chronisch zieke kinderen verdienen de juiste zorg op de juiste plaats: in het ziekenhuis als het moet, thuis als het kan. Het is belangrijk dat die zorg zoveel mogelijk in de vertrouwde thuisomgeving gebeurt. Vandaag gaat alle aandacht uit naar thuiszorg bij volwassenen, de kinderen blijven in de kou staan.

Twee residentiële respijthuizen

Vlaanderen telt vandaag twee residentiële respijthuizen: Limmerik en Villa Rozenrood. Daar nemen professionele zorgverleners de dagelijkse zorg voor een chronisch ziek kind tijdelijk over. Tot voor kort hadden gezinnen wettelijk recht op 30 terugbetaalde dagen residentiële respijtzorg. Dit werd recent verhoogd naar 60 dagen.

KinderThuisZorg organiseert momenteel een kleinschalig proefproject rond respijtzorg voor chronisch zieke kinderen met nood aan verpleegkundige begeleiding en zorg thuis. De focus ligt specifiek op kinderen die een respijthuis of revalidatiecentrum verlaten met een tracheacanule en/of gastrostomiesonde. Dankzij het project kunnen ouders de zorg voor hun kind één dag per week overlaten aan een thuisverpleegkundige.

Wees niet gek. Doe de tekencheck

Met het warmere weer worden ook de teken in ons land actiever. Wie zich in de natuur begeeft doet er goed aan zichzelf te controleren op tekenbeten, liefst nog diezelfde dag. De Vlaamse overheid lanceerde een website met alles wat je moet weten over tekenbeten: www.tekenbeten.be.

De website geeft op een zeer laagdrempelige manier nuttige informatie over teken en tekenbeten. Hoe kan je tekenbeten voorkomen, hoe controleer je jezelf op tekenbeten, hoe volg je de symptomen op na een beet enz.

Je leest ook hoe je een teek verwijdert. Het volledige proces wordt glashelder uitgelegd aan de hand van een animatiefilmpje. Wie een tekenbeet vaststelt kan zich op de website registreren om zo het wetenschappelijk onderzoek verder te helpen.

Organisaties kunnen ten slotte gratis campagnemateriaal aanvragen.

Meer weten? Surf naar www.tekenbeten.be