De Belgische pediaters willen baby’s een gezicht geven

De Belgische pediaters blijven zich (via de Belgische Beroepsvereniging van Kinderartsen) verzetten tegen de financieringswet ‘forfait laagvariabele zorg voor moeder en baby’ van minister van volksgezondheid Maggie De Block. Samen met de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten beslisten ze om tweemaal beroep aan te tekenen, bij de Grondwettelijke Raad tegen de wet van 19/07/2018 omwille van de discriminatie van de pasgeborene en bij de Raad van State tegen het KB dat van toepassing is vanaf 02/12/2018.

Ondanks haar strijd, haar protest en haar petitie kon de Belgische Beroepsvereniging van Kinderartsen met haar uiteenlopende vertegenwoordigers uit de pediatrische wereld (Belgische Academie voor Pediatrie, Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Belgische beroepsverening van Kinderarsten, Groupement Belge des Pédiatres de Langue Française en raad van de universitaire pediatrische diensthoofden) niet verhinderen dat de financieringswet ‘forfait laagvariabele zorg voor moeder en baby’ er kwam.

Campagne ‘Geef ons een gezicht’

Ter herinnering: op 13 december 2018 lanceerde de Belgische Beroepsvereniging van Kinderartsen een petitie en een campagne ‘Geef ons een gezicht’. Het opzet? Het recht van de pasgeborene verdedigen om beschouwd te worden als volwaardig individu, en niet als louter een aanhangsel van de moeder. Daarvoor verzetten de kinderartsen zich tegen het in voege treden van de nieuwe wet van Maggie De Block.

Nieuwe wet in voege

Op 1 januari 2019 trad de nieuwe manier om ziekenhuizen te financieren in werking. Daarbij vallen sterk gelijkende ingrepen, waaronder bevallingen die als normaal worden beschouwd, voortaan onder de zogenaamde ‘laagvariabele zorg’. Dat betekent dat er geen rekening wordt gehouden met de gezondheid van de pasgeborene en de baby dus niet wordt gezien als individu of patiënt met eigen rechten. Voor de Belgische kinderartsen staat dit gelijk aan discriminatie.

De strijd gaat door

Hun verzuchtingen werden niet gehoord en dus hebben ze geen andere keuze dan naar de rechtbank te stappen. Samen met de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten tekenen ze beroep aan tegen deze wet omwille van de discriminatie van de pasgeborene.

U kunt de petitie nog steeds tekenen.