BEGELEID WONEN BRUSSEL

Contact

Adresse: Louis Wittouckstraat 54 1020 BRUSSEL

Téléphone: 02/420.43.13

Site Web: http://www.begeleidwonenbrussel.be

E-Mail: info@bwbrussel.be


A propos:

Ambulante en mobiele begeleiding aan volwassenen en jongvolwassenen met een beperking in een Brusselse context. Begeleid Wonen Brussel biedt psychosociale begeleiding aan mensen met een (vermoeden van) handicap
DIENST VOOR BEGELEID WONEN
– Ambulante begeleiding verzekeren in alle domeinen van het dagelijks leven: budgettaire hulp, administratieve begeleiding, zelfredzaamheid,psycho-sociale ondersteuning, relationele begeleiding, opvoedingsondersteuning aan gezinnen met kinderen, gezondheidspromotie, hulp bij het zoeken naar werk, huisvesting, vrijetijd, bevorderen van de maatschappelijke integratie

– Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH): twee formules worden aangeboden:
begeleiding door individuele gesprekken (thuis, bij VAPH-dienst, in een VAPH-voorziening) en begeleiding aan ondersteuners in de reguliere zorg; outreach: handicapspecifieke kennisoverdracht van de VAPH-voorziening naar een groep van minimaal drie ondersteuners in de reguliere zorg

samenwerking met organisaties binnen de thuislozensector rond thuislozen met een vermoeden van handicap (gezamenlijke begeleidingen, casusbesprekingen, intervisie)


Précision sur les bénéficiaires: Niet rechtstreeks toegankelijke hulp: - volwassenen vanaf 18 jaar met een handicap - een persoonsvolgend budget van het VAPH is vereist Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH): beperkte handicapspecifieke ondersteuning waarvoor de persoon geen goedkeuring van het VAPH nodig heeft, maar er moet wel minstens een vermoeden van handicap zijn (capaciteit: 6 plaatsen)


Permanence:

Van maandag tot vrijdag van 9 uur tot 17 uur


Thuiszorg