RÉCI – BRUXELLES (RÉSEAU DE COORDINATION ET D'INTERVENTION POUR L'INTÉGRATION DES PERSONNES PRÉSENTANT UN HANDICAP MOTEUR)

Contact

Adresse: Edouard Fiersstraat 1 1030 SCHAARBEEK

Téléphone: 02/538.25.67

Site Web: http://www.reci-bruxelles.be

E-Mail: reci.bruxelles@gmail.com


A propos:

Begeleidingsdienst die de zelfredzaamheid, het welzijn en de integratie beoogt via een gevarieerd hulpverleningsaanbod:
– vroeghulp: educatieve, psychosociale en technische ondersteuning van het kind en de gezinsleden (thuis en in de verschillende leefplekken)
– de gezinsleden ondersteunen bij het vernemen en het aanvaarden van de handicap
– begeleiding van het schoollopen in het gewone onderwijs: hulp bij de aanpassing van materiaal en omgeving
– sociale begeleiding en informatie: advies, uitlenen van boeken en aangepaste spellen
– organiseren van ontmoetingen tussen ouders, kinderen en adolescenten: avonddebatten, buitenschoolse activiteiten
– de rechten van de personen met een handicap promoten: deelname aan bewustmakingscampagnes, aan reflectie, pressie- en actiegroepen


Précision sur les bénéficiaires: Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met een motorische handicap, al dan niet met een bijkomende handicap


Permanence:

Maandag van 9 uur tot 16.30 uur, dinsdag van 14 uur tot 17 uur, woensdag en vrijdag van 9 uur tot 12 uur


Handicap