Psy 107/ Psy 0-18

Sinds 2010 is de mentale gezondheidszorg volledig hervormd in ons land. Het idee achter het hervormingsproject Psy 107 was om mentale gezondheidszorgcircuits en –netwerken te creëren om zo hun kwaliteit op te drijven.

Vijf jaar later en vanuit dezelfde wil om deze specifieke zorg te reorganiseren en te versterken, ontstond de hervorming Psy 0-18. Deze mondde uit in het ‘nieuwe mentale gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren’, dat werd goedgekeurd door de verschillende bevoegde federale en gewestelijke ministers van volksgezondheid. Voortaan worden alle betrokken organisaties in de sector van de mentale gezondheidszorg voor kinderen en/of jongeren aangespoord om samen te werken en hun activiteiten te coördineren binnen netwerken.