Erkenning van de handicap

De erkenning van de handicap gebeurt door de FOD Sociale Zekerheid – DG Personen met een handicap.

Om de erkenning te verkrijgen van de handicap van uw kind, moet u een procedure volgen, die uitgebreid staat toegelicht op de website van de DGPH.

Denk eraan om eerst de online vragenlijst in te vullen door in te loggen op My Handicap met behulp van een elektronische identiteitskaart en een eID-lezer, verbonden met uw computer. Via de button ‘mijn dossier’ kunt u een aanvraag indienen en de ingevulde vragenlijst opsturen (met diverse administratieve gegevens m.b.t. de impact van de handicap op de dagelijkse activiteiten van uw kind).

Indien de vragenlijst en de oproep van de DGPH aan de behandelende arts niet volstaan om de handicap te herkennen (meestal is dat zo), dan wordt u uitgenodigd voor een medische raadpleging in een medisch centrum van de DGPH (aanwezig in alle grote provinciesteden), of thuis indien het kind zich niet kan verplaatsen. Het kind wordt dan onderzocht om zijn handicap en zelfstandigheid te bepalen.

Een arts zal de mentale of fysieke gevolgen van de handicap evalueren, evenals hun impact op het dagelijkse leven van het kind en het gezin.

Vergeet ook niet de Handleiding ‘My handicap’ te raadplegen bij twijfel over of vragen bij de te volgen procedure.

Wilt u toegang verkrijgen tot of een kopie van uw medisch dossier? Dan kunt u ofwel een aanvraag indienen via een elektronisch formulier, ofwel bellen naar het nummer 0800 987 99 (van maandag tot en met vrijdag van 8u30 tot 12u) of het nummer +32 2 507 87 99 vanuit het buitenland (betalend nummer).