ASSOCIATION DE PARENTS D’ENFANTS APHASIQUES ET DYSPHASIQUES (APEAD)

Contact

Adresse: Saint-Quentinstraat 60 1000 BRUSSEL

Site Web: http://www.apead.be

E-Mail: sec.apead@gmail.com


A propos:

Ondersteunen van, actie voeren voor en verdedigen van kinderen met dysfasie:
– onthaal en inlichtingen per mail
– organiseren van infosessies
– ontmoetingsmomenten voor de leden en de families
– vorming voor ouders van kinderen met dysfasie
– mogelijkheid tot aankoop van publicaties en pedagogisch materiaal
– getuigenissen brengen in scholen, centra voor leerlingenbegeleiding, jeugdbewegingen, enz.


Handicap