Vrijwilligerswerk

Velen onder u vertellen ons dat ze graag vrijwilligerswerk willen doen voor zieke en/of gehospitaliseerde kinderen en dat maakt ons heel gelukkig!

Voor u vrijwilligerswerk bij kinderen – en zeker zieke kinderen – kunt doen, moet u eerst enkele belangrijke stappen doorlopen: motivatiegesprek, opleiding luistervaardigheid…
In sommige ziekenhuizen is er een specifieke verantwoordelijke voor externe medewerkers in het ziekenhuis, die fungeert als tussenpersoon met de zorgteams. Die moet de activiteiten van organisaties en verenigingen omkaderen en in goede banen leiden.

De vrijwilliger maakt dus uit van een team, dat opgenomen wordt in het ziekenhuis. Deze tweeledigheid is belangrijk om de activiteiten van iedereen duidelijk af te lijnen vanuit respect voor en in samenwerking met de zorg- en begeleidingsteams, ten gunste van de zieke en gehospitaliseerde kinderen en mensen.

Wat is vrijwilligerswerk?

“Je wordt beschouwd als vrijwilliger als je onbezoldigd en onverplicht een activiteit uitoefent, ingericht door een organisatie buiten familie- of privéverband, ten behoeve van een of meer personen/ een groep / een feitelijke vereniging / een privaat- of publiekrechtelijke rechtspersoon zonder winstoogmerk, de samenleving als geheel…”

Goed om weten

Indien er geen contract wordt afgesloten tussen beide partijen, moet de organisatie of vereniging alsnog een ‘overeenkomst voor vrijwilligerswerk’ opmaken om de vrijwilliger bepaalde informatie te verstrekken. Het kan bijvoorbeeld gaan om het statuut van de organisatie, de verzekeringspolissen die het werk van de vrijwilliger dekken, eventuele onkostenvergoedingen enz.
Dit document heeft wettelijk geen enkel blijvend karakter, want de vrijwilliger kan in alle vrijheid stoppen met zijn vrijwilligerswerk.

Vrijwilliger worden

Zin om vrijwilliger te worden? Hieronder staan een paar handige plaatsen in Brussel waar u een opleiding kunt volgen om daarna een vrijwilligersactiviteit te doen, zoals steun bieden aan kinderen die opgenomen zijn in een ziekenhuis.

Opleiding en oriëntering van kandidaat-vrijwilligers

Vrijwilligerswerk bij mensen met een beperking