Hospinews

Hospinews is een newsletter die sinds 2008 maandelijks verschijnt. Hij richt zich tot pediatrische professionals met uiteenlopende achtergronden in het Brussels Gewest en heel België