De zorgverleners aan het woord

Reeds enkele jaren geleden ging Hospichild de zorgverleners in de pediatrische afdelingen van verschillende partnerziekenhuizen bezoeken. Het doel? In eerste instantie de fiches met de verschillende diensten en prestaties van elk ziekenhuis zo goed mogelijk invullen.

Tegen elke verwachting in begonnen vrijwel alle zorgverleners te praten over hun ervaringen met zieke kinderen en hun ouders en… nog verrassender, over hun lijden tegenover de harde dagelijkse realiteit. Als externe en bevoorrechte observator (Hospichild staat buiten de ziekenhuiswereld) bevonden wij ons plots per toeval in de positie van vertrouwenspersoon.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste thema’s die we samen met de zorgverleners bespraken.