Rechten van de minderjarige patiënt

Ook de minderjarige doet beroep op de gezondheidszorg, maar is wel kwetsbaarder en onbemiddeld. Het ondergaat zorgen waarvan het eigenlijk geen ‘vragende partij’ is.

Men moet dus een delicaat evenwicht nastreven tussen het belang van de minderjarige zoals het dat zelf ervaart, zodat het wordt verdedigd door zijn wettelijke voogd en naargelang elk van beiden in staat zijn samen te werken met de zorgverstrekker.

De medische informatie komt terecht bij de minderjarige (die mee wil beslissen over de keuze van de ingrepen) en bij zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger (die doorgaans mee moet betalen voor de ingrepen).

Een formele weigering of intrekking van toestemming door de minderjarige primeert boven de plicht van de zorgverstrekker om bijstand te bieden.

In 2014, euthanasie uit te breiden tot minderjarigen. Uitleg in de onderstaande texst.