Vormingen voor verzorgenden

Verzorgenden en begeleiders worden in hun professionele bezigheden herhaaldelijk geconfronteerd met ziekte, rouw en lijden.

Bijvoorbeeld in de diensten die ernstig zieke mensen opvangen, moeten ze streven naar een evenwicht tussen het professionele en het persoonlijke leven, aangezien hun beroep ook een relationeel engagement vergt. Daarom hebben ze niet alleen nood aan een voorafgaande opleiding (opleiding pediatrie, relationele opleiding…), maar ook aan onafgebroken steun en opleiding. Zelf goed opgeleide verzorgenden blijven kwetsbaar en gevoelig voor menselijk lijden. Dat maakt hen trouwens tot goede verzorgenden.

Hieronder sommen we enkele opleidingen op die vooral gericht zijn op het verwerven van nieuwe competenties.

Het gaat grotendeels om het verwerven van:
– wetenschappelijke en technische kennis;
– relationele competenties: communicatie, luistervaardigheid, begeleiding, conflictbeheersing…
– meer emotionele maturiteit om te kunnen omgaan met delicate situaties.

In het ziekenhuis

 • Federatie Palliatieve Zorg in Vlaanderen – De Federatie organiseert diverse opleidingen rond Palliatieve Zorg voor huisartsen en ziekenhuisspecialisten, voor thuis- verpleegkundigen en voor verpleegkundigen van acute ziekenhuisafdelingen, maar ook van spoedafdelingen en verpleegeenheden voor intensieve zorg.
 • Kom op tegen Kanker – Werkt samen met het Cédric Hèle instituut (CHi) dat met de steun van Kom op tegen Kanker opleidingen en bijscholingen organiseert voor zorgverleners. Het Cédric Hèle instituut is een Vlaams instituut voor psychosociale oncologie dat zich tot alle professionelen richt die actief zijn in de zorg voor mensen met kanker.
 • Stichting tegen Kanker – Organiseert verschillende vormingen en informatievergaderingen voor voedingsdeskundigen, gezinsverzorgers en verpleegkundigen.
 • Voetreflexologie bij Kanker (Belgische Massage Federatie vzw) – De beroepsfederatie biedt u de mogelijkheid om u te vervolmaken in de wereld van de voetreflexologie. Een opleiding gegeven door experts in het veld van de oncologie, psychologie en voetreflexologie bij kanker.
 • ICZO vzw – ICZO heeft een ruim aanbod aan professionele opleidingen, voor diverse (para)medische en medisch opgeleide doelgroepen. ICZO richt zich op de gezondheidssector van medici en paramedici die zich in het kader van levenslang leren verder wensen te herscholen en specialiseren binnen hun eigen beroep, of naar dezen die op zoek zijn naar een specifieke beroepsopleiding om een bepaald beroep of vak te kunnen uitoefenen.
 • Forum End of Life (EOL) – Opleiding End of Life van 25 uur voor artsen, verpleegkundigen, psychologen rond onderwerpen als autonomie en waardigheid, communicatie, rollenspellen…
 • APLS-cursus (vzw Gokin) – De Advanced Paediatric Life Support voorziet in de kennis en vaardigheden om kinderen met levensbedreigende aandoeningen te herkennen, op te vangen en te stabiliseren, en dat via een gestructureerde aanpak. Het is een 3-daagse cursus voor artsen (in opleiding) en verpleegkundigen die een leidende rol kunnen hebben bij de opvang van kinderen met levensbedreigende aandoeningen. Het betreft vooral professionals binnen de kindergeneeskunde, anesthesiologie, spoedopname en/of heelkunde.
 • Centre de Psycho-Oncologie (CPO) – Het Centrum is al jaren actief in het aanbieden van opleiding voor zorgverleners en supervisie voor teams en biedt tal van mogelijkheden om kennis in psycho-oncologie te verwerven en bij te werken. De opleiders hebben ruime ervaring met opleidingen in de communicatie zorgverlener-zorgontvanger.
 • VIVO – Met het project “VIA vorming hogerop!” bieden werkgevers- en werknemersorganisaties in de sociale sector bijna 50 laaggeschoolde werknemers de kans om een bijkomende beroepsgerichte opleiding te volgen. De voorkeur gaat naar opleidingen die leiden tot een knelpuntberoep in de sociale sector.
 • Belgische Federatie voor Zorgkundigen (BEFEZO) – BEFEZO biedt we heel wat opleidingen aan op maat van zorgkundigen. De Federatie werkt hierbij nauw samen met het “CNPV” Centrum voor Nascholing en Permanente Vorming.
 • Zorgnet ICURO vzw – Netwerk dat zorgorganisaties groepeert en vertegenwoordigt uit de social profit in Vlaanderen, meer bepaald de algemene ziekenhuizen, residentiële en ambulante initiatieven uit de geestelijke gezondheidszorg en voorzieningen uit de ouderenzorg. Ruim 775 erkende zorgorganisaties zijn lid van Zorgnet-Icuro.
 • Centrum voor afstandsonderwijs – Dit centrum organiseert een cursus ‘rouw- en verliesconsulent voor professionele hulpverleners die te maken krijgen met een treurig afscheid. Cursisten leren begrijpen, aanvoelen en bevrijden. Ze geven hoop en toekomstperspectief.
 • FeBi vzw – Overkoepelende organisatie van meerdere Federale & Brusselse Maribel- en Vormingsfondsen binnen de private non-profit sector. Veel vorming voor medewerkers van non-profit sector : Burn-out, Omgaan met agressie en conflicten…

Cultuursensitieve zorg

 • Solentra – Biedt vorming, training en opleiding op maat aan voor iedereen die in werkverband met migranten- en vluchtelingenkinderen in contact komt.
 • Verschillende organisaties organiseren meermaals per jaar opleidingen rond interculturaliteit in de zorg:
  Centre Culturel Omar Khayam (CCOK)
  Centre bruxellois d’Action Interculturelle (CBAI)
  UNIA
 • Pigmentzorg – Op deze website vindt u een overzicht van organisaties en consultants die vorming en consultancy geven over Diversiteitsmanagement, Interculturele communicatie en competenties, Racisme op de werkvloer…

Handicap

 • Gezin en Handicap – Organiseert actuele, verhelderende infomomenten, workshops en meerdaagse cursussen over handicap en inclusie.
 • Contextgericht werken met kinderen en adolescenten met een beperking (VSPW) – Handicap, beperking, de onomkeerbaarheid kan leiden tot een proces van chronische rouw voor betrokkene en zijn omgeving. Het betekent balanceren tussen het toelaten van de rouw en passend vorm geven aan het leven. De bepering betekent ook voor familie en omgeving een blijvend balanceren tussen geven en loslaten, tussen het verlangen naar het ideale en het haalbare. Met inzichten vanuit zowel het contextuele denken als vanuit existentiële en groeibenaderingen tracht deze opleiding een licht te werpen op de complexiteit van deze dynamiek.
 • Multiplus – Expertisecentrum rond personen met ernstige meervoudige beperkingen. Het richt zich tot iedereen die als hulpverlener, familielid of vrijwilliger betrokken is bij personen met ernstige meervoudige beperkingen. Het centrum organiseert diverse opleidingen.

Ontspanning en vrije tijd

 • Beyond the Moon vzw – Is ervan overtuigd dat ieder kind de kans moet krijgen om kind te zijn en te genieten van het leven. We zijn van mening dat een vakantie een basisrecht is voor iedereen, in het bijzonder voor families met een ziek kind. Een ziek kind dat zich vandaag kan ontspannen en plezier kan beleven, samen met zijn gezin, zal morgen de strijd tegen de ziekte beter aankunnen. Een Beyond the Moon vakantie geeft hoop, energie en vreugde èn helpt de gezinsband te versterken.
 • Snoezelen (Vives) – De cursus Snoezelen richt zich naar alle opvoeders/begeleiders, paramedici, leerkrachten, vrijwilligers of mantelzorgers die werken met kinderen, jongeren of volwassenen met een verstandelijke beperking, met ouderen met dementie, personen met NAH, comapatiënten, kinderen op de neonatologie en kleuters in POS-situatie.