Medische huizen

De medische huizen zijn geïntegreerde gezondheidscentra. Ze werken met multidisciplinaire teams om op een globale manier de gezondheidszorg op zich te nemen in zijn fysieke, maar ook psychische en sociale aspecten.

De teams zijn samengesteld uit een intakepersoon, huisartsen, verpleegkundigen, kinesisten, maatschappelijk werkers, psychologen, psychotherapeuten…

De medische huizen bevinden zich in het hart van de buurt en beantwoorden samen met het netwerk van sociale actoren aan een benadering van de gezondheidspromotie die zorg en preventie omvat.

Naargelang het medische huis bestaan er twee betaalmethodes:

Per prestatie :

De patiënt betaalt zijn consultatie of huisbezoek volgens de RIZIV-tarieven en wordt vervolgens gedeeltelijk vergoed door zijn ziekenfonds. In sommige gevallen kan de verstrekker een derdebetaler-regeling treffen.

Forfaitair :

De patiënt ondertekent een contract met zijn ziekenfonds en zijn medisch huis. Het medisch huis ontvangt vanwege het ziekenfonds een maandelijks forfait van het RIZIV voor elke geabonneerde patiënt. De patiënt kan genieten van prestaties door een huisarts, verpleegkundige of kinesist, zonder te betalen voor zijn consultatie of huisbezoek.

Zoek een medische huis (FR) :hier
→ 
Naar de wijkgezondkheidcentrum De Brug La Passerelle