Thuis

Na een langdurig verblijf in het ziekenhuis, moet de gezondheid van uw kind nog van dichtbij opgevolgd worden.

Of het nu gaat om een verblijf thuis of in een revalidatiecentrum, de medische zorg moet net zoals in het ziekenhuis gepland en georganiseerd worden.

Van bij de thuiskomst moet u alles organiseren en u laten bijstaan door professionals. Deze rubriek biedt u enkele denkpistes.