Terug thuis

Tijdens de ziekenhuisopname werden uw kind en uzelf opgevangen door de zorgverstrekkers en door het hele ziekenhuisteam. Bij de terugkeer naar huis is het dus volkomen normaal dat u een gevoel van leegte ervaart, zelfs een beetje ontredderd bent zonder de troostende aanwezigheid van het multidisciplinaire ziekenhuisteam. Iedereen moet zich terug aanpassen en zo goed mogelijk organiseren.

 

Thuiszorg en thuisbezoeken organiseren

Maak bij uw thuiskomst (of zelfs iets vroeger) een planning op en hang die op een goed zichtbare plaats (bijv. de koelkast). Duid op deze weekplanning de bezoeken aan van artsen, verpleegkundigen, kinesisten

Kruis de momenten aan waarop u graag hulp wenst. Wanneer mensen het kind bezoeken in het ziekenhuis spreken ze vaak hun bereidwilligheid uit. Meter, peter, oma, opa of een vriend bieden hun hulp aan na het ontslag. Spreek met hen af wanneer u echt nood hebt aan hulp of een adempauze en noteer alles op de planning.

Vergeet ook geen dossier samen te stellen met alle medische (medische beelden, resultaten van bloedafnames en biopsieën), administratieve en financiële informatie over uw kind, zodat u alles indien nodig snel terugvindt.

Sommige ziekenhuisinstellingen geven brochures mee met richtlijnen voor thuis: geneesmiddelen, oproepnummers van de diensten die uw kind opvingen…

Van ziekenhuiskamer tot slaapkamer

In het ziekenhuis werd uw kind dagelijks verzorgd door verpleegkundigen, artsen en andere zorgverstrekkers (kine, ergo). Misschien deelde het zijn kamer met andere kinderen. Die kamer was aangepast om hiermee om te gaan. U zal de kamer van uw kind thuis dus een beetje moeten aanpassen om hieraan tegemoet te komen.

Enkele trucs om de kamer aan te passen en de intimiteit te vrijwaren
  • Plaats een aangepast bed (met een eenvoudig mechanisme om niet al te sterk te herinneren aan een ziekenhuisbed) om de thuiszorg te vergemakkelijken.
    • Sommige ziekenfondsen verhuren of verkopen (para)medisch materiaal om een woning in te richten tegen een redelijke prijs (zoals de Medishop van de socialistische mutualiteit). Verschillende verenigingen kunnen u hierbij ook helpen.
  • Herzie de decoratie van de kamer om zo weinig mogelijk plaatsen te houden waar stof en ziekteverwekkende bacteriën zich kunnen ophouden.
  • Plaats informaticatools en voorwerpen binnen handbereik van het kind, zodat het maximaal zelfstandig blijft.
  • Voorzien een gordijn of paravent naast het bed om het af te schermen tijden het toedienen van zorg.
  • Zorg ervoor dat het kind momenten van echte intimiteit heeft. Bijvoorbeeld om te bellen met vrienden of vriendinnen zonder gestoord te worden.