Medische voeding

Medische voeding wordt voorgeschreven wanneer uw kind lijdt aan bepaalde ziekten, allergieën, ondervoeding ten gevolge van een ziekte, of een risico loopt op ondervoeding.

Sommige vormen van medische voeding worden gedeeltelijk of geheel terugbetaald door de verplichte ziekteverzekering.

Om in aanmerking te komen voor terugbetaling, moeten de voorschrijfvoorwaarden gerespecteerd worden, de kennisgeving verstuurd naar de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds, en moet uw ziekenfonds toestemming verlenen.

Voeding voor specifieke aandoeningen

Er bestaan meerdere ziekten waarbij uw kind medische voeding voorgeschreven krijgt, zoals bijvoorbeeld metabole ziekten, coeliakie, gluten-allergie, chronische nierinsufficiëntie enz.

→ Meer info op de RIZIV-website

Pediatrische eetstoornissen

Het RIZIV komt tegemoet in de prijs van behandelingen voor eetstoornissen door een multidisciplinair team in een ziekenhuis dat een overeenkomst met hen heeft gesloten.
Dit multidisciplinair team is verantwoordelijk voor het opstellen en opvolgen van het therapeutisch plan bij de behandeling van eetstoornissen bij kinderen, die al dan niet nood hebben aan kunstmatige voeding.
Dankzij deze overeenkomst worden deze patiënten opgevolgd en behandeld door professionals met een bijzondere expertise in gastro-enterologie en/of kindervoeding en de behandeling van orale ontwikkelingsproblemen.

Raadpleeg de website van het RIZIV voor meer info

Enterale sondevoeding thuis

Enterale sondevoeding is een manier om kinderen die zich niet via de mond kunnen voeden toch een afdoende voedingswaarde te bezorgen. De techniek bestaat uit de directe toediening van voeding in de maag of de ingewanden via een sonde. De vergoedingen worden betaald in de vorm van een forfait voor zowel de producten als het gebruik van een pomp.

→ Meer info op de RIZIV-website

Parenterale voeding thuis

Parenterale voeding bestaat uit de directe toediening via de aders van energetische voeding onder de vorm van dispersies.

De ziekteverzekering betaalt u terug als de apotheker een voorschrift krijgt, opgesteld door een arts, en hij de parenterale voeding aflevert. Verder moeten de voorwaarden voor terugbetaling door de ziekteverzekering worden nageleefd.

→ Meer info op de RIZIV-website

Het RIZIV komt ook tegemoet in de prijs van de opleiding en opvolging door een multidisciplinair team in een ziekenhuis dat een overeenkomst met hen heeft gesloten. Dit multidisciplinair team is verantwoordelijk voor de opleiding en opvolging van patiënten die thuis parenterale voeding toegediend krijgen en van hun familie en eventuele zorgverleners. Dankzij deze overeenkomst kunnen patiënten zo snel mogelijk het ziekenhuis verlaten, zijn er minder risico’s op complicaties en krijgen ze de best mogelijke levenskwaliteit.

→ Raadpleeg de website van het RIZIV voor meer info

Producten voor dieetvoeding bestemd voor een bijzonder medisch doel

Het gaat om voedingsmiddelen die enkel onder medisch toezicht kunnen gebruikt worden, bestemd voor de voeding, uitsluitend of gedeeltelijk, van patiënten waarvoor een gewone voeding gedeeltelijk of volledig niet kan worden gebruikt of de gezondheidstoestand bijzondere voedingsbehoeften met zich meebrengt.

De ziekteverzekering betaalt u terug als de apotheker een voorschrift krijgt, opgesteld door een arts, en hij de dieetvoeding (vermeld op de lijst met vergoedbare dieetvoeding) aflevert. Verder moeten de voorwaarden voor terugbetaling door de ziekteverzekering worden nageleefd.

→ Meer info op de RIZIV-website

Moedermelk voor zwakke, te vroeg geboren zuigelingen

Moeders die dat wensen kunnen hun moedermelk schenken aan het ziekenhuis. Dat verzamelt de moedermelk en verwerkt ze om te geven aan zwakke, te vroeg geboren baby’s met een laag geboortegewicht.

Het toekennen van moedermelk aan premature baby’s wordt gedeeltelijk vergoed.

→ Meer info op de RIZIV-website

→ Neem telefonisch contact op met het RIZIV : 02/ 524 97 97
→ Email medische voeding : GTNUT-WGVOE@riziv-inami.fgov.be
Kantoren geopend van 9 tot 12 u en van 13 tot 16 u