Medische voeding

Medische voeding wordt voorgeschreven wanneer uw kind lijdt aan bepaalde ziekten, allergieën, ondervoeding ten gevolge van een ziekte, of een risico loopt op ondervoeding.

Sommige vormen van medische voeding worden gedeeltelijk of geheel terugbetaald door de verplichte ziekteverzekering.

Om in aanmerking te komen voor terugbetaling, moeten de voorschrijfvoorwaarden gerespecteerd worden, de kennisgeving verstuurd naar de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds, en moet uw ziekenfonds toestemming verlenen.

Voeding voor specifieke aandoeningen

Er bestaan meerdere ziekten waarbij uw kind medische voeding voorgeschreven krijgt, zoals bijvoorbeeld metabole ziekten, coeliakie, gluten-allergie, chronische nierinsufficiëntie enz.

→ Meer info op de RIZIV-website

Enterale sondevoeding thuis

Enterale sondevoeding is een manier om kinderen die zich niet via de mond kunnen voeden toch een afdoende voedingswaarde te bezorgen. De techniek bestaat uit de directe toediening van voeding in de maag of de ingewanden via een sonde. De vergoedingen worden betaald in de vorm van een forfait voor zowel de producten als het gebruik van een pomp.

→ Meer info op de RIZIV-website

Parenterale voeding thuis

Parenterale voeding bestaat uit de directe toediening via de aders van energetische voeding onder de vorm van dispersies.

De ziekteverzekering betaalt u terug als de apotheker een voorschrift krijgt, opgesteld door een arts, en hij de parenterale voeding aflevert. Verder moeten de voorwaarden voor terugbetaling door de ziekteverzekering worden nageleefd.

→ Meer info op de RIZIV-website

Producten voor dieetvoeding bestemd voor een bijzonder medisch doel

Het gaat om voedingsmiddelen die enkel onder medisch toezicht kunnen gebruikt worden, bestemd voor de voeding, uitsluitend of gedeeltelijk, van patiënten waarvoor een gewone voeding gedeeltelijk of volledig niet kan worden gebruikt of de gezondheidstoestand bijzondere voedingsbehoeften met zich meebrengt.

De ziekteverzekering betaalt u terug als de apotheker een voorschrift krijgt, opgesteld door een arts, en hij de dieetvoeding (vermeld op de lijst met vergoedbare dieetvoeding) aflevert. Verder moeten de voorwaarden voor terugbetaling door de ziekteverzekering worden nageleefd.

→ Meer info op de RIZIV-website

Moedermelk voor zwakke, te vroeg geboren zuigelingen

Moeders die dat wensen kunnen hun moedermelk schenken aan het ziekenhuis. Dat verzamelt de moedermelk en verwerkt ze om te geven aan zwakke, te vroeg geboren baby’s met een laag geboortegewicht.

Het toekennen van moedermelk aan premature baby’s wordt gedeeltelijk vergoed.

→ Meer info op de RIZIV-website

→ Neem telefonisch contact op met het RIZIV : 02/739 78 01
Kantoren geopend van 9 tot 12 u en van 13 tot 16 u