Sociale zekerheid

België kent een performant socialezekerheidssysteem dat steunt op het principe van solidariteit. In dit dossier ontdekt u de basisprincipes van de verplichte ziekteverzekering.

U vindt ook de te volgen weg indien u net aankomt in België en uw kind zorgen nodig heeft. Kampt uw kind met een handicap, dan staat alle informatie over dit onderwerp hieronder eveneens vermeld.