Zorg en spiritualiteit / cultuur

Wanneer een kind wordt opgenomen in het ziekenhuis, spelen naast de medische en administratieve aspecten ook andere zaken een rol. Het relationele aspect is van doorslaggevend belang, zodat alle betrokkenen zich zo goed mogelijk voelen in de strak georganiseerde omgeving van een ziekenhuis. Patiënten en zorgverleners van uiteenlopende origine hebben niet allemaal dezelfde religie of cultuur, wat kan leiden tot onbegrip en conflicten.

Hoe kan men hiermee omgaan in het ziekenhuis? In de onderstaande teksten trachten we enkele antwoorden te bieden.