RFSPP

Het RFSPP, waarvan Hospichild deel uitmaakt, is samengesteld uit professionals uit de gezondheidswereld en opleiders die sinds vele jaren kinderen begeleiden en verzorgen in een context van palliatieve zorg vanuit het respect voor de humanistische waarden.

Het network stelt zich tot doel de individuele inspanningen, knowhow en ervaring van de leden (allemaal uit Franssprekende landen) te bundelen.

Via zijn (Franstalige) website stelt het RFSPP klinische, wetenschappelijke en psychologische tools en prakrijken ter beschikking van ouders en professionals, die geconfronteerd worden met pediatrische palliatieve zorgen.

Hospichild kreeg via de Belgische leden van het Netwerk een mandaat om op te treden als ‘referent gezinnen’, om de informatie met betrekking tot België te updaten en om na te denken over een mogelijke nieuwe website voor het Netwerk.

In oktober 2018,vondt het achtste Internationaal Franstalig Congres van Pediatrische Palliatieve Zorgen plaats in Luik, België. Het was georganiseerd door de Belgische vleugel en uitgewerkt door het team van dr. Francotte (pediatrische hemato-oncologie) van het CHC Montegnée, en door Mevr. Marion Faingnaert, gespecialiseerde verpleegkundige in palliatieve en voortgezette zorg, de oprichtster van Aremis, Cité Sérine en Sémiramis in Brussel. Tijdens dit congres, getiteld ‘Fin de vie… Faim d’une vie’ kwamen verschillende thema’s aan bod rond de kwestie van het levenseinde bij het kind.

Leden van het Netwerk

België

 • Hospichild
 • Clinique l’Espérance Montegnée
 • Huderf
 • Semiramis asbl Bruxelles

Kameroen

 • Hôpital Central Yaoundé

Canada

 • CHU Sainte-Justine Montréal

Congo

 • Hôpital Monkole Kinshasa

Frankrijk

 • CHU Necker Enfants-Malades APHP Paris
 • Établissement de Santé pour Enfants et Adolescents Région Nantaise Nantes
 • CHU Armand Trousseau APHP Paris
 • CHU Amiens
 • Institut d’Hémato-Oncologie pédiatrique Lyon
 • CHU Dupuytren Limoges
 • Institut Curie Paris
 • CHU Toulouse
 • CHU Poitiers
 • Croix Rouge Française
 • Vivre son deuil (Franse vereniging)

Zwitserland

 • Hôpital Universitaire Genève
 • Suisse – CHUV Lausanne