Waarom een ziek kind laten schoollopen

Het verderzetten van het onderwijs van een ziek kind in het ziekenhuis, een hersteloord of thuis, biedt de jongere tal van voordelen, zowel op educatief, sociaal als gezondheidsvlak… Zoals:

  • De vruchten plukken van intellectuele activiteiten, die zijn aandacht afleiden van de problemen met de gezondheid en de bijhorende voorgeschreven therapeutische maatregelen
  • Het teruggeven van zijn statuut als ‘leerling’, lid van een ‘lerende gemeenschap’
  • Een te grote breuk vermijden met de schoolomgeving, de stof die de medeleerlingen op school krijgen bijwerken, de terugkeer naar huis voorbereiden…
  • Hem vertrouwen geven in zijn capaciteiten via schoolse en educatieve activiteiten, die het leven in het ziekenhuis draaglijker maken
  • Hem helpen zich beschikbaarder op te stellen tegenover het zorgteam en beter mee te werken aan de behandeling

Voor de ouders bevestigt dit het gevoel van welslagen en van vooruitgang, ondanks het feit dat het gezondheidsprobleem van hun kind de dagelijkse routine doorbreekt.