Pedagogische hulpmiddelen

Hieronder vindt u een reeks digitale tools voor onderwijzers die lesgeven aan zwaar zieke kinderen, thuis of in het ziekenhuis.

  • Studie (KUL): De behoefte van langdurig zieke kinderen aan ICT-gebaseerde hulpmiddelen voor onderwijs en betrokkenheid
  • Informatiebrochure (OZ): Er is een kind met kanker in de klas
  • www.basislink.nl: Bij de doelgroep ‘leerkrachten en ouders’ is een link naar zorgverbreding met algemene en specifieke thema’s zoals leer- en ontwikkelingsstoornissen, sociaal-emotionele ontwikkeling, leerlingvolgsystemen. Bij de algemene thema’s horen bv. beelddenken, CLB, kindermishandeling en hoogbegaafdheid. Leerkrachten kunnen ook de sites in de linklijst voor kinderen bekijken.
  • boeketje-onderwijs.skynetblogs.be : Op deze blog vindt u besprekingen van boeken die te maken hebben met het onderwijs in het algemeen en leer-, ontwikkelings- en socio-emotionele problemen in het bijzonder.
  • www.digilife.be/schoolnet/: Is een portaalsite voor de educatieve sector in Vlaanderen en Nederland. Zowel de leerkracht, student als ouder kunnen er terecht voor allesomvattende info over onderwijs, teleleren, ICT op school, educatieve initiatieven…
  • www.leerzorgsite.be: Klascement is een site waarop leerkrachten uit heel Vlaanderen eigen bijdragen in verband met o.a. leren, didactiek kunnen aanbieden. Op de websitewww.leerzorgsite.be wordt uit dat aanbod een selectie gemaakt omwille van de bruikbaarheid bij kinderen met een beperking. De documenten, artikels, websites, programma’s werden kritisch geëvalueerd op eenvoudig taalgebruik, aanbieden van visuele ondersteuning, stapsgewijze aanpak.
  • www.letop.be: Beheert een interactieve werkmap ‘Leerzorg’ met heel veel nuttige informatie. Letop publiceert maandelijks een gratis nieuwsbrief met diverse rubrieken. Heeft een verzameling links naar websites over leerstoornissen.