Therapeutische accommodatie

Wanneer uw kind het ziekenhuis verlaat, is het misschien nog niet in staat om meteen naar huis te gaan. En als ouder bent u misschien wat terughoudend of niet helemaal klaar om voor de totale opvang te zorgen.

 

Om de overstap vlot te laten verlopen, kan uw kind bijvoorbeeld eerst naar een therapeutische accommodatie gaan. Respijteenheden, medische pediatrische centra, zorghotels, revalidatiecentra… de keuze zal moeten gebeuren op basis van de ziekte of aandoening van uw kind en het advies van het zorgteam.

Wenst u meer informatie of een overzicht van de beschikbare mogelijkheden? Aarzel dan niet om contact op te nemen met uw ziekenfonds. Veel ziekenfondsen beschikken trouwens zelf over therapeutische accommodatie op maat van uw kind.

De adviserend geneesheer van het ziekenfonds zal beoordelen of een verblijf in een dergelijk centrum medisch verantwoord is en of het ziekenfonds zal tussenkomen in de verblijfskosten.

Het ziekenfonds kan ook tussenkomen in de (‘niet-dringende’) vervoerskosten tussen het ziekenhuis, de woning en de therapeutische accommodatie, naargelang u gebruikt maakt van eigen vervoer, een medisch voertuig of een ambulance om uw kind te vervoeren.

De sociale dienst van het ziekenhuis zal u – indien uw aanvraag wordt goedgekeurd – hoe dan ook helpen om het vervoer en het verblijf van uw kind te regelen.

 

Respijteenheden

Volgens de definitie van het RIZIV kunnen patiënten onder de 19 jaar, die aan bepaalde ernstige ziekten lijden en thuis verzorgd worden, verblijven in respijteenheden. De respijteenheden streven er vooral naar de ouders en de onmiddellijke omgeving een rustmoment te bieden tijdens de periode waarin het kind thuis wordt verzorgd, door het kind te ontvangen voor een kort verblijf met medische zorg.

 • In het Brussels Gewest bestaat er momenteel slechts 1 dergelijke voorziening: de respijteenheid ‘Villa Indigo’.

[Contact: Kolonel Bourgstraat 156A – 1140 Brussel -T 02/205 09 00]

Andere respijteenheden in België :

 • VZW Revalidatiecentrum Pulderbos
  Respijteenheid Limmerik
  Reebergenlaan 4 – 2242 Zandhoven
  T 03/4660610
 • VZW Villa Rozenrood
  Respijteenheid Villa Rozerood
  Fazantenlaan 28 – 8660 De Panne
  T 058/42 20 24

Medische pediatrische centra

In de medische pediatrische centra krijgen kinderen met chronische ziekten de nodige medische en sociale omkadering. Ze kunnen verblijven en hun schooltraject verderzetten binnen het centrum. Net als in de ‘gebruikelijke’ medische centra biedt men er een multidisciplinaire benadering.

 • Clairs Vallons
  Rue de Mont-Saint-Guibert 24
  1340 Ottignies
  T 010/48 02 11 – F 010 480 207
 • ZEEpreventorium
  Koninklijke Baan 5, 8420 De Haan
  T 059 23 39 11 – F 059 23 40 57
  info@zeepreventorium.be

Zorghotels

Een zorghotel wil patiënten (kinderen en volwassenen) met een chronische of langdurige ziekte een alternatief bieden voor het ziekenhuis.

 • Cité Sérine is momenteel de enige niet-ziekenhuisinstelling die langdurige en palliatieve zorg aanbiedt. Het multidisciplinaire aanbod omvat gespecialiseerde medisch-technische zorg en psychologische begeleiding voor patiënten en hun omgeving.

[Contact: Troostlaan 79-83 – 1030 Schaarbeek – 02/733 72 10 – info@serine.be]

Revalidatiecentra

De RIZIV-geconventioneerde revalidatiecentra richten zich tot patiënten met een handicap. Er bestaan centra voor uiteenlopende aandoeningen: mentale en fysische beperkingen, (neuro)locomotorische ziekten en handicaps, spraak- of gehoorstoornissen…

 Lees ook: dossier ‘Handicap’

Nuttige links

Christelijke Mutualiteiten
https://www.cm.be/

Solidaris (Union Nationale des Mutualités Socialistes)
www.solidaris.be

Union Nationale des Mutualités Neutres
www.mutualites-neutres.be

De Neutrale Ziekenfondsen
www.neutrale-ziekenfondsen.be

De Onafhankelijke Ziekenfondsen
https://www.mloz.be/nl

Landsbond van Liberale Mutualiteiten
ima-aim.be