Respijt en herbronnen

Respijt en herbronnen zijn van doorslaggevend belang voor iedereen. En zeker voor mensen die dagelijks lijden.

Enkele uren of zelfs dagen kunnen herademen is bijna van levensbelang voor kinderen met een ernstige ziekte of beperking, net zoals voor hun ouders en familie. Verschillende verenigingen ontwikkelden stap voor stap initiatieven om hen toe te laten even afstand te nemen.