Onderwijs

Het verderzetten van het onderwijs van een ziek kind in het ziekenhuis, een hersteloord of thuis, biedt de jongere tal van voordelen, zowel op educatief, sociaal als gezondheidsvlak…

In het dossier ‘Onderwijs’ vindt u heel wat informatie voor ouders van zwaar zieke kinderen, die hun schooltraject willen verderzetten buiten de klassieke schoolomgeving, en voor onderwijzers die in dit buitengewoon onderwijs aan de slag willen gaan.