Voorbereiding van de ziekenhuisopname

Uw kind word opgenomen in het ziekenhuis. Hoe bereidt u dit voor ?

Indien uw kind moet worden opgenomen in het ziekenhuis, zijn dit enkele belangrijke aandachtspunten: de koffer klaarmaken, het kind voorbereiden, de naasten op de hoogte brengen… Hoe vertrouwder de ziekenhuisomgeving, hoe rustiger uw kind zal zijn en hoe beter het zal meewerken bij de verzorging. Verwittig ook de huisarts indien nodig en ga na of er eventueel financiële problemen kunnen opduiken…