Socialezekerheidssysteem

België kent een performant socialezekerheidssysteem dat steunt op het principe van solidariteit. In dit artikel zul je ontdekken de basisprincipes van de verplichte ziekteverzekering.

 

Sociale zekerheid, een efficiënt socialzerkerheidssysteem

België heeft zich voorzien van een efficiënt socialezekerheidssysteem dat berust op het beginsel van de solidariteit tussen:

– werkenden en werklozen
– personen die in goede gezondheid verkeren en personen die ziek zijn
– gezinnen met en zonder kinderen
– jonge en oude mensen
– personen met inkomsten en personen zonder inkomsten

Dit systeem biedt toegang tot sociale uitkeringen, meer bepaald op het gebied van gezondheidszorg. Naargelang de toestand van uw kind en de bijzondere situatie waarin het verkeert, vindt u in dit dossier enkele belangrijke beginselen en het loont de moeite die te kennen.

Sommige behandelingen kunnen echter lang aanslepen en ook veel kosten, ondanks de tussenkomst van uw ziekenfonds en een eventuele hospitalisatieverzekering. Heeft u het financieel moeilijk, aarzel dan niet om de maatschappelijk werkers van het ziekenhuis en van uw ziekenfonds te raadplegen.

→ Lees ons artikel Voor wie het financieel moeilijk heeft

De drie socialezekerheidsstelsels

Het socialezekerheidssysteem berust voornamelijk op drie stelsels: het stelsel voor werknemers, het stelsel voor zelfstandigen en het stelsel voor ambtenaren. Sommige mensen worden door geen enkel socialezekerheidsstelsel beschermd. Om in de basisbehoeften van deze mensen te voorzien, heeft de overheid “residuaire stelsels” in het leven geroepen die, na een onderzoek naar de middelen waarover de betrokkenen beschikken, minimale uitkeringen garanderen voor deze personen, met onder meer de gewaarborgde gezinsbijslag en de sociale hulp die de OCMW’s toekennen.

→ U vindt meer informatie hieromtrent op de website van de FOD Sociale Zekerheid

Ziekenfondsen en verzekeringen

Om een deel van de gezondheidszorgkosten terug te krijgen, moet men in België aangesloten zijn bij een verzekeringsinstelling: een ziekenfonds of de HZIV (Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, een alternatief voor de ziekenfondsen). De terugbetalingen door de ziekenfondsen hebben betrekking op medische raadplegingen, de aankoop van geneesmiddelen, tandverzorging, bevallingen, een ziekenhuisopname of de zorgen die nodig zijn in het kader van medische revalidatie.

→ Lijst van de verzekeringsinstellingen: website van het RIZIV 

Aanvullende hospitalisatieverzekering?

Een hospitalisatieverzekering is een aanvullende verzekering op de ziekteverzekering die u kunt afsluiten bij een ziekenfonds of een privéverzekeraar. Dankzij deze verzekering krijgt u de kosten terug die u heeft betaald, na tussenkomst van het ziekenfonds.

Elk ziekenfonds en elke privéverzekeraar bieden verschillende formules aan.

U kunt uw kinderen laten verzekeren (ook wanneer ze “op kot zitten” of afwisselend bij de ene en de andere ouder wonen) of zelfs de kinderen van uw partner (ook wanneer u niet getrouwd bent of niet wettelijk samenwoont).

Welke kosten zijn ten laste van een hospitalisatieverzekering?

Afhankelijk van de voorwaarden kunnen hospitalisatieverzekeringen de volgende kosten dekken:

– hospitalisatiekosten: erelonen voor medische handelingen, verstrekte zorgen, de prijs van de kamer, de kosten van geneesmiddelen, van geneeskundig materieel enz.
– raadplegingen in het ziekenhuis, geneesmiddelen, kosten van röntgenfoto’s, één maand vóór en drie maanden na de hospitalisatie. De termijnen kunnen verschillen naargelang het verzekeringscontract dat u heeft afgesloten;
– een ziekenoppas bij u thuis voor uw kind;
– sommige kosten van specifieke behandelingen, bijvoorbeeld voor kanker of ernstige ziektes, zonder dat er noodzakelijk sprake is van hospitalisatie, kunnen worden gedekt door een aanvullende verzekering, afhankelijk van het contract.

Kiest u een eenpersoonskamer, lees dan aandachtig uw contract om na te gaan of deze keuze – en de supplementen als gevolg daarvan – worden gedekt door uw hospitalisatieverzekering!

Deze contracten gaan gewoonlijk gepaard met een franchise.

Identiteitskaart

Sinds januari 2017 is de SIS-kaart niet langer geldig. Een nieuw systeem, op basis van de elektronische identiteitskaart, bevat de gegevens die vroeger op de SIS-kaart stonden.
Gaat u naar de apotheek, het ziekenhuis of naar uw dokter, dan wordt uw identiteitskaart ingelezen om uw gegevens te registreren of om u te identificeren.