Eerste nationale sensibiliseringscampagne rond palliatieve zorg

“Palliatieve zorg verbetert de levenskwaliteit van ongeneeslijk zieke mensen en hun naasten, zeker wanneer men er tijdig een beroep op doet”, dat is de boodschap die de drie nationale federaties voor palliatieve zorg (Brusselse Federatie voor Palliatieve en Continue Zorg, Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen en Fédération Wallonne des Soins Palliatifs) willen doorgeven met hun eerste nationale communicatiecampagne, om dit onderwerp uit de taboesfeer te halen.

De campagne werd ‘Zorg en zoveel meer’ gedoopt en loopt van 2 tot 30 maart 2020. Het voornaamste doel? Een positiever beeld creëren van palliatieve zorg en zo bijdragen aan het beperken van de zinloze en inefficiënte behandelingen in de laatste levensfase, en dit vanuit het oogpunt van de patiënt (inefficiëntie + verminderde levenskwaliteit) als van de maatschappij (oneigenlijke uitgaven). Om zoveel mogelijk mensen te bereiken worden diverse communicatiekanalen ingezet: affiches, brochures, website, radiospots, video’s op sociale media (waaronder een over pediatrische palliatieve zorg).

Informeren om inzicht te verschaffen

Het opzetten van een dergelijke campagne in België is nodig om het grote publiek een betere kijk te verschaffen op wat palliatieve zorg is (iedereen kan er ooit mee te maken krijgen) en om aan te tonen dat PZ niet beperkt blijft tot het levenseinde, maar ook gericht is op de levenskwaliteit van de patiënten en hun omgeving. Precies daarom zal u binnenkort slogans kunnen lezen op affiches of horen in radio- en tv-spots, die focussen op de kleine geneugten’ van het leven, veeleer dan op de dood.

Zorg en zoveel meer

De website bij deze campagne (www.zorgenzoveelmeer.be) omvat heel wat informatie, video’s, nuttige adressen… Er staat onder meer te lezen: “Palliatieve zorg verbetert de levenskwaliteit van ongeneeslijk zieke mensen en hun naasten, zodat ze ondanks de ziekte nog zo veel mogelijk van het leven kunnen genieten, tot het einde. Het gaat om een gepersonaliseerde begeleiding die vertrekt vanuit de wensen en behoeften van de patiënt en diens omgeving en om een multidisciplinaire aanpak die aandacht heeft voor het lichamelijke, psychologische, sociale en spirituele welzijn.”

Een recht voor iedereen, ongeacht de leeftijd

Naast die informatie vermeldt de website ook verschillende definities van PZ, zoals “de persoon staat centraal, niet de ziekte”, “ondersteuning voor de hele omgeving”, “vroeg starten is beter”… En wanneer we het Hospichild-thema van het zieke kind aanraken: “een recht voor iedereen, ongeacht de leeftijd, ziekte en levensverwachting”. Daaronder staat: “Er bestaan specifieke pediatrische programma’s voor de opvang van ernstig zieke kinderen, met het oog op een betere levenskwaliteit voor de kinderen en ondersteuning voor hun ouders bij de zorg en de rouw.

 

Meer weten? www.zorgenzoveelmeer.be

Meer lezen? Pediatrische palliatieve zorgen op de agenda van het Parlement van de Franstalige Brusselaars