De rol van de behandelende arts

Misschien is uw behandelende arts niet op de hoogte van de ziekenhuisopname van uw kind?

Meestal volgde de huisarts de situatie van uw kind en is hij op de hoogte van de opname. Soms kan hij langskomen in het ziekenhuis om te horen hoe het gaat met uw kind. Het ziekenhuisteam zal hem/haar hoe dan ook op de hoogte houden.

Zo niet is het belangrijk dat u hem/haar op de hoogte brengt van de opname van uw kind. Hij/zij houdt namelijk een dossier bij en moet dus op de hoogte zijn van elke chirurgische ingreep, de verstrekt behandelingen en zorgen, en wat er nodig is bij de thuiskomst. Uw huisarts is een sleutelfiguur voor een goede opvang na de ziekenhuisopname!

Hebt u geen huisarts?

U kunt een huisarts in de buurt kiezen, op naam of andere criteria via de website van de Federatie van Huisartsenverenigingen van Brussel.
http://famgb.be/nl/trouver-un-medecin/