De rol van de behandelende arts

Misschien is uw behandelende arts niet op de hoogte van de ziekenhuisopname van uw kind?

Meestal volgde de huisarts de situatie van uw kind en is hij op de hoogte van de opname. Soms kan hij langskomen in het ziekenhuis om te horen hoe het gaat met uw kind. Het ziekenhuisteam zal hem/haar hoe dan ook op de hoogte houden.

Zo niet is het belangrijk dat u hem/haar op de hoogte brengt van de opname van uw kind. Hij/zij houdt namelijk een dossier bij en moet dus op de hoogte zijn van elke chirurgische ingreep, de verstrekt behandelingen en zorgen, en wat er nodig is bij de thuiskomst. Uw huisarts is een sleutelfiguur voor een goede opvang na de ziekenhuisopname!

Hebt u geen huisarts?

U kunt een huisarts in de buurt kiezen, op naam of andere criteria via de website van de Federatie van Huisartsenverenigingen van Brussel.
http://famgb.be/nl/trouver-un-medecin/

Brussels Gezondheidsnetwerk

Om een beter beheer van uw gezondheid en die van uw naasten te verzekeren, creëerde het Brussels Gezondheidsnetwerk het ‘online medische dossier van de patiënt of het gedeeld medisch dossier’.
Dankzij dit online medisch dossier kunnen verschillende zorgverstrekkers (behandelende arts, specialist, ziekenhuis…) de gezondheidsgegevens uitwisselen. Uw documenten of die van uw kind zijn online beschikbaar zodat artsen beter met elkaar kunnen communiceren. Dit systeem biedt een globaal overzicht van uw gezondheidsgeschiedenis.

Enkel de bij uw zorg betrokken professionals hebben toegang tot uw gegevens.

Uw toestemming vormt het startpunt voor de creatie van uw gedeeld medisch dossier, dat stap voor stap zal aangevuld worden telkens u een beroep doet op een zorgverstrekker.
De inschrijving van een minderjarige patiënt (tot 16 jaar) moet gebeuren door de ouders of wettelijke vertegenwoordiger.

→ Lees meer op de website van het Brussels Gezondheidsnetwerk.