Online workshop : Sleutels voor een inclusieve eerstelijnszorg in Brussel

Deze workshop maakt deel uit van een reeks vormingen voor eerstelijnsprofessionals die meer kennis en competenties willen verwerven rond de zorg voor personen aan de rand van de maatschappij voor wie eerstelijnshulp en -zorg niet altijd toereikend zijn. Deze workshops worden aangeboden door BruZEL, de door de Vlaamse overheid ondersteunde eerstelijnszone voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in samenwerking met haar partner Brusano, een bicommunautaire organisatie die steun verleent aan de eerste lijn in Brussel.

Wanneer ? Op dinsdag 28 mei 2024 van 19u30 tot 21u30

Waar ? Online

Voor wie ? 

Alle eerstelijns gezondheids- en welzijnsprofessionals

Inschrijving

Gratis, maar verplicht via dit formulier → Inschrijving – Workshop 9 (office.com)

Taal

NL-FR (simultaanvertaling voorzien)

Meer info

ester@bruzel.be of lode@bruzel.be

Mensen met psychische gezondheidsproblemen ondervinden niet altijd de meest optimale toenadering in de zorg. De diversiteit van psychische gezondheidsproblemen vereist een inclusieve en geïnformeerde benadering.   

Als professional in de gezondheids- en welzijnszorg is het belangrijk dat het contact en de toenadering tot je patiënt of client gebeurt op de best mogelijke manier. Deze workshop zal je helpen na te denken over hoe je patiënten of cliënten met psychische gezondheidsproblemen het best kan onthalen en naar hen kan luisteren.    

Chloé Nadeau, hoofd van de dienst psychologie van het Jean Titeca Ziekenhuis, en Cédric Verstraeten en Laura Van Haesendonck, van de dienst preventie van het CAW Brussel, zullen concrete casussen bespreken. Dit om je te ondersteunen bij het onthaal van deze groep mensen die het soms bijzonder moeilijk hebben om te communiceren met zorgverleners en andere eerstelijnswerkers.  

We hopen dat deze korte presentaties je zullen helpen om het onthaal van mensen met psychische gezondheidsproblemen te verbeteren en meer inclusief te maken.