Bednet rondt de kaap van 1.000 leerlingen

Bednet geeft langdurig zieke kinderen en tienermoeders de kans om via synchroon internetonderwijs de lessen te blijven volgen en in contact te blijven met hun klas. In 2018 was dat het geval voor ruim 1.000 langdurig zieke kinderen. Een stijging met 700 tegenover vier jaar geleden.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits kent dit jaar een subsidie van 2,4 miljoen euro toe aan Bednet. De initiatiefnemers willen deze middelen onder meer aanwenden om hun hard- en softwarevoorzieningen te vernieuwen.

Mogelijke decreetaanpassing

De Vlaamse minister van Onderwijs stelt ook voor de komende jaren een ondersteuning voor het synchroon internetonderwijs voorop. Zij diende een decreetaanpassing in die zin in. Het opzet? Het afsluiten van een meerjarige overeenkomst (tot maximaal vier jaar) mogelijk maken. Vandaag wordt er nog gewerkt met jaarlijkse overeenkomsten.

15 maart: Nationale Pyjamadag

Ook Ketnet en MNM steunen de vele kinderen en jongeren die niet naar school kunnen omwille van langdurige ziekte. Eén dag trekt iedereen uit solidariteit zijn pyjama, onesie of pantoffels aan. Sympathisanten kunnen deelnemen als school, vereniging, bedrijf of onder vrienden.

→ Lees er alles : hier