Childrencancer.be: om snel de gegevens te vinden van vzw’s die werken rond kinderkanker

Naar aanleiding van Wereld Kinderkanker Dag (15 februari) wil Hospichild de aandacht vestigen op het platform childrencancer.be, dat in 2020 werd gelanceerd. Een twintigtal Belgische vzw’s die werken rond kinderkanker hebben bijgedragen tot de co-constructie van deze website die adressen, namen en beschrijvingen wil geven van de verschillende Belgische verenigingen die actief zijn op het gebied van kinderkanker.

Via deze drietalige portaalsite vinden de betrokken gezinnen en alle geïnteresseerden snel de weg naar het aanbod van deze verenigingen: ondersteuning en activiteiten tijdens het zorgtraject van het kind, de financiering van onderzoeksprojecten, het vertegenwoordigen van de patiënten, enz.

“Wij zijn er voor jullie”

Onder de initiatiefnemers treffen we enkele organisaties aan die goed bekend zijn bij Hospichild, zoals vzw Samen Stap voor Stap (actief in het UKZKF), vzw SunChild, vzw ClassContact, vzw Jennifer, KickCancer… Allemaal willen ze hulp en ondersteuning bieden bij kinderkanker. Met dit nieuwe platform hopen ze “een positieve boodschap uit te sturen naar alle gezinnen die het moeilijk hebben: wij zijn er voor jullie!”.  

ChildrenCancer.be

De website richt zich tot ouders, naasten, artsen, pediatrische professionals, vrijwilligers… Zij vinden er de adresgegevens, namen en omschrijvingen van de Belgische verenigingen die werken rond kinderkanker. Momenteel zijn dat er een twintigtal, maar er zullen wellicht nog gelijkaardige organisaties bijkomen. Ze zijn overzichtelijk gegroepeerd per activiteit, regio of ziekenhuis waarin ze actief zijn. Zo kunnen de betrokkenen de gewenste informatie sneller en eenvoudiger opsporen.

Betrouwbare en ethische organisaties

Het platform garandeert dat de vermelde organisaties betrouwbaar en financieel gezond zijn en een correcte werking hebben. Ze ondertekenden tevens allemaal het ethische charter over de belangen van het kind en zijn naasten:

  • Het kind en zijn naasten hebben het recht op kwaliteitszorg zonder discriminatie en zonder geweld. De aandacht ligt op het welzijn en op de noden van het kind en zijn naasten.
  • Het kind en zijn naasten hebben een onvervreemdbaar recht op de vertrouwelijkheid betreffende hun gezondheid, psychologische, sociale en privé-situatie
  • De leden engageren zich ertoe te communiceren met het kind en zijn naasten op een nauwkeurige, loyale, volledige, niet-misleidende manier, gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde informatie.
  • De leden bewaren volledige privacy over het kind en zijn naasten in alle communicatie of verspreiding van informatie.
  • De leden respecteren de aanbevelingen van de behandelende arts, zonder actieve inmenging in de dokter-patiënt relatie.

Europese projectoproep

Inzake kinderkanker, lanceerde KickCancer samen met nog twee Europese organisaties onlangs een Europese oproep voor onderzoeksprojecten. Het doel? Vernieuwde ambitie stimuleren voor het Europese onderzoek inzake kinderkanker en vorsers helpen om tijd te winnen door een snelle financiering van hun projecten.

→ Indien je als organisatie wil aansluiten bij Childrencancer.be of als je een klacht wenst te melden, kan je contact opnemen met info@childrencancer.be

 

LEES OOK :