Christelijke Mutualiteit Saint-Michel

Contact

Adres: Anspachlaan 111-115
Telefoon: 02/501 58 58
Website: https://www.cm.be/
E-mail : St.michel@mc.be


Over

CM Saint-Michel maakt deel uit van de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten. Ze is in Brussel vertegenwoordigd in beide landstalen. Hier vindt u het aanbod en de voordelen met betrekking tot de perinataliteit en de kindergeneeskunde.  


Ziekenhuisopname

Er worden drie dekkingen voorgesteld:

Hospi solidaire, Hospi +, Hospi+100, Hospi+200

Om aanspraak te kunnen maken op de dekkingen moet men in orde zijn met de bijdragen voor de aanvullende verzekering.

Meer info Hier

Ernstige ziekte

Bij een ernstige ziekte lopen de medische kosten vaak hoog op. Daarom komt de hospitalisatieverzekering tegemoet in de kosten van een aantal ernstige aandoeningen, naargelang de gekozen formule. Dat kan enkel na een ziekenhuisopname.

Voorwaarden

 • De ziekte moet opgenomen zijn in de CM-lijst met ernstige aandoeningen en u moet opgenomen zijn in het ziekenhuis of een technische ingreep ondergaan hebben in verband met de ziekte, uitgevoerd door een gespecialiseerde arts.
 • De ziekenhuisopname moet ingegaan zijn of de technische ingreep uitgevoerd zijn ten vroegste in het kalenderjaar dat voorafgaat aan het aangeven van de ziekenhuisopname.
 • Het aangifteformulier moet ingevuld worden door de behandelende arts en uzelf, en vervolgens bezorgd aan CM Saint-Michel.

Goed om weten: indien de ziekte niet voorkomt op de lijst met ernstige aandoeningen, kunt u alsnog proberen een vrijstelling te verkrijgen.

Hebt u een Hospi solidaire verzekering? Dan ontvangt u een forfait van €150, eenmalig hernieuwbaar in geval van een hospitalisatie voor een ernstige of chronische ziekte die voorkomt op de CM-lijst met ernstige aandoeningen.

Hebt u een Hospi + verzekering? Dan ontvangt u een bijkomend forfait van €100  (hernieuwbaar)

Hebt u een  Hospi +100 of 200 verzekering? Dan ontvangt u een bijkomend forfait van €200  (hernieuwbaar)

U leest er meer over op de website van CM Saint-Michel

Thuiszorg

Voor kinderen tot 18 jaar worden de kosten volledige vergoed door CM: remgeld voor consultaties huisarts, geconventioneerde specialisten (kinderartsen, KNO, orthopedisten…), orthodontisten, kine’s en verpleegkundige zorgen.

Voorwaarden

 • U moet een globaal medisch dossier laten aanleggen voor uw kind door uw huisarts.
 • Overhandig het zorgattest van uw kind aan uw ziekenfondsadviseur of deponeer het in de groene brievenbus van CM. U wordt automatisch vergoed voor het wettelijke bedrag, aangevuld met uw persoonlijke aandeel.
 • Voor kinderen jonger dan een jaar gebeurt de terugbetaling van uw persoonlijk aandeel automatisch, zelfs indien er nog geen GMD werd aangelegd.
 • Voor prestaties, aangerekend via de derdebetalersregeling, wordt uw persoonlijk aandeel automatisch vergoed zonder dat u verdere stappen moet ondernemen.
 • U moet in orde zijn met uw bijdragen voor de aanvullende verzekering.

Aides et soins à domicile biedt u eenvoudige, technische of complexe verpleegkundige zorgen en palliatieve zorgen, ook op feestdagen en tijdens het weekend, op voorschrift van een arts.

Aide et soins à domicile (thuishulp of poetshulp naargelang de situatie, vastgesteld door een maatschappelijk werker) biedt ook begeleiding aan bij dagelijkse activiteiten (maaltijden bereiden, boodschappen doen, administratieve en sommige huishoudtaken uitvoeren…).

02/647 03 66 (24u/24) – https://www.aideetsoinsadomicile.be/nl – Malibranstraat 53 – open van maandag tot vrijdag van 8u00 tot 16u00.

Handicap

Aanpassingen woning

Vzw Solival adviseert en reikt oplossingen aan om de zelfredzaamheid en de levenskwaliteit van uw kind te verbeteren in zijn dagelijkse leefomgeving. Een gespecialiseerde ergotherapeut kan u adviseren informeren, samen met u materiaal uittesten en u begeleiden.

Respijt

CM werk samen met professionals, zodat gezinnen van iemand met een beperking enkele uren of dagen op adem kunnen komen, eenmalig of herhaaldelijk

– Respijt thuis: thuisoppasdienst door Handicap Répit

– Groepsrespijt = onthaal gedurende ½ dag met groepsactiviteiten, georganiseerd door Handicap Répit, buiten de leefomgeving.

– Residentieel respijt = onthaal voor minstens een nacht door Handicap Répit, buiten de leefomgeving

— Raadpleeg de lijst met erkende diensten (AviQ Waals Gewest – PHARE Brussels Gewest – Dienststelle für Personen mit Behinderung Duitstalige Gemeenschap)

Voordelen CM-leden MC

Tegemoetkoming op vertoon factuur:
Per maand 

Tot €9,07/uur voor prestaties thuis, met maximum 8 uren per maand.
Of tot €15,93 per halve dag groepsactiviteiten met maximum 4 halve dagen per maand.
En per jaar tot € 35,40 € per nach, met maximum 10 nachten per jaar.

Uitlenen van apparatuur

CM stelt hulp- en zorgmateriaal tot uw beschikking via de Qualias winkels in Wallonië en Brussel. Hulpmiddelen voor mobiliteit, moeder en kind, thuiscomfort, incontinentiemateriaal… Een ergotherapeut helpt u bij de keuze van het nodige materiaal in functie van de situatie van uw kind.  Het kan aan huis geleverd worden.

Voorwaarden

 • In orde zijn met de bijdragen voor de aanvullende verzekering om te genieten van voordeeltarieven op de verhuur- of verkoopprijs.
 • Voor een tussenkomst van het RIZIV is een voorschrift van een arts (huisarts of specialist, in functie van het materiaal)
 • Voor hulpmiddelen voor mobiliteit, moet het document ‘Bijlage 19’ ingevuld worden door uw arts. De bandagist adviseert u thuis en meet uw kind op, bijvoorbeeld voor een korset, of uw deuren met het oog op de aankoop van een binnenscooter. Hij/zij dient ook de aanvraag in voor de financiële tussenkomst bij de adviserende arts van uw ziekenfonds. Dan kunt u een volledige of gedeeltelijke terugbetaling krijgen.

Info: www.qualias.be – 02/644 51 31 – info@proximitesante.be

Qualias Elsene : Malibranstaat 49

Qualias Berchem : Josse Goffinstraat 204

Restituties en voordelen

Voordeelpacks Bobos

 • Zorg 100% terugbetaald voor 0-18 jaar
 • Tussenkomst in prijs vaccins voor iedereen
 • Hospi solidaire (inbegrepen in uw bijdrage): hospitalisatie in tweepersoonskamer 100 % terugbetaald voor wie jonger is dan 18 jaar (zie Hospitalisatie)
 • Hospi +, Hospi +100 en Hospi +200: hospitalisatieverzekeringen op maat van uw behoeften en budget – (zie Hospitalisatie)
 • Tussenkomst in de vergoeding van logopedische zorgen
 • Oppasdienst zieke kinderen: 10 dagen gratis per kind en per jaar
 • De Qualias winkels: verhuur en verkoop van medisch materiaal, hulpmiddelen en thuiszorgmiddelen (bandages, orthopedie, optiek en gehoor) – (zie Handicap)

Transport en begeleiding

CM Saint-Michel biedt vervoer aan voor een medische consultatie of om boodschappen te doen. Vrijwilligers van Altéo, voor zover beschikbaar, begeleiden patiënten voor een consultatie of behandeling.

Altéo
02/501 58 15
Online aanvraag

Minibus van Proximité Santé

Als CM-partner bevordert Proximité Santé het vervoer naar de arts, het ziekenhuis… dankzij twee voertuigen met chauffeur, waaronder een minibus voor tot 8 personen (waarvan 4 in een rolstoel). De chauffeur kan ook begeleiden tot in de wachtzaal.

Tarieven

 • € 11 per transport (heen of weer) – € 10 voor leden van CM Saint-Michel
 • € 5 EUR per halfuur wachten en/of begeleiden
 • Voordeeltarieven voor groepen

Contact Proximité Santé: 02 644 51 31.

Voorwaarden

 • Een kleine forfaitaire bijdrage per traject
 • 8 dagen op voorhand traject telefonisch boeken.

Répit handicap (zie Handicap)

Aanpassing woning (zie Handicap)