Cliniques universitaires Saint-Luc

Contact

Adres: Hippokrateslaan 10 - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Telefoon: 02/ 764 11 11
Website: http://www.saintluc.be
Email: webmaster-saintluc@uclouvain.be


Over

De ‘Cliniques universitaires Saint-Luc’ hangen af van de ’Université Catholique de Louvain’ (UCL). De dienst Pediatrie bundelt tal van specialiteiten. Voor de zware en chronische kinderziekten werden samenwerkingen opgezet met andere (ook internationale) ziekenhuizen, vooral binnen het Leuvense Pediatrie Netwerk.


Beschikbare diensten

De dienst Algemene Pediatrie van de CU Saint-Luc omvat diverse zorgunits, aangepast aan de leeftijd en de ziekte van het kind: algemene pediatrie– gastro-enterologie – pneumologie – hepatologie – cardiologie – neurologie – endocrinologie – hemato-oncologie. Verder beschikt het ziekenhuis over een dienst Intensieve en Niet-Intensieve Neonatologie, een pediatrische spoedgevallendienst en een hemato-oncologisch dagcentrum.


Spoeddienst

Tel Spoeddienst

02/ 764 16 02


Tel Opname

02 764 16 06


Routebeschrijving
https://www.saintluc.be/pratique/acces-voiture.php

Materniteit

De materniteit bevindt zich op de 10e verdieping. De spoeddienst Verloskunde is 24 uur per dag en 7 dagen in de week toegankelijk op de 10e verdieping, route 10.
Van 9 uur tot 17 uur is er aan de ingang van het verloskwartier een loket open voor het onthaal. Is het loket dicht, of buiten deze uren, bel dan aan de deur van het verloskwartier.

‘s Nachts, tussen 21.30 uur en 6 uur, is Saint-Luc enkel toegankelijk via de algemene spoeddienst. Meld dat u zwanger bent en opgevolgd wordt in de kliniek. Het onthaalpersoneel zal u naar de 10e verdieping sturen.

• Materniteit : 02/764 12 03 et 02/764 11 03
• Verloskwartier: 02/764 10 13
• Kinesitherapie: 02/764 10 19
• Contact vooropname: 02/764 15 71 – mat-admission-saintluc@uclouvain.be
• Borstvoedingsconsultaties: 02/764 18 18 – 02/ 764 10 32
• Coördinatrices RPD : 02/764 79 67
• Consultaties verloskunde: 02/764 18 18

Kenmerken van de dienst

De materniteit van Saint-Luc biedt u een individuele afspraak voor de vooropname aan met het oog op het afhandelen van de administratieve formaliteiten. U kunt daarna dezelfde dag nog op consultatie. Prenatale infoavonden

Er worden meerdere keren per jaar infosessies voor toekomstige ouders georganiseerd. Er worden drie thema’s behandeld door vroedvrouwen: borstvoeding, zwangerschap en bevalling. Eens per maand komt een nieuw thema aan bod. Tijdens deze sessies die ongeveer één tot twee uur duren, beantwoordt het team alle vragen.

De gratis sessies vinden plaats om 20 uur in de conferentiezaal La Verrière (gelegen op route 278, gelijkvloerse verdieping, voor de hoofdingang van Saint-Luc). Inschrijving niet nodig. Andere voorbereidingen (haptonomie, globale voorbereiding op de geboorte, prenatale yoga…) worden aangeboden door zelfstandige vroedvrouwen. U vindt ze op de website https://www.vroedvrouwen.be/

Consultaties en borstvoedingsadvies

Er worden borstvoedingsconsultaties aangeborden door een vroedvrouw. U kunt haar ontmoeten tijdens de zwangerschap om u voor te bereiden op de borstvoeding of na de geboorte van uw baby, als u vragen of problemen hebt. Deze consultaties zijn ook een gelegenheid om te leren hoe u uw baby op een fysiologische manier in een draagdoek kunt dragen, als u dat wenst. Maak een afspraak via 02 764 18 18 of 02 764 10 32. Vraag de datums van de infoavonden aan uw gynaecoloog of vind ze op de www.saintluc.be > Services médicaux > Obstétrique

Zwangerschap en tabak

Zwangere vrouwen die roken (en hun partner) kunnen geholpen worden door een team van tabacologen. Er kan worden nagedacht over oplossingen om het roken te verminderen. Nicotinevervangers kunnen de symptomen van tabaksontwenning verzachten.

Het verblijf

Tijdens de bevalling wordt u begeleid door uw gynaecoloog. Deze zal vervangen worden door een teamlid, in geval van afwezigheid (congres, vakantie, enz.) volgens een vooraf opgestelde wachtlijst. Er zal ook een vroedvrouw aanwezig zijn in de verlossingskamer. Er wordt een beroep gedaan op een anesthesist als u een epidurale verdoving wenst of bij een keizersnede.

De pediater is ook 24 uur per dag beschikbaar en zal uw baby komen onderzoeken.

Na de bevalling zullen vroedvrouwen u 1 à 2 uur in de verloskamer opvolgen voor ze u naar uw kamer brengen. U krijgt ook informatie over de administratieve formaliteiten in verband met de geboorte.

Als uw baby in de dienst Neonatologie moet opgenomen worden, krijgt u op het gepaste moment de nodige informatie over de eventuele stappen die u moet ondernemen.

Vertrek uit de materniteit

In het kader van de nieuwe richtlijnen van de FOD Volksgezondheid is de duur van het verblijf in de materniteit sinds juni 2016 ingekort:
➔ vaginale bevalling voor 15 uur (dag 0): vertrek op dag 2 tussen 12 en 14 uur, na toestemming van de gynaecoloog, de pediater en de vroedvrouw;
➔ vaginale bevalling na 15 uur (dag 0): vertrek op dag 3 tussen 12 en 14 uur, na toestemming van de gynaecoloog, de pediater en de vroedvrouw;
➔ keizersnede voor 15 uur (dag 0): vertrek op dag 3 tussen 12 en 14 uur, na toestemming van de gynaecoloog, de pediater en de vroedvrouw;
➔ keizersnede na 15 uur (dag 0): vertrek op dag 4 tussen 12 en 14 uur, na toestemming van de gynaecoloog, de pediater en de vroedvrouw.

Dit ingekorte verblijf is enkel toegelaten als bepaalde voorwaarden in verband met uw gezondheid, en die van de baby, en in verband met de geschikte zorg voor de boreling vervuld zijn. Als uw toestand of die van uw baby het vereist, wordt deze terugkeer naar huis uitgesteld.

Voor een goede voorbereiding van uw vertrek moet u een afspraak maken met een vroedvrouw op het secretariaat van de verloskundige consultaties (02 764 18 18 of -1 route 401) wanneer u 28 – 30 weken zwanger bent en te vermelden dat het om een ‘consultatie – verkort verblijf op de materniteit’ gaat. Tijdens dit gesprek (1 uur) over de voorbereiding van uw terugkeer naar huis, bekijken de vroedvrouwen over welke hulp u kunt beschikken, de mogelijkheden met betrekking tot de medische en paramedische opvolging buiten het ziekenhuis en proberen ze te anticiperen op eventuele problemen.

Ondersteuning thuis

Het verpleegkundig team zal ervoor zorgen dat u een vroedvrouw en een kinderarts/huisarts hebt die u en uw baby kunnen opvolgen nadat u de materniteit hebt verlaten. Als u daarna nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met de coördinatrices ‘verkort verblijf in het ziekenhuis’ via mail (rpd-saintluc@uclouvain.be) of telefoon (02/764 79 67).

Twee huisbezoeken door een vroedvrouw zijn verplicht. Het eerste bezoek moet de dag na het ontslag plaatsvinden. Het tweede bezoek, vindt plaats binnen de volgende 48 uur:
Voorbeeld 1: Vertrek D2 ➤ bezoeken vroedvrouw D3 en D4, of bezoeken D3 en D5.
Voorbeeld 2: Vertrek D3 ➤ bezoeken vroedvrouw D4 en D5, of bezoeken D4 en D6.
Voorbeeld 3: Vertrek D4 ➤ bezoeken vroedvrouw D5 en D6, of bezoeken D5 en D7.

Uw baby moet ook worden onderzocht door een arts (kinderarts of huisarts) tussen de 7e en 10e levensdag.

Infrastructuur van de dienst

De Cliniques universitaires Saint-Luc beschikken momenteel over een eenheid in-vitrofertilisatie, een eenheid intensieve neonatologie (NIC-eenheid), een eenheid niet intensieve neonatologie (eenheid n*), vijf verloskamers en drie arbeidskamers, een operatiekwartier voor keizersnedes en een eenheid foetale geneeskunde. Er zijn bovendien twee zorgeenheden op de 10e verdieping met zestien bedden voor hoogrisicozwangerschappen en vierentwintig postpartumbedden.

Kamers

U kunt kiezen tussen een eenpersoonskamer en een gemeenschappelijke kamer. Deze keuze wordt gemaakt op basis van uw verzekerbaarheid en laat u toe het vereiste voorschot te kennen aan het begin van uw verblijf. Als u een eenpersoonskamer wenst, is een ‘vooropname’ noodzakelijk. De gemeenschappelijke kamers zijn bedoeld voor maximum twee mama’s en hun baby’s en beschikken over een doucheruimte en een babybadje. In de eenpersoonskamers is een zetelbed voorzien als u wil dat iemand bij u blijft overnachten.

Als u een eenpersoonskamer kiest moet u uw verzekeringsdocumenten voorleggen aan het loket voor de opnames (inkomhal van Cliniques universitaires Saint-Luc). Deze privékamer is afhankelijk van de beschikbaarheid op de dag zelf.

Ziekenhuislabel

Saint-Luc kreeg de algemene accreditatie niveau platina van de erkende instelling Accréditation Canada Internationale . Deze accreditatie wordt toegekend aan ziekenhuizen voor de kwaliteit en veiligheid van hun zorg.

Bezoeken

Het verzorgend team dringt aan op het respecteren van de bezoekuren, ten voordele van de gezondheid van de kinderen en de moeders. Het wordt aanbevolen dat de betrokken personen hun bezoekers verwittigen.
De bezoeken vinden plaats van 15 uur tot 20 uur.

Publicaties

Accoucher et naître aux Cliniques Universitaires Saint-Luc

Neonatologie

Soort dienst

N* en NIC


Tel Dienst

02/ 764 96 03 - 02/ 764 96 04


Diensthoofd

Pr O. Danhaive


Eigenschappen van de dienst

De dienst, Unit 96, kan tot 28 kinderen opvangen en bevindt zich op de 9de en 10de verdieping van de ‘Cliniques Universitaires Saint-Luc’.

Het team bestaat uit:

 • artsen (neonatologen, pediaters, psychiaters) in een groen shirt
 • verpleegkundigen in een wit shirt
 • kinderverzorgsters in wit shirt met blauwe boord
 • secretaressen in wit shirt met groene boord
 • kinesisten in kort wit shirt boven stadskledij
 • diëtisten
 • maatschappelijk werker
 • team psychologische ondersteuning (kinderpsychiater, psycholoog)

De dienst Intensieve en Niet-Intensieve Neonatologie verzekert de opvang van:

 • vroegtijdig geboren kinderen (vanaf 24 weken zwangerschap)
 • kinderen geboren met een zware afwijking (ziekte van het spijsverteringskanaal, middenrifbreuk, ziekte van de urinewegen, polymalformatief syndroom).
 • kinderen geboren met een hartziekte worden opgevangen door de dienst Intensieve Pediatrische Zorgen van Saint-Luc.

De pediaters en verpleegkundigen informeren de ouders over de evolutie en vooruitgang van hun kind. Aarzel niet om hen vragen te stellen of ze te noteren wanneer ze bij u opkomen.

Op de dienst moeten gsm’s verplicht uitgeschakeld worden. Men waakt er ook over de kalme sfeer om de kinderen hun rust te gunnen.
Het team moedigt de ouders aan om de band met kun kind aan te halen door te praten,


Infrastructuur en onthaal van de begeleidende ouder (NIC)

De dienst omvat 4 ruimtes :

 • Drie intensieve ruimtes, vooral bestemd voor kinderen wiens gezondheidstoestand een intensief toezicht en gesofisticeerd materiaal vereist.
 • Een semi-intensieve ruimte voor kinderen die niet langer accuut zijn en die men voorbereit op hun terugkeer naar huis.


Bezoekregeling

Ouders van het gehospitaliseerde kind

De ouders zijn 24/24 u welkom, behalve op onderstaande uren waar de teams elkaar aflossen. Dan wordt gevraagd even op de gang te wachten.

 • Van 07u00 tot ± 07u30
 • Van 13u30 tot ± 14u00
 • Van 20u30 tot ± 21u00


Kinderen

Uw ouders, andere kinderen, gezinnen of vrienden kunnen ook elke dag samen met u langskomen van 16u30 tot 17u30.
Met het oog op het welzijn van uw en de andere baby’s wordt het aantal bezoekers op de kamer beperkt tot twee tegelijk: een ouder en een begeleider.
Het spreekt vanzelf dat de bezoekers niet ziek of verkouden mogen zijn en de intimiteit van de andere baby’s respecteren.


Andere bezoekers

Uw ouders, andere kinderen, gezinnen of vrienden kunnen ook elke dag samen met u langskomen van 16u30 tot 17u30.
Met het oog op het welzijn van uw en de andere baby’s wordt het aantal bezoekers op de kamer beperkt tot twee tegelijk: een ouder en een begeleider.

Het spreekt vanzelf dat de bezoekers niet ziek of verkouden mogen zijn en de intimiteit van de andere baby’s respecteren.


Informatie voor de ouders

Moeder-kind kamer

Op de dienst Pediatrie kan op elke kamer (individueel of gemeenschappelijk) een ouder de nacht doorbrengen bij het kind. Is uw kind opgenomen in Unit 91 (kinderen jonger dan 2 jaar in algemene pediatrie, cardiologie, neurologie en chirurgie), dan kunt u erbij blijven in een ouder-kind kamer.

Elke kamer beschikt over een vouwbed, een relaxzetel en een douche om een ouder te onthalen. De andere ouder kan verblijven in Le Roseau.


Douche of badkamer

De toiletten op de kamer zijn niet toegankelijk voor de bezoekers. Zij kunnen gebruik maken van de openbare toiletten bij de liften. Elke kamer heeft een douchehoek.


Maaltijden voor de begeleider

De begeleiders kunnen terecht in enkele restaurants of cafetaria’s:

Chou Vert en Vert chou
Chou Vert en Vert Chou bieden op de gelijkvloerse verdieping tal van versnaperingen: koffiekoeken (‘s morgens), warme snacks (‘s middags), belegde broodjes, warme en koude dranken.
De cafetaria is open van maandag tot vrijdag van 7u00 tot 17u45 – op zaterdag en zondag van 11u00 tot 17u45.
Betalen met kaart is mogelijk.
Tel: 02/ 764 15 03 – Inkomhal

Restaurant Le Médoc
Le Médoc bevindt zich tegenover Chou Vert en Vert Chou op de gelijkvloerse verdieping en serveert gevarieerde bereidingen in een gezellig kader.
In de namiddag kunt u er ook gebak verkrijgen.
Dankzij de Take away kunt u alle gerechten op de kaart van Le Médoc en ook koude huisgemaakte schotels meenemen (ook naar de kamer).
Le Médoc is open van maandag tot vrijdag van 11u30 tot 20u00.
Betalen met kaart is mogelijk.
Tel : 02 764 12 45 – Inkomhal

Le Lucullus
Het personeelsrestaurant Le Lucullus (niveau -3) is toegankelijk voor patiënten en bezoekers van 11u30 tot 15u00.
Betalen met kaart is mogelijk.
Tel : 02 764 37 36 – Route 842

24/24u Express
Automaten met dranken en voedingsproducten zijn de klok rond beschikbaar in de ‘express verkoop’ ruimte op de gelijkvloerse verdieping, route199.


Wonen in een hostel

Indien een naaste bij u in de buurt wil verblijven, dan kan die in de buurt van het ziekenhuis terecht in opvanghuis ‘Le Roseau’. Gasten krijgen er een bed en een warm onthaal.
Elke kamer heeft een privaat kabinet (WC, douche, lavabo). Men vraagt een financiële bijdrage voor het verblijf en het ontbijt. Er is 24/24u permanentie en telefoonverbinding met de ziekenhuiskamers. Le Roseau is elke dag open van 7u30 tot 22u30.


Shops en faciliteiten

Op de gelijkvloerse verdieping zijn er verschillende winkels: kruidenier, verse waren, boeken, kranten, tijdschriften, strips, bloemen, speelgoed, geschenken voor jong en oud, batterijen, verzorgingsproducten…

Betalen met kaart is mogelijk.

Vrijwilligers kunnen dagelijks langskomen met een krant of tijdschrift (contant te betalen).
– maandag tot vrijdag van 8u00 tot 19u00
– zaterdag van 9u00 tot 18u00
– zondag van 10u00 tot 18u00
U kunt hiervoor contact opnemen met de vrijwilligersdienst op het nummer 02/ 764 15 08 – Route 226


Toegankelijkheid

Met de wagen

Volg de richtingaanwijzers ‘H UCL-Saint-Luc’

• E40 (Brussel Centrum, Leuven, Luik) : afrit 20 (Kraainem)
• Ring (Charleroi, Bergen, Namen, Oostende, Gent, Antwerpen): afrit 2 (Wezembeek-Oppem)


Met het openbaar vervoer

• Metro: lijn 1 – station ALMA
• Bus : lijnen 42 (Ziekenhuizen) et 79 (Ziekenhuizen UCL)
• Bus De Lijn: lijn 659 van en naar Brussel National Airport-National. Halte ‘Hippokrates’.


Parking

U kunt tegen betaling terecht op twee gemeentelijke parkings:

• Parking Hippocrate (P1): 470 plaatsen
• Parking Esplanade (P2): 380 plaatsen

U kunt ook op voorhand een overdekte parkeerplaats reserveren per uur of per dag via Onepark en door de klikken op deze link.

Aan de voornaamste ingangen zijn zones voor in- en uitstappen voorzien:

• hoofdingang
• ingang ‘Instituut Albert en Elisabeth’
• ingang ‘Hospi Day’
Daar kunt u iemand afzetten of oppikken, maar u mag er niet parkeren. Uit respect voor de mensen met een beperkte mobiliteit dringen wij hier sterk op aan.


Dienst pediatrie

Tel Pediatrie

02/ 764 13 00


Pediatrische consultaties

02/ 764 19 20


Diensthoofd

Pr Christiane Vermylen


Omschrijving pediatrische afdeling

De dienst algemene Pediatrie omvat verschillende activiteiten:

• voeding
• nierziekten
• infectiologie
• slaapunit

Ziekenhuisopname

Samen met enkele chirurgiediensten (orthopedie, urologie, oftalmologie, plastische chirurgie), bezet de algemene Pediatrie gemiddeld 12 tot 15 bedden voor zuigelingen in de moeder-kind kamers en 2 bedden voor polysomnografie in Unit 91. In Unit 92, zijn 14 bedden voorbehouden voor medisch-chirurgische spijsverteringsziekten. In Unit 82 omvat de medisch-chirurgische dienst 20 ziekenhuisbedden voor grote kinderen.

Consultaties

De dienst werkte een ‘open’ consultatie uit (zonder afspraak) voor de algemene pediatrie, die elke weekdag actief is en momenteel jaarlijks 1.700 doorverwezen (extern of via Spoedgevallen) patiënten opvangt.

De consultaties voor pediatrische gastro-enterologie en hepatologie gebeuren door twee permanente leden en een externe consultant, op vijf voormiddagen en een namiddag. In het jaar 2000 werden 2.649 patiënten opgevangen in deze groeisector.

Kinderen van de slaapunit en met thuismonitoring, kinderen met slaapstoornissen en uoders die preventieadvies rond wiegendood wensen, worden opgevangen door de slaapconsultatie.


Infrastructuur

De dienst Pediatrie is zo ingericht dat kinderen er zich goed voelen.

De ouder-kind kamers werden speciaal ontworpen zodat een ouder aanwezig kan blijven bij elk opgenomen kind. Dit recht staat vermeld in het ‘Handvest van het gehospitaliseerde kind’. Elke kamer heeft een klein bad, twee kinderbedden (met gordijn ertussen), een vouwbed en een relaxzetel. De ouders kunnen ook de douchehoek gebruiken.

Er wordt veel aandacht geschonken aan de omgeving: warme kleuren domineren en het geheel vormt een comfortabele kamer voor het kind.
Ook aan het comfort voor de ouders werd gedacht. De ouder slaapt bij zijn kind in een echt bed. De tweede ouder kan verblijven in opvanghuis Le Roseau, op wandelafstand van het ziekenhuis.


Animatie

De kinderen beschikken over:

• een speelzaal, waar workshops en animaties georganiseerd worden
• een speelotheek
• een bibliotheek

Het pediatrische animatieteam en vrijwilligers zorgen voor veel afwisseling tijdens het verblijf met leuke activiteiten.
Pediatrische animatie: 02/ 764 81 02 of 02/ 764 82 02


Bezoekregeling

Over het algemeen is er bezoek mogelijk van 13u00 tot 21u00. Maar de dienst Pediatrie hanteert vaak bijzondere uurroosters…
Volgende regels blijven hoe dan ook altijd gelden:

• de kamer verlaten bij toedienen zorg of bezoek van zorgprofessional
• bezoek niet te lang laten duren
• het aantal bezoekers beperken tot maximum 2 tot 3 per patiënt om de rust niet te verstoren.

De bezoekers mogen geen gebruik maken van de toiletten op de kamer. Zij kunnen gebruik maken van de openbare toiletten bij de liften


Diensten op de kamer

Rechtstreeks nummer

Alle kamers hebben telefoon. Om vlotter te communiceren met de buitenwereld kunt u uw nummer meedelen aan uw gesprekspartners. Voor de kamers met 1 of 2 bedden is uw nummer het kamernummer, voorafgegaan door 02 764 0…

U kunt een buitenlijn bellen vanuit uw kamer door 66 te vormen, gevolgd door de geheime code (u ontvangt die bij de opname), gevolgd door een hekje en dan het nummer van de bestemmeling. De code verzekert een correcte aanrekening van uw telefoongesprekken. U vindt de telefoontarieven op pag. 6 van het document ‘toelichting bij de opnameverklaring’, die u ontvangt bij uw opname. Op het gelijkvloers vindt u ook telefooncellen.


TV en wi-fi

Televisie

De kamers met 1 of 2 bedden hebben een tv. De afstandsbediening ligt naast uw bed. Neem ze aub niet mee bij uw vertrek, maar leg ze goed in het zicht voor de volgende gebruiker. Zo niet wordt u €50 aangerekend voor de afstandsbediening. In de kamers met 2 bedden moeten tv-kijkers altijd een hoofdtelefoon opzetten. Dit systeem is specifiek voor Saint-Luc en voor het gebruik betaalt u een bescheiden som (zie pag. 6 van het document ‘toelichting bij de opnameverklaring’, die u ontvangt bij uw opname).

Saint-Luc biedt u ook reportages en interne informatie aan via ‘Télé Saint-Luc’.

Internet

De Cliniques universitaires Saint-Luc bieden gratis internettoegang aan patiënten, bezoekers en medewerkers: ‘Free@Saint-Luc’.
Uw laptop, tablet of smartphone pikt het draadloze signaal automatisch op. U kunt inloggen op ‘Free@Saint-Luc’ met elk device met wifi-functie.

Nadat u zich registreert en de algemene gebruiksvoorwaarden aanvaardt, kunt u surfen, uw mailverkeer raadplegen enz.

De Cliniques universitaires Saint-Luc bieden gratis internettoegang via Free@Saint-Luc. Ze wijzen elke verantwoordelijkheid van de hand i.v.m. de werking van het draadloze netwerk en kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de eventuele gebrekkige werking ervan.


Koelkast en microgolfoven

Alle kamers hebben een koelkast, behalve in Unit 56, Intensieve Zorgen en Neonatologie.


Uitleen boeken

Vrijwilligers kunnen langskomen op de kamer met een mobiele bibliotheek om boeken uit te lenen.


Ziekenhuisdiensten

Sociale dienst

Algemene telefoon

02/ 764 15 82


Email

seso-saintluc@uclouvain.be


Uurregeling dienst

Van maandag tot donderdag van 8u30 tot 12u30 en van 13u15 tot 17u00. Op vrijdag van 8u30 tot 12u30 en van 13u15 tot 16u15.


Locatie

Gelijkvloerse verdieping


Dienst patiëntenfacturatie

Tel

02/764.15.70


Email

contact-patient-saintluc@uclouvain.be


Uurregeling

Van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 14u tot 16u.


Locatie

Dienst administratieve patiëntencontacten / deur 20 (route 262) in de inkomhal van het ziekenhuis, rechts van de consultatieschermen.


Culturele bemiddeling

Tel

02 764 15 82


Email

seso-saintluc@uclouvain.be


Uurregeling

Van maandag tot donderdag van 8u30 tot 12u30 en van 13u15 tot 17u00. Op vrijdag van 8u30 tot 12u30 en van 13u15 tot 16u15.


Bemiddelingsdienst

Tel

02 764 16 05


Email

maje.alvarezbaranga@uclouvain.be


Locatie

Hippokrateslaan 10, 1200 Brussel


Morele en spirituele bijstand

Katholieke hulp

E.H. Guibert Terlinden 02/ 764 45 01


Joodse hulp

Opperrabijn Guigui 02/ 512 43 34


Lekenbijstand

M. Léon Neyts 02/ 375 03 14


Moslimbijstand

02/ 210 02 36 – Mr. Sebaï 0487/ 64 44 87


Protestantse bijstand

Mevr. Joëlle Maystadt 0478/ 26 98 34 - 02/ 771 84 78


Kapel

Openingsuren

Eucharistie dinsdag en donderdag om 17u30 en zondag om 10u30 / Gebedsmoment op maandag en woensdag van 13u tot 13u15


Locatie

4de verdieping - Route 49 of 1ste verdieping - Route 220 (zondag)


School in het ziekenhuis

De ‘Ecole Escale’ biedt buitengewoon onderwijs type 5 aan, gesubsidieerd door de Federatie Wallonië-Brussel.

De ‘Ecole Escale’ op de 8ste verdieping van de Cliniques universitaires Saint-Luc (route 89) biedt gehospitaliseerde kinderen een pedagogische omkadering op maat. Het leerkrachtenteam is aanwezig in alle pediatrische diensten en werkt op drie niveaus: kleuter, lager en middelbaar. De lessen vinden plaats in een klaslokaal of op de kamer voor kinderen die zich niet kunnen verplaatsen. Het onderwijs is vanzelfsprekend gratis.

Doelstellingen:

• zorgen dat de leerling deel blijft uitmaken van zijn onderwijstraject;
• elke leerling een aangepaste pedagogische doelstelling voorstellen;
• het schooltraject blijven opvolgen in overleg met de oorspronkelijke school;
• de sociale contacten van de leerling vrijwaren;
• de creativiteit, expressie en communicatie bevorderen;
• de opvolging thuis of bij de terugkeer naar school verzekeren.

Contact

Marie Holvoet: 02 / 764 85 10 of marie.holvoet@ecole-escale.be

Financiële Info

Voorschotten en tarieven

De dienst administratieve patiëntencontacten is het enige contactpunt voor elke vraag over facturen.

• De facturen worden doorgaans binnen de 6 tot 8 weken na het ontslag uit het ziekenhuis verstuurd.
• U kunt later nog bijkomende facturen ontvangen (tot maximum 2 jaar na de datum van de prestaties).
• Om invorderingskosten te vermijden wordt u verzocht de vervaldatum op de factuur te respecteren.


Geschillendienst

Betwistingen kunnen ingediend worden binnen de 8 werkdagen, te rekenen vanaf de ontvangst van de factuur. De referenties van de betwiste factuur moeten vermeld worden, evenals het identificatienummer van de patiënt. Vergeet ook de bewijstukken niet i.v.m. de betwisting.

Betwistingen kunnen gericht worden aan de dienst administratieve patiëntencontacten van de Cliniques universitaires Saint-Luc.

 


Kinderpsychiatrie

KaPP (dienst kinder- en jongerenpsychiatrie van de CU Saint-Luc) vangt kinderen van 0 tot 13 jaar op.
Ze worden opgevangen door een multidisciplinair team: opvoeders, psychomotorische begeleider, logopedist, maatschappelijk werkers, psychologen, kinderpsychiaters, verpleegkundige, verzorger, kinderarts, leerkrachten van de ‘Ecole Escale’.

De kinderen in KaPP kampen met zware psychopathologische en/of ontwikkelingsstoornissen: meervoudige complexe ontwikkelingsstoornis, psychose of autisme, affectieve en hechtingsstoornissen, angststoornissen en/of neuroses, psychosomatische stoornissen…

De theoretische referenties van KaPP zijn de institutionele psychotherapie, de psychoanalytische, systemische en ontwikkelingsbenaderingen, en alle psychopedagogische knowhow over het kind en zijn gezin.

Er zijn twee vormen van opname mogelijk:

• Daghospitalisatie voor 20 kinderen,
• Dag- en nachthospitalisatie (24/24u) voor 5 kinderen.
Ongeacht het soort opname wordt voorafgaand contact opgenomen met het kind en zijn gezin, of met de doorverwijzende diensten (psycholoog of kinderpsychiater, voorziening voor mentale gezondheid, dienst voor jongerenhulp, PMS-centrum…)

De ziekenhuisopname is uiteindelijk slechts een moment buiten de dagelijkse context. Daarom werkt het therapeutische team resoluut samen met de medische en psychosociale diensten in de buurt van het kind.

Contact:
Tél.: 02 764 23 82
lekapp-saintluc@uclouvain.be

Jongerenpsychiatrie

Jongeren met ernstige psychopathologische problemen en/of zorgwekkend gedrag voor hun omgeving kunnen naargelang hun toestand worden opgevangen in verschillende units van de dienst voor kind- en jongerenpsychiatrie en de dienst psychiatrie voor volwassenen.

Indien een ambulante opname mogelijk is, wordt de vraag gericht aan de dienst consultaties van de dienst voor kind- en jongerenpsychiatrie.

Jongeren met (mogelijk) autisme worden doorverwezen naar het expertisecentrum autisme.
Overweegt men een specifieke opname voor iemand ouder dan 14 jaar, dan gebeurt de evaluatie door het team van de dienst voor kind- en jongerenpsychiatrie. Onder de 13 jaar gebeurt het onderzoek door het KaPP-team.
Sommige jongeren (en hun gezin) maken een plotse en onrustwekkende crisis door en melden zich bij de crisisunit van de dienst Spoedgevallen. Die kan hen verder begeleiden, ook in de nasleep van de crisis.

Jongeren met psychosomatische problemen of ernstige en langdurige orgaanziekten, hebben vaak nood aan psychologische bijstand. Die krijgen ze in samenwerking met de verantwoordelijke kinderartsen of internisten voor hun voornaamste ziekte – meestal van leden van de psychiatrische liaison-unit van de dienst voor kind- en jongerenpsychiatrie; voor de ouderen (15 jaar en meer) kan deze zorg ook verstrekt worden door het team van de van de psychiatrische liaison-unit van de psychiatrische dienst voor volwassenen.