Dys-stoornissen : de Christelijke Mutualiteit wil gezinnen beter informeren en helpen

DYS-stoornissen zijn specifieke taal- en leerstoornissen bij jonge kinderen. De Christelijke Mutualiteit (CM) heeft net een nieuwe tool uitgerold met de naam “Op zoek naar onze dys-pariteiten”. Die heeft als doel informatie te verstrekken over een maatschappelijke kwestie en extra steun bieden aan alle betrokken gezinnen.

Een website opzetten over dys-stoornissen, of specifieke taal- en leerstoornissen, is geen klein bier. Aan de ene kant weerspiegelt het een gebrek aan bewustzijn over dys-stoornissen bij het grote publiek en aan de andere kant een dringende nood bij gezinnen die met deze moeilijkheden te kampen hebben. De Christelijke Mutualiteit wil dus informatie verstrekken over een maatschappelijke kwestie en extra steun bieden aan alle betrokken gezinnen. Het initiatief is ook bedoeld om gezondheids- en onderwijswerkers bewuster te maken van de impact van leerstoornissen op de geestelijke gezondheid van kinderen en hun ouders.

Een website die toegankelijk is voor iedereen

“Op zoek naar onze dys-pariteiten” is daarom meer dan alleen een webpagina. Het is een essentiële hulpbron voor ouders en hun kinderen die met een dys-stoornis leven. Op het internet zijn er maar weinig hulpbronnen zoals deze, waar je de informatie kunt vinden die je nodig hebt om te begrijpen wat een taal- of leerstoornis is.

Op de webpagina , die zeer gebruiksvriendelijk is, staan drie thema’s: een definitie van de verschillende leerstoornissen, getuigenissen en tips, en activiteiten in je buurt. Het deel met getuigenisvideo’s lijkt om twee redenen relevant:

– Ze vestigen de aandacht op kinderen en leerkrachten die te maken hebben met de dagelijkse moeilijkheden die gepaard gaan met dys-stoornissen en laten hen aan het woord.

– Ze maken het mogelijk ouders te begeleiden en mogelijke oplossingen te bieden om hen uit hun moeilijke situatie te helpen.

 

De mysteries rond dys-stoornissen helpen uitklaren

Op school wordt er al snel een oordeel geveld een kinderen die uit de band springen of die anders, lui, onstuimig of afwezig lijken. En dat oordeel is onterecht. Kinderen met een of meer leerstoornissen zijn niet langer de uitzondering, integendeel. Leerkrachten proberen, zo goed als ze kunnen en ook al zijn ze er niet voor opgeleid, om te gaan met deze kinderen met grotere moeilijkheden. Externe hulp is er niet in overvloed, maar het is mogelijk.

Voor ouders is het evenmin makkelijk, maar beginnen de hulpmiddelen, hoewel beperkt, talrijker te worden. Met de ontwikkeling van dit nieuwe hulpmiddel heeft de CM (Christelijke Mutualiteit) de spijker op zijn kop geslagen. Bewustmaking van gezondheidswerkers en, meer in het algemeen, het grote publiek, over het negatieve imago van dys-stoornissen kan ouders aanmoedigen om niet langer bang te zijn om beoordeeld te worden en om professionals te raadplegen om hun kinderen te helpen met hun leerproblemen.

De CM-website “Op zoek naar onze dys-pariteiten”

Op zoek naar onze dys-pariteiten / Gezondheid (cm.be)

LEEZ OOK (IN HET FRANS): 

Mensuel Education Santé Octobre 2023 es-403-br.pdf (educationsante.be)

Site web Education Santé octobre 2023 | Éducation Santé, votre revue de promotion de la santé (educationsante.be)

Qui sommes-nous – Apeda