Maisons d’ados Area + – Epsylon

Psychiatrische instelling

Contact

Adres: Sint Jobsesteenweg 294 te 1180 Brussel
Telefoon: 02/430 75 00
Website: https://www.epsylon.be/index.php/hospitalisations/area
Email: info.areaplus@epsylon.be


Over

Het jongerenhuis Aera + is een psychiatrisch centrum met zorgverlening voor jongeren tussen 12 en 20 jaar. De voorziening biedt een antwoord op elk soort crisis en psychisch probleem: emotionele problemen, depressie, gebroken gezinnen, vroegtijdig schoolverlaten, risicosituaties, psychotische aandoeningen enz.


Beschikbare diensten

Residentieel ziekenhuis voor jongeren, Dagziekenhuis (Thipi), Therapeutisch internaat, een polikliniek en onthaal- en oriëntatiepermanentie.


Spoeddienst

Neonatologie

Informatie voor de ouders

Shops en faciliteiten

Niet ver van de voorziening bevinden zich uiteenlopende handelszaken.


Toegankelijkheid

Met de wagen

Toegang plan


Met het openbaar vervoer

Toegang plan


Parking

Area + beschikt over een bezoekersparking (aan de linkerkant bij het binnenrijden via de Sint-Jobsesteenweg 294 te 1180 Brussel).


Dienst pediatrie

Diensten op de kamer

Ziekenhuisdiensten

School in het ziekenhuis

De ‘École Escale’ verzekert buitengewoon onderwijs type 5 (ziekenhuisscholen), waardoor de cursussen erkend zijn.
Dagziekenhuis (thipi) van Area + verwelkomt overdag een twintigtal jongeren van 12 tot 20 jaar. Dit bevordert voor de jongere en zijn familie het vlotter doorkomen van de crisis en de relationele, schoolse en sociale re-integratie door:
• elke jongere de kans te geven zijn potentieel te ontwikkelen en handvaten aan te reiken om zijn weg verder te zetten;
• het schooltraject aan te houden, zowel in symbolische als concrete zin, naargelang de modaliteiten die met iedereen compatibel zijn;
• een alternatief voor of aanvulling bij een voltijdse hospitalisatie aan te bieden.

Integratie in het dagziekenhuis (thipi)

De geboden opvang neemt doorgaans enkele maanden in beslag en combineert werken rond institutionele dynamiek, individuele en groepsontmoetingen, de École Escale vzw en workshops.
De jongere kan elke vrijdag om 11u15 samen met zijn naasten een infosessie bijwonen in de lokalen van het Therapeutisch Lyceum. Dan volgen twee raadplegingen bij een psychiater van het team, om de indicatie en de toekenning van de zorg te bepalen: een met de jongere en de andere met zijn ouders of de verantwoordelijke volwassenen (bijv. van zijn opvangtehuis).

Verantwoordelijken van het dagziekenhuis (thipi)

Hoofdarts unit: dr. Elisabeth Duchêne
Verantwoordelijke therapeutische coördinatie: Alain Rozenberg

Financiële Info

Voorschotten en tarieven

De provisie bedraagt €200 (of €100 voor wie geniet van de verhoogde tegemoetkoming) voor een volledige ziekenhuisopname en €50 (of €25 bij VTK) voor dag- en nachtverblijf.
Deze provisie wordt integraal afgetrokken van de laatste ziekenhuisfactuur.


Kinderpsychiatrie

Telefoon dienst

02/430 75 00

Telefonische permanentie

Op werkdagen van 10u00 tot 16u00
02/430 75 05

Werking

De gedeelde filosofie van de verschillende units binnen Area + is de begeleiding van de jongere in een subjectiveringsproces van wat hij doormaakt. De ethische oriëntatie is dus duidelijk ‘personalistisch’, gericht op de subjectiviteit van de persoon.
De werking steunt op een multidisciplinaire therapeutische, sociale, juridische benadering, waarbij men een beroep doet op de synergie tussen de betrokkenen uit verschillende vakgebieden.

Team

  • Hoofdarts site: dr Alexandre Beine
  • Directrice Verpleegkundige Zorgen: Christine Wilmart
  • Paramedische directrice: Sabrina Pedulla

Infrastructuur

De site omvat verschillende structuren:

  • Residentieel ziekenhuis voor jongeren
  • Thipi (dagziekenhuis)
  • Therapeutisch Internaat
  • Polikliniek
  • Onthaal- en oriëntatiepermanentie

Animatie

Opgenomen jongeren kunnen bij Area + sporten, deelnemen aan artistieke workshops enz.
Gezamenlijke culturele activiteiten (omkaderd door verzorgend personeel en kunstenaars) worden aangeboden aan de jongeren van de ziekenhuisunits, evenals sportactiviteiten in samenwerking met de naburige sportclub Roseau-Smash Academy.

Bezoek

Behalve in uitzonderlijke gevallen is er bezoek mogelijk van 16u30 tot 20u00 in de leefkamer van elke unit of in het park en de tuinen.

–> Meer weten? 02/430 75 00


Toegangsplan