Erasmus Ziekenhuis (ULB)

Contact

Adres: Lenniksebaan 808 - 1070 Brussel
Telefoon: 02/555 31 11
Website: https://www.erasme.ulb.ac.be/nl


Over

Universitair ziekenhuis (verbonden aan de ULB) met een dienst algemene pediatrie. De voorziening werkt nauw samen met het UKZKF voor zware en chronische kinderziekten.


Beschikbare diensten

Dienst Pediatrie, Neuropediatrische Kliniek (Slaap- en Epilepsiecentrum), NIC- en N*-dienst Neonatologie, Pediatrische Spoedgevallen, Centrum voor neurologische revalidatie bij kinderen, dienst Kinderpsychiatrie voor jongeren.


Spoeddienst

Tel Spoeddienst

02/555 34 05


Tel Opname

02/555 85 85


Routebeschrijving
https://www.erasme.ulb.ac.be/fr/infos-pratiques/acces-et-parkings

Materniteit

De materniteit beschikt over een eenheid op de 2e verdieping en een eenheid op de 6e verdieping. Het geboortehuis ‘Le Cocon’ bevindt zich op de 4e verdieping.

 • Materniteit 2e verdieping: 02 555 34 15
 • Materniteit 6e verdieping: 02 555 34 35
 • Verloskamer: 02 555 33 21
 • Verloskamer 2e verdieping/Route 316: 02 555 33 21
 • Le Cocon 4e verdieping/Route 441: 02/555 55 96 – Clini-obs@erasme.ulb.ac.be
 • Lactatiekundige: 02 555 50 72
 • Vroedvrouw coördinatrice perinatale zorg:02 555 81 95
 • Raadpleging gynaecologie gelijkvloers/Route 166: 02 555 35 08
 • Echografieën en Fœtale geneeskunde gelijkvloers/Route 178: 02 555 36 36
 • Lokaal respectvolle geboorte 4e verdieping/Route 456:02 555 55 96

Team

Het pluridisciplinair team bestaat uit vroedvrouwen, verloskundigen, kinderartsen, genetici, psychologen en kinderpsychiaters, kinesitherapeuten en maatschappelijk assistenten.

Kenmerken van de dienst

Filosofie van de zorg: we laten u de bevalling ten volle beleven zodat u actief kunt meewerken aan de geboorte van uw baby. De weeën worden alleen opgewekt in geval van een aandoening of wanneer de duur van de zwangerschap overschreden is. Het team geeft zoveel mogelijk de voorkeur aan een natuurlijke bevalling.

Aanpak van een risicovolle zwangerschap

Complicaties die kunnen optreden tijdens de zwangerschap zijn: zwangerschapsdiabetes, hypertensie (met complicaties als pre-eclampsie), overgewicht, seksueel overdraagbare aandoeningen (zoals hiv), hart-, nier- en neurologische aandoeningen …

Zodra de diagnose is gesteld wordt de medische controle opgevoerd. Tijdens de raadpleging wordt de zwangerschap nauw opgevolgd. Indien nodig zal de toekomstige moeder doorverwezen worden naar de dienst voor intensief prenataal toezicht waar alles in het werk wordt gesteld voor haar gezondheid, haar welbevinden en dat van de baby.

Intensief prenataal toezicht

Als u tijdens de zwangerschap moet opgenomen worden in het ziekenhuis, bieden de vroedvrouwen u begeleiding, beantwoorden ze uw vragen, uw verwachtingen in verband met uw gezondheid en die van uw toekomstige baby. Ze zijn ook een grote ondersteuning tijdens momenten van bezorgdheid of onzekerheid tijdens uw hospitalisatie.

Tijdens dit toezicht kunt u de kinderarts, een kinderverpleegkundige, een maatschappelijk assistente, een psychologe, een kinderpsychiater, een ergotherapeute ontmoeten als u dat wenst. U kunt tijdens de hospitalisatie ook begeleid worden door middel van hypnose.

Het ziekenhuis doet sinds kort ook een beroep op artiesten (verteller, goochelaar, tekenaar, zangeres, musicus, theaterexpressie) om afleiding te brengen, amusement en ontspanning te bieden, de angst weg te nemen bij de gehospitaliseerde mama’s.

Opvolging van de zorg in uw buurt

Het ziekenhuis Erasme organiseert raadplegingen dicht bij u, in de poliklinieken. Uw gynaecoloog heeft toegang tot uw medisch dossier en kan zorgen voor de medische tests en de opvolging van de zorg.

Het ziekenhuis biedt ook meer gespecialiseerde raadplegingen in het kader van de zwangerschap aan:

 • door een vroedvroeg die toeziet op de evolutie van uw zwangerschap, in samenwerking met uw gynaecoloog
 • door een gynaecoloog gespecialiseerd in complexe medische aandoeningen.
 • door een tabacoloog: de komst van een kind is de ideale gelegenheid om te stoppen met roken
 • door een psychologe of een kinderarts, wanneer u zich vragen stelt over u zelf, uw koppel, toekomstige baby, kinderen, familie
 • borstvoedingsraadpleging: de borstvoedingsconsulente ondersteunt u en reikt oplossingen aan voor kleine problemen.

Ontslag uit de materniteit

Een pluridisciplinair team helpt u om een rustige terugkeer naar huis te plannen. De vroedvrouw en/of de gynaecoloog die uw zwangerschap opvolgen, zullen u alle noodzakelijke informatie geven tijdens een raadpleging die specifiek gewijd is aan de terugkeer naar huis. Het ziekenhuis werkt samen met zelfstandige vroedvrouwen die u thuis kunnen helpen. Neem contact op met een vroedvrouw vanaf uw 34e week zwangerschap om de verzorging van u en uw baby te verzekeren zodra u thuis bent. Deze raadplegingen worden terugbetaald door het ziekenfonds.

Borstvoedingsraadpleging

U hebt ook de mogelijkheid om een lactatiedeskundige te raadplegen. U kunt haar spreken:

– tijdens uw zwangerschap om u voor te bereiden op de borstvoeding of indien u vroeger borstvoedingsproblemen hebt ondervonden;

– tijdens uw verblijf in de materniteit;

– of na de bevalling. Zij kan u tijdens de eerste levensweken van uw baby ondersteuning bieden bij de borstvoeding.

Afspraken

Bezoeken

Omwille van Covid-19 zijn de bezoeken beperkt tot één persoon (altijd dezelfde, gekozen door de moeder). Deze bezoeker mag eventueel de ander kinderen meebrengen. De veiligheids- en gezondheidsvoorschriften moeten gevolgd worden om een besmetting met Covid-19 te vermijden.

Info bezoeken

Infrastructuur van de dienst

Alle individuele kamers zijn voorzien van een koelkast en een douche.

Elk bed is voorzien van een televisiescherm, een stopcontact (220V) en een telefoontoestel waarop u gratis oproepen kunt ontvangen.

In de individuele kamers kan een familielid blijven overnachten.

Wifiverbinding

Er is gratis wifi voor de patiënten. U krijgt uw code bij de opname.

Geboortehuis Le Cocon

Le Cocon bevindt zich op de 4e verdieping op het niveau van Route 441.

‘Le Cocon is in België de eerste structuur binnen het ziekenhuis die beheerd wordt door vroedvrouwen, instaat voor de prenatale opvolging en voorzien is van een bevallingsruimte. Zwangere vrouwen kunnen hun bevalling op een natuurlijke wijze en in alle vertrouwen in dit ‘geboortehuis’ beleven. Le Cocon is opgevat als een veilige maar gedemedicaliseerde omgeving waar de aanstaande moeders hun zwangerschap op een andere manier kunnen beleven met het oog op een natuurlijke bevalling. Dit project gaat ervan uit dat de meeste bevallingen zonder medische problemen verlopen.

Infosessie: 1e en 3e donderdag van de maand om 18 uur, inschrijving via telefoon.

Afspraken kunnen enkel per telefoon gemaakt of geannuleerd worden van maandag tot zaterdag van 9.30 uur tot 19.30 uur.

Medisch team
Het team bestaat hoofdzakelijk uit vroedvrouwen die de normale zwangerschap en de bevalling opvolgen in nauwe samenwerking met de gynaecologen.

Vereisten voor een opvolging en een bevalling in COCON.

Elke 1e donderdag van de maand worden er infosessies georganiseerd om 18 uur in Cocon. Elke 3e donderdag van de maand om 18 uur biedt het team een infosessie aan voor toekomstige ouders die door zelfstandige vroedvrouwen worden opgevolgd.

De Cocon richt zich tot zwangere vrouwen die in een goede gezondheid verkeren en vrouwen van wie de vorige zwangerschappen zonder grote complicaties zijn verlopen. Een andere vereiste is dat de baby met het hoofdje naar beneden moet liggen. De zwangerschap moet gevolgd worden door een vroedvrouw van Cocon voor de 32e week en moet normaal verlopen. De weeën moeten spontaan beginnen tussen 37 en 42 weken zwangerschap. Tot slot moet de bevalling normaal verlopen. Indien nodig is een snelle overbrenging naar de klassieke bevallingszaal op elk moment mogelijk.

U wenst een meer gemedicaliseerde opvolging in de loop van de zwangerschap? Er dreigen complicaties bij de bevalling (stuitligging, vroegtijdige bevalling enz.)? Toekomstige mama’s met medische problemen kunnen contact opnemen met de vroedvrouwen van Cocon om dit te bespreken.

Prenatale begeleidingen en raadplegingen

De prenatale begeleiding gebeurt op maat ofwel door de vroedvrouwen van het Cocon-team in het ‘geboortehuis’, ofwel door een zelfstandige vroedvrouw die samenwerkt met het Cocon-team.
De prenatale begeleiding omvat:

 • raadplegingen
 • echografieën en bloedafnames
 • sessies die voorbereiden op de bevalling

Er wordt ook een raadpleging ingepland met een van de referentie-gynaecologen van Cocon. Zij zijn de medische partner voor de vroedvrouwen in geval van noodzaak. Voor de aanstaande koppels vormen zij een contact met de medische partners. Gedurende de hele zwangerschap wordt het project zowel met u als met uw partner opgebouwd en wordt er ondertussen ook een band met de vroedvrouwen van Cocon tot stand gebracht.

Ziekenhuislabels

Erasme kreeg het label ‘Babyvriendelijk Ziekenhuis’.

Publicaties

9 mois et c’est parti pour la vie

Allaiter son bébé

Neonatologie

Soort dienst

N* en NIC


Tel Dienst

02/555 34 30


Diensthoofd

Pr. Françoise Vermeulen


Eigenschappen van de dienst

De dienst voor intensieve (NIC) en niet-intensieve (N*) Neonatale Zorgen bevindt zich op de 6de verdieping (route 543). Hij beschikt over 21 bedden en 4 ouder-kind kamers (‘MiNi’-kamers), waar de moeder bij haar kwetsbare boorling kan verblijven onder toezicht van het neonatale zorgteam.
Men moedigt de ouders aan om ook in de andere kamers permanent bij kun kind te blijven om de belangrijke prille banden te bevorderen en de zorg af te stemmen op de baby en het gezin.
De dienst moedigt ook het geven van borstvoeding aan en het contact van huid op huid tussen ouders en kind.

Al voor de bevalling beginnen de neonatologen met de multidisciplinaire opvolging van risicovolle zwangerschappen. Men bouwde er een expertise uit in Chirurgie van het spijsverteringskanaal, Neurochirurgie en Neurologie. De dienst vangt tal van kinderen op met abdominale of neurologische aandoeningen en die werden geboren in andere ziekenhuizen.

De dienst bouwde eveneens een expertise in meervoudige zwangerschappen. Men organiseert infosessies voor ouders in samenwerking met ouders van meerlingen. Inschrijven is gratis, maar wel verplicht via het secretariaat van de dienst Neonatologie.

De ouders worden regelmatig op de hoogte gebracht van de medische evolutie van hun baby door het team (artsen, verpleegkundigen). Na het ontslag wordt een pediatrische en neurologische opvolging aangeboden voor baby’s met een risico op ontwikkelingsstoornissen – extreem vroeggeboren baby’s van <1500 g en/of 32 weken zwangerschap – en voor kinderen die neurologische problemen vertoonden tijdens hun verblijf.

Ouders van vroeggeboren kinderen kunnen dus opteren voor een langetermijnopvolging van hun kind door gespecialiseerde artsen in neurologische ontwikkeling bij kinderen.

Er gaat veel aandacht uit naar het welzijn van de kinderen: sinds 2000 werd het NIDCAP-programma (Neonatal Individualized Developmental Care and Assessment Program) opgenomen in de dienst. Doel is de verbetering van het begrip, het comfort en de toekomst van de kinderen met een risico op ontwikkelingsstoornissen door te focussen op het maximaal respecteren van hun rust en comfort door het beperken van lawaai, licht, invasieve ingrepen… Verschillende medewerkers volgden de opleiding. De ouders kunnen hierover verschillende brochures raadplegen.

De Materniteit en de dienst Neonatologie verkregen in april 2008 het ‘Babyvriendelijk Ziekenhuis’-label van Unicef. Dat bevestigt dat de dienst Neonatale Zorgen kwaliteit levert inzake het informeren en begeleiden van de ouders rond het onthaal, het comfort, de zorg, het welzijn en de borstvoeding van hun kind. Tegen die achtergrond beschikt de dienst over een moedermelkbank: de moedermelk wordt bewaard om later te geven aan het kind. In noodgevallen kan de gepasteuriseerde melk van verschillende moeders, mits toestemming van de ouders, toegediend worden aan een pasgeboren kind.

Handvest van de dienst Neonatologie: ‘Boorlingen in het ziekenhuis en hun ouders de best mogelijke zorg bieden, steunend op universitaire technologie en de humanisering van de neonatologie’.


Bezoekregeling

Ouders van het gehospitaliseerde kind

Men moedigt de ouders aan om bij hun kind te blijven, zowel op een private als gemeenschappelijke een kamer – op voorwaarde dat de persoon niet ziek is (zelfs geen verkoudheid).


Kinderen

Brussen zijn 24/24 u welkom op voorwaarde dat ze niet ziek zijn (zelfs geen verkoudheid). Kinderen jonger dan 15 jaar (behalve brussen) worden niet toegelaten.


Andere bezoekers

Andere bezoekers zijn welkom op weekdagen van 18u30 tot 19u30, op zaterdag, zon- en feestdagen van 16u00 tot 17u00 en van 18u30 tot 19u30, 1 persoon tegelijk samen met de vader of moeder.


Informatie voor de ouders

Moeder-kind kamer

Begeleidende ouders worden geen verblijfskosten aangerekend voor een verblijf in een MiNi-kamer.


Douche of badkamer

Sommige kamers zijn uitgerust met een badkamer. De ouders kunnen gebruik maken van een douche op de dienst.


Maaltijden voor de begeleider

De maaltijden zijn bestemd voor de opgenomen kinderen. De begeleidende ouders krijgen een ontbijt om 8u30.

In de keuken kan men een maaltijd opwarmen. Overal in het ziekenhuis staan automaten met een volledig gamma broodjes en frisdranken. Het personeelsrestaurant op de kelderverdieping (01) is toegankelijk voor bezoekers van maandag tot vrijdag van 11u30 tot 14u30. Gesloten in het weekend en op feestdagen.

Er zijn restaurants en snacks in de winkelgalerij op de gelijkvloerse verdieping van het ziekenhuis:
Jardin d’Erasme: brasserie-restaurant op de gelijkvloerse verdieping van het ziekenhuis. Open 7 dagen op 7, op weekdagen van 7u tot 20u, in het weekend en op feestdagen van 11u tot 19u. Reserveren: 02 555 34 89.
• Le Pré Vert: taverne-restaurant-traiteur in de winkelgalerij. Open van maandag tot vrijdag van 8u tot 18u30. Reserveren: 02 523 08 38.
• Le Petit Pré Vert: snack en self-service in de winkelgalerij. Open op weekdagen van 10u tot 15u.
• Le Nouveau Matin: broodjeszaak in de winkelgalerij. Open van 7u30 tot 17u (16u in verlofperiodes).


Rust kamer

Op de dienst is een lokaal beschikbaar voor de ouders om te verpozen.


Wonen in een hostel

U vindt in de buurt eenvoudig en gastvrij onthaal: asbl Accueil des familles Les Coqueliquots, Postweg 13 te 1602 Vlezenbeek 02/567 09 69 – U kunt ook rechtstreeks naar het opvanghuis voor gezinnen gaan, van 8u tot 12h en van 13u30 tot 17u.
Info bij de sociale dienst van het ziekenhuis, 4de verdieping– 02/555 34 73 van 8u tot 16u30.


Shops en faciliteiten

Op de gelijkvloerse verdieping van het ziekenhuis is er een winkelgalerij met winkels, restaurants en een bank.


Toegankelijkheid

Met de wagen

Neem via de autosnelweg van Namen (E411/A4), Luik (E40/A3), Antwerpen (E19), Oostende (A10), Charleroi (E19/A9) de afrit ‘ULB Erasme’ (nr 16 of nr 15a) op de Brusselse Ring.

Volg de wegwijzers ‘ULB Hôpital Erasme’. Er zijn twee betalende parkings in de buurt van het ziekenhuis.


Met het openbaar vervoer

https://www.erasme.ulb.ac.be/sites/default/files/media/files/2016/fiche_accessibilite_16_03_2016_v5.pdf

 


Parking

Betalende parkings in de buurt van het ziekenhuis.

Parking Erasme

Overdekt – Open 24u/24. Abonnement per week (€50) of per maand (€120).
Kassa 5 in de galerij Bucopa aanvaardt Bancontact, Maestro, Mastercard en Visa.
Tel: 0477/ 897 136

Parking Lennik
Open van maandag tot vrijdag, van 6u30 tot 22u30. Gesloten in het weekend en op feestdagen.
Tel: 0477/ 897 139


Dienst pediatrie

Tel Pediatrie

02/555 35 45 - 02/555 49 44


Pediatrische consultaties

02/555 37 86


Omschrijving pediatrische afdeling

De dienst Pediatrie behandelt algemene kinderziekten en ook verschillende onderliggende specialiteiten. De opvang is interdisciplinair en sterk gespecialiseerd, zowel wat interne geneeskunde als pediatrische chirurgie betreft. De kinderen en hun familie worden opgevangen in een aangepaste en gezellige omgeving op maat van hun behoeften. De artsen van de dienst werken samen met huisartsen en pediaters om het kind optimaal op te volgen.

Het multidisciplinaire team vangt het kind en de ouders op:

 • de specialisten onderzoeken dagelijks het kind en houden u op de hoogte van zijn toestand. Zij staan in voor de coördinatie met de verschillende betrokkenen (chirurgen, specialisten) met de hulp van het verpleegkundige team
 • de verpleegkundigen verstrekken dag en nacht zorgen
 • de psychologen staan ten dienste van het kind, de ouders en de brussen tijdens en na het verblijf
 • de maatschappelijk werkers maken u wegwijs bij sociale, financiële of familiale problemen, ze helpen u bij de administratieve zaken
 • de ergotherapeuten zijn er om de optimale ergonomie van uw kind te verzekeren
 • de diëtisten waken over de evenwichtige voeding van uw kind, in overleg met de artsen

Het speciaal opgeleide team van verzorgers bekommert zich in het bijzonder om de pijnbestrijding.

De uiteenlopende pediatrische specialisten staan ter beschikking van de patiënten, zowel ambulant (consultaties) als voor raadplegingen in de ziekenhuiseenheid.


Psychologische begeleiding van het kind en het gezin

De psychologen staan ten dienste van het kind, de ouders en de brussen tijdens en na het verblijf.


Infrastructuur

De dienst Pediatrie omvat eveneens de pediatrische consultatie en vangt kinderen op met diverse gespecialiseerde kinderziekten. De hospitalisatie-unit bevindt zich op de 2de verdieping. Een rustlokaal met gemeenschappelijke microgolfoven en koelkast is ter beschikking van de ouders. De hospitalisatie-unit omvat een klas- en animatielokaal.


Animatie

De kinderen kunnen in de hospitalisatie-unit terecht in een speelzaal en bibliotheek. Een kleuterleidster en vrijwillgers van het Rode Kruis bieden er speelse, creatieve en knutselactiviteiten aan. Professionele artiesten komen zingen, sprookjes vertellen, goochelen, dansen en samen met de kinderen tekenen en schilderen.

 • De clowns à l’hôpital komen ’s namiddags op bezoek bij de kinderen op hun kamer om hen op een rustige en aandachtige manier te verstrooien en vermaken.
 • Een muzikant(e) van de vzw Une note pour chacun komt op donderdagvoormiddag op bezoek op de kamer van uw kind om een stukje muziek te brengen. Er zijn ook aangepaste muzikale activiteiten.
 • Artiesten van vzw Le Pont des Arts (goochelaars, vertellers, boetseerders) brengen een verhaal of een lied en delen een intiem moment met het kind of maken samen een tekening.


Bezoekregeling

Men moedigt de aanwezigheid van de ouders aan tijdens het hele verblijf van het kind.
Om de rust te vrijwaren kunnen andere bezoekers langskomen van 14u tot 19u30.


Diensten op de kamer

Rechtstreeks nummer

Om een kamer te bellen vormt u 02/555 7 gevolgd door het kamernummer (3 cijfers).
De toegangscode van de telefoon op de kamer wordt overhandigd bij de opname. Medewerkers van de dienst Pediatrie activeren de code op uw aanvraag. Bij het ontslag wordt de code automatisch geannuleerd.


TV en wi-fi

Alle kamers hebben telefoon en tv. Voor eenpersoonskamers is de huur inbegrepen in de kamerprijs. Tegen betaling kan een internetconnectie (in combinatie met de tv-aansluiting) verkregen worden. U moet wel zelf een pc meebrengen. Alle huurformaliteiten voor tv en internet worden geregeld bij de opname. Alle relevant informatie is beschikbaar op de kamer.
Meer weten? Nummer opnamedienst 02/555 39 30


Koelkast en microgolfoven

Een gemeenschappelijke koelkast en microgolfoven zijn beschikbaar voor de ouders in de gemeenschappelijke keuken.


Uitleen boeken

Vrijwilligers van het Rode Kruis bieden boeken aan.


Ziekenhuisdiensten

Sociale dienst

Algemene telefoon

02/555 34 73


Email

service.social@erasme.ulb.ac.be


Pediatrie

02/555 35 28


Locatie

Route 464 (4de verdieping)


Dienst patiëntenfacturatie

Tel

02/555 32 22


Email

facturation@erasme.ulb.ac.be


Uurregeling

Van maandag tot vrijdag van 8u30tot 12u30 en van 13u30 tot 16u


Culturele bemiddeling

Tel

02/555 65 50


Bemiddelingsdienst

Tel

02/555 44 91


Email

mediateur@erasme.ulb.ac.be


Morele en spirituele bijstand

Katholieke hulp

Wenst u religieuze of lekenbijstand? Praat erover met de secretaresse van de dienst of leden van het zorgteam.


Joodse hulp

Wenst u religieuze of lekenbijstand? Praat erover met de secretaresse van de dienst of leden van het zorgteam.


Lekenbijstand

Wenst u religieuze of lekenbijstand? Praat erover met de secretaresse van de dienst of leden van het zorgteam.


Moslimbijstand

Wenst u religieuze of lekenbijstand? Praat erover met de secretaresse van de dienst of leden van het zorgteam.


Protestantse bijstand

Wenst u religieuze of lekenbijstand? Praat erover met de secretaresse van de dienst of leden van het zorgteam.


School in het ziekenhuis

Het schooltraject kan bij langdurige opname vervolgd worden dankzij leerkrachten van de Robert Dubois School. Kinderen en jongeren krijgen onderwijs op hun schoolniveau. De school beschikt over klassen met computer en een knutselatelier.

De leerkracht komt op de kamer indien het kind zich niet kan verplaatsen.
Nederlandstalige leerlingen kunnen een beroep doen op Bednet vzw.

De ziekenhuisschool (type 5) bevindt zich op de 3de verdieping.
Robert Dubois School 02/555 68 69

Financiële Info

Voorschotten en tarieven

Bij de opname wordt een wekelijks hernieuwbare provisie gevraagd. U ontvangt de factuur voor het ziekenhuisverblijf thuis.


Facturering voorschotten tijdens het verblijf

Wekelijks te hernieuwen


Geschillendienst

Tel: 02 555 36 63 of 02 555 32 22 (van maandag tot vrijdag 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u).


Betalingswijze

Bankkaarten, contant, online betalen.


Kinderpsychiatrie

Eenheid voor jongeren
02/555 35 81 – 02/555 35 96

Verantwoordelijke arts: Pr Marie Delhaye
Hoofdverpleegkundige: Mevr Françoise Bury

De Eenheid voor jongeren van het Erasmus Ziekenhuis is geïntegreerd binnen de ‘Clinique de psychiatrie infanto-juvénile’. Ze vangt jongeren op van 13 tot 18 jaar en met een psychische aandoening (voedingsstoornis, schoolangst, depressie of andere) waardoor ze niet normaal kunnen functioneren in hun omgeving.

Er is een multidisciplinaire opvang voor de kinderen en hun ouders: kinderpsychiaters, verpleegkundigen, opvoeders, psychologen, maatschappelijk werkers, ergotherapeuten, kinesisten en leerkrachten werken ‘hand in hand’ om inzicht te verkrijgen in de oorzaken van het psychisch lijden van de jongere en trachten hem/haar weer zin te geven in het leven.

De gemeenschappelijke ruimten zijn zo ingericht dat jongeren er zich goed voelen. Men organiseert en praatgroepen, culturele en welzijnsactiviteiten, improvisatieoefeningen…