Handycab, de nieuwe app die het vervoer van mensen met een beperkte mobiliteit gemakkelijk maakt

Het Handycab-platform voor het vervoer van personen met een beperkte mobiliteit bundelt het volledige aanbod van aangepaste taxi’s. Vandaag zijn reeds een dertigtal voertuigen aangesloten en op termijn mikt Handycab op een honderdtal leden in het Brusselse.

Personen met een beperkte mobiliteit kunnen via de app met een enkele klik of een oproep naar het nummer 02 315 31 00 een aangepaste taxi bestellen. Leuk detail: alle aangesloten chauffeurs volgden een opleiding ‘vervoer en veiligheid’ op maat van personen met een beperkte mobiliteit.

Ter herinnering: er bestaan tal van vervoersmogelijkheden voor mensen met een beperking of een ernstige ziekte.

DRINGEND VERVOER

Bij medische noodgevallen kunt u het hiervoor bestemde gratis nummer bellen: 100 (of 112, bereikbaar in alle EU-landen). Een erkende ambulance (of helikopter indien nodig) brengt u naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

De meeste ziekenfondsen voorzien een tegemoetkoming a rato van 50% op de factuur van een ambulancedienst.

Het bedrag voor vervoer per ambulance is bepaald door de FOD Volksgezondheid. Dit zijn de tarieven voor het jaar 2018:

• Forfaitair bedrag voor de eerste 10 km: 64,37 EUR.
• Vanaf de 11de km tot en met de 20ste km: 6,43 EUR per km.
• Vanaf de 21ste km: 4,92 EUR per km.
• Elektroden voor een automatische externe defibrillator: een paar kost 61,10 EUR.

Er wordt ook een tegemoetkoming toegekend wanneer de patiënt met de helikopter vervoerd wordt. Kosten voor de MUG (Mobiele Urgentiegroep) kunnen in geen geval aangerekend worden aan de patiënt.

De vervoerskosten voor een prematuur kind worden gedekt door de verplichte ziekteverzekering (VZV).

→ Meer info op de RIZIV-website

NIET-DRINGEND VERVOER

Onder niet-dringend vervoer verstaan we het vervoer van een zieke naar een medische consultatie, van en naar het ziekenhuis, van het ene ziekenhuis naar het andere voor een onderzoek of radiotherapie, naar een revalidatiecentrum of hersteloord… Dergelijk vervoer vergt een aangepast voertuig, maar doorgaans minder uitgerust dan een ambulance voor dringend vervoer. Het vervoer kan gebeuren door private ondernemingen, het Rode Kruis (105), ziekenfondsen, verengingen…

De tarieven voor dit vervoer lopen sterk uiteen, aangezien er in het Brussels Gewest (in tegenstelling tot Wallonië) nog geen regeling is voorzien.

→ Niet-dringend vervoer kiezen: hier

Het ziekenfonds voorziet onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming in de vervoerskosten van rolstoelpatiënten van een naar een gespecialiseerd of revalidatiecentrum.

→ Aangepast vervoer voor rolstoelpatiënten kiezen: hier

De reiskosten voor kinderen opgevolgd in een revalidatiecentrum en de reiskosten voor kankerpatiënten kunnen ook deels vergoed worden door de verplichte ziekteverzekering ten belope van €0,25 per km.

SOCIAL VERVOER

Mensen met een beperkte mobiliteit, ziekte of beperking kunnen een beroep doen op sociaal vervoer om deel te nemen aan sociale activiteiten of in het kader van een medische verplaatsing. De gemeentediensten en verschillende Brusselse vzw’s bieden uiteenlopende mogelijkheden aan.

Enkel aangepast vervoer van mensen met een erkende handicap valt onder de regelgeving van de ‘dienstencheques’.

 Vervoer om sociale redenen kiezen: hier